دانلود فایل


الگوریتم مشتق گیری - دانلود فایلدانلود فایل الگوریتم مشتق گیری

دانلود فایل الگوریتم مشتق گیری

الگوریتم مشتق گیری


دانلودالگوریتم مشتق گیری


دانلود کد مشتق مراتب بالا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دمو آموزشی انتگرال گیری و مشتق گیری عددی در متلب - آپارات

26 Jul 2014

مشتق گیری از تصویر - Artificial Intelligence - هوش مصنوعی

سلام کسی هست که در مورد چگونگی مشتق گرفتن از تصویر توضیح بده یا لینکی
رو در این مورد.

ﺎرﺳﺎزي ﻋﺮوق ﺑﺮاي آﺷﻜ ﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﺑ ي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻟﮕ

در اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ fuzzy c-means. ﻫﺪف ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﺳﺎزي اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ. اﺳﺖ . در ﺗ. ﻤﺎم اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻖ
ﮔﻴﺮي از ﺗﺎﺑﻊ. ﻫﺪف رواﺑﻄﻲ ﺑﺮاي u,v. ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ. ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻳﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺗﻜﺮاري ...

فصلنامه سنجش از دور و GIS ايران، - Magiran

بهينه سازي تركيبي چندهدفه تخصيص كاربري اراضي با استفاده از الگوريتم نيل
به مقصود ... طبقه بندي داده هاي ابرطيفي با استفاده از مشتق گيري در فضاي طيفي و
...

الگوریتم مشتق گیری برای کامپیوتر | سمپادیا - شبکه سمپاد

برای جوابگویی نیاز به برنامه نویس حرفه ای بودن نیست!! ;) می خوایم توی این
تاپیک در مورد نوشتن یه برنامه که مشتق همه ی توابع رو حساب کنه حرف ...

آموزش مشتق گیری و انتگرال گیری عددی در محاسبات عددی | موسسه ...

محاسبات عددی (یا آنالیز عددی) به مطالعه ی روش ها و الگوریتم هایی گفته می شود که
تقریب های عددی (در مقابل جواب های تحلیلی) را برای مسائل ریاضی بکار می برند.

محاسبات عددی پیشرفته - University FTP Server

آشنایی با روش های مشتق ،انتگرال گیری عددی ، برازش و درون یابی و در مرحله ی بعد
.... حل معادلات ODE در متلب به شیوه ی دستورات پیش فرض و الگوریتم نویسی; مثال
...

بزرگي گراديان: محاسبه لبه ها

الگوريتم كني در مرحله‌ی تشخيص، نقاط پيك به ‌دست آمده از مرحله‌ی مشتق‌گيري را به
عنوان نقاط ... مشتق تابع پيوسته f به صورت زير تعريف مي‌گردد: .... آستانه گیری;
اين الگوريتم از دو سطح آستانه براي اشكارسازي لبه‌هاي قوي و ضعيف استفاده مي‌نمايد.

ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻚ ﻻﻳﻪ - ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرم

ﻧﻮآوري اﺻﻠﻲ در ﭘﺮﺷﭙﺘﺮون در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮدﻛﺎر وزن ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ. ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺻﻮرت ... درك ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون، ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮاي اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ. ا. اﺳﺖ ..... ﻣﻴﮕﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺸﺘﻖ ﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﻨﺪ.

گرادیان نزولی - مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران

... از یادگیری با نظارت – رانندگی خودمختار، رگرسیون خطی، گرادیان نزولی، گرادیان
نزولی دسته¬ای، گرادیان نزولی احتمالاتی (نزول افزایشی)، نمادگذاری مشتق¬گیری ...

isme conference 2002 authors guide, paper title - 8th Symposium on ...

همانطور که بیان شد این. الگوریتم از مشتق گیری روی تصویر استفاده می کند. اکنون
جا دارد تا دقیق تر به این قضیه)ارتباط مشتق از تصویر با لبه( نگاه. کنیم.

خرید آنلاین ترجمه مقاله مشتق گیری از شرایط با ویژگی های قبل از قفل ...

11 مه 2017 ... خرید آنلاین ترجمه مقاله مشتق گیری از شرایط با ویژگی های قبل از قفل شدن ... فایل
ترجمه مقاله الگوریتم زمان بندی برنامه براساس مدل برگر در محیط ...

مقالات علمی, دانشجویی الگوریتم مشتق گیری

الگوریتم ریشه یابی به روش نیوتون رافسون این برنامه در محیط متلب نوشته شده
است و برای بدست آوردن ریشه ها کاربرد دارد ... توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
...

s و ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻓﻘﻲ ﻣﺸﺘﻖ ﭼﻬﺎرم اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔ - دانشگاه تهران

73- 82. ﺗﻔﺴﻴﺮ داده. ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ. ﻣﺸﺘﻖ ﭼﻬﺎرم. اﻓﻘﻲ. و ﻣﻨﺤﻨﻲ. –s. ﻓﺎﺋﺰه ﺑﻬﺮاﻣﻲ. *1 ...
اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺸﺘﻖ ﻋﺪدي اﻓﻖ ﭼﻬﺎرم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﺑﻲ. ﻫﻨﺠﺎري ..... ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ روي. ﻧﻴﻢ. رخ. ﻛﻪ.

تبدیل لاپلاس | safecomp.ir

28 ا کتبر 2015 ... ... تحلیل هاست. معمولاً در مورد این تبدیل موارد زیر مورد توجه قرار می گیرند : ... اینجا (
در دنیای ریاضی و الگوریتم) خودتان باید چرخ را از اول ابداع کنید.

ﻣﺸﺘﻖ ﮔﻴﺮي و اﻧﺘﮕﺮال ﮔﻴﺮي ﻋﺪدي ا ﮕ ال ﮔ ﺸ ﮔ

ﻣﺸﺘﻖ ﮔﻴﺮي ﻋﺪدي. ﻣﺸﺘﻖ ﺗﺎﺑﻊ. در ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﮔﺮ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮﻛﻮﭼﻚ ﻋﺒﺎرت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد، ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮاي
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ . ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻄﺎي ﮔﺮد ﻛﺮدن اﻳﻦ روش ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

"شبکه های عصبی برای مبتدیان"

چرا که این الگوریتم کاربردهای زیادی داشته و مدل های زیادی از آن استخراج می شوند. ....
اگر با مشتق گیری آشنا هستید، نتایج را محاسبه و با مقادیری که در اینجا ارائه شد ...

دانلود محاسبات عددی نیکو کار - سایت تخصصی متلب

مشتق گیری عددی / دستور های مشتق گیری بر اساس جند جملهای درونیاب / دستورات ...
مقدمه / روش بسط تیلور / الگوریتم روش تیلور از مرتبه کاام / روش اویلر / روش رونگه
...

مقالات علمی, دانشجویی الگوریتم مشتق گیری

الگوریتم ریشه یابی به روش نیوتون رافسون این برنامه در محیط متلب نوشته شده
است و برای بدست آوردن ریشه ها کاربرد دارد ... توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
...

اصل مقاله (1772 K) - پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی

گیری می. شود. با استفاده از تعداد. زیادی چشمه و گیرنده قر. ار داده شده در نقاط .... در
این مقاله، الگوریتم پیشنهاد شده تحت عنوان بازیابی فاز، ..... ها، عملگرهای مشتق.

الگوریتم ریش - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

الگوریتم Risch برای تابع اولیه انتگرال استفاده شده است. ... فراستِ الگوریتم
رِیش، از رفتارِ توابع نمایی و لگاریتمی در مشتق گیری می‌آید. برای تابع f eg که f و
g ...

گرادیان نزولی - مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران

... از یادگیری با نظارت – رانندگی خودمختار، رگرسیون خطی، گرادیان نزولی، گرادیان
نزولی دسته¬ای، گرادیان نزولی احتمالاتی (نزول افزایشی)، نمادگذاری مشتق¬گیری ...

دانلود کد رایگان روش انتگرال گیری سیمپسون – Simpson Rule | متلب ...

20 آوريل 2009 ... فرادرس انتگرال گیری و مشتق گیری عددی در متلب ... اگرامکان داره کد برنامه متلب
الگوریتم سیمپسون برای محاسبه انتگرال سه گانه را در سایت قرار ...

الگوریتم وکتور کنترل + نحوه عملکرد اینورتر - الکترومارکت

به طور معمول، کنترل کننده های تناسبی- انتگرالی برای اندازه گیری مؤلفه های .... از
ورودی های جریان استاتور پردازش نشده برای توسعه الگوریتم کنترل مشتق شوند.

فصلنامه سنجش از دور و GIS ايران، - Magiran

بهينه سازي تركيبي چندهدفه تخصيص كاربري اراضي با استفاده از الگوريتم نيل
به مقصود ... طبقه بندي داده هاي ابرطيفي با استفاده از مشتق گيري در فضاي طيفي و
...

دانلود محاسبات عددی نیکو کار - سایت تخصصی متلب

مشتق گیری عددی / دستور های مشتق گیری بر اساس جند جملهای درونیاب / دستورات ...
مقدمه / روش بسط تیلور / الگوریتم روش تیلور از مرتبه کاام / روش اویلر / روش رونگه
...

در آﻧﮭﺎ از اﺳﺗﻔﺎده و ﺳﯾﮕﻣوﺋﯾد ﺗواﺑﻊ ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﻋﺻﺑﯽ ھﺎى ﺷﺑ

ﻗﺮﺍﺭ. ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺧﻄﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ
. ﻗﺎﻟﺐ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺳﻴﮕﻤﻮﺋﻴﺪﻱ. ( ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺸﺘﻖ ﮔﻴﺮﻱ ﺁﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺍﺳﺖ).

ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ

ﺍﮔﺮ ﻳﺎﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﺯ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺤﻈﻪ. ﺍﻱ ﺯﺩﻳﻢ ﻭ ﻣﺸﺘﻖ ﺗﺎ. ﺑﻊ ..... ﮔﻴﺮﻱ ﻛﺎﺭ.
ﺑﻪ. ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺸﻜﻠﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﻖ. ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﻣﺸﺨﺼﻲ. ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺪﺱ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ ﻧـﺪﺍﺭﻳﻢ . ﺩﺭ ﺣﺎﻟـﺖ.

رياضي كاربردي - دانشگاه اصفهان

ﺣﻞ ﻋﺪﺩﻱ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺟﺰﺋﻲ ...... ......... ....... ٢٠ ..... ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ،
ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺑﺮﺷﻲ ﻭﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﺍﻥ . ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺩﻭﮔﺎﻥ ... ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳ. ﺐ ﻭ ﺑﺮﺧ. ﯽ. ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ.

الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm ) با نماد اختصاری(GA) تکنیک ... براي بدست
آوردن بيشينه يا كمينه يك تابع مشتق پذير مي توان از مشتق گيري استفاده كرد.

الگوریتم مشتق گیری - دانلود

الگوریتم مشتق گیری - دانلود. دانلود الگوریتم مشتق گیری دانلود الگوریتم مشتق
گیری. الگوریتم مشتق گیری. دانلودالگوریتم مشتق گیری. دانلود کد مشتق مراتب ...

رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻓﻬﻢ ﻋﻤﯿﻖ از ا

ﻣﺸﺘﻖ. اراﺋﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي روش اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﻓﻮق،. ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ. اي. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ...
ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕﺮ را در ﺑﺮ ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ. » 1[. ] ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻣﺎﻫﯿﺖ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ. اﺳﺖ
.

"شبکه های عصبی برای مبتدیان"

چرا که این الگوریتم کاربردهای زیادی داشته و مدل های زیادی از آن استخراج می شوند. ....
اگر با مشتق گیری آشنا هستید، نتایج را محاسبه و با مقادیری که در اینجا ارائه شد ...

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻛﺎﺭﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻡ - SID

ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﺩﺍﻣﻨﻪ، ﻋﺮﺽ ﻭ ﺷﻴﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ. ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ
ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴـﺎﺯ ... ﻣﺸـﺘﻖ ﮔﻴـﺮ. ) ﺟﻬـﺖ ﺍﺳـﺘﺨﺮﺍﺝ. ﺗﺮﻛﻴﺐ. QRS. ﺍﺯ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻣﺆﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ . ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻳﻚ
ﻓﻴﻠﺘﺮ.

الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm ) با نماد اختصاری(GA) تکنیک ... براي بدست
آوردن بيشينه يا كمينه يك تابع مشتق پذير مي توان از مشتق گيري استفاده كرد.

G5 Evolving Artifitial Neural Networks شمای کلی از شبکه های عصبی ...

11. G5 Evolving Artifitial Neural Networks. تکامل معماری شبکه عصبی. الگوریتم
های تکاملی. سطح جستجو بی نهایت بزرگ; سطح غیر قابل مشتق گیری است; سطح ...

مشتق گیری از تصویر - Artificial Intelligence - هوش مصنوعی

سلام کسی هست که در مورد چگونگی مشتق گرفتن از تصویر توضیح بده یا لینکی
رو در این مورد.

"شبکه های عصبی برای مبتدیان"

چرا که این الگوریتم کاربردهای زیادی داشته و مدل های زیادی از آن استخراج می شوند. ....
اگر با مشتق گیری آشنا هستید، نتایج را محاسبه و با مقادیری که در اینجا ارائه شد ...

رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻓﻬﻢ ﻋﻤﯿﻖ از ا

ﻣﺸﺘﻖ. اراﺋﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي روش اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﻓﻮق،. ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ. اي. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ...
ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕﺮ را در ﺑﺮ ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ. » 1[. ] ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻣﺎﻫﯿﺖ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ. اﺳﺖ
.

تعیین مقدار ماکزیمم و بهینه یابی یک تابع دو متغیره با الگوریتم ...

عنوان مقاله: تعیین مقدار ماکزیمم و بهینه یابی یک تابع دو متغیره با الگوریتم ...
اطمینان یافتن نسبت به نتایج خروجی از الگوریتم ژنتیک، از روش مشتق گیری ...

فصلنامه سنجش از دور و GIS ايران، - Magiran

بهينه سازي تركيبي چندهدفه تخصيص كاربري اراضي با استفاده از الگوريتم نيل
به مقصود ... طبقه بندي داده هاي ابرطيفي با استفاده از مشتق گيري در فضاي طيفي و
...

روش های انتگرال گیری - مرکز تبلیغات آگهی جور

روش های انتگرال گیری-پروژه هاي نرم افزاري رياضي. ... الگوریتم شارژ ایرانسل · حل
معادله موج · روشهای مشتق گیری · روش مشتق گیری · مشتق جزئی · روش های انتگرال ...

برنامه مشتق چند جمله ای در c - ResultFa

برنامهجمعضربتفریق دو چند جمله ای الگوریتم ها. malloc کردن در c ... دانلود رایگان
مجموعه فیلم های آموزشی برنامه نویسی در مشتق گیری در چند جمله ای . قوانینفرمولهای ...

الگوریتم مشتق گیری - دانلود

الگوریتم مشتق گیری - دانلود. دانلود الگوریتم مشتق گیری دانلود الگوریتم مشتق
گیری. الگوریتم مشتق گیری. دانلودالگوریتم مشتق گیری. دانلود کد مشتق مراتب ...

فایل ترجمه مقاله مشتق گیری از شرایط با ویژگی های قبل از قفل شدن ...

15 ژوئن 2017 ... ترجمه مقاله مشتق گیری از شرایط با ویژگی های قبل از قفل شدن براساس ... برترین
فایل ترجمه مقاله الگوریتم زمان بندی برنامه براساس مدل برگر در ...

مشتق گیری در متلب - سیم پاور

30 سپتامبر 2015 ... مشتق گیری در متلب براي مشتق گرفتن از يك عبارت جبري و پارامتري از تابع diff
استفاده مي شود . نوع و تعداد ورودي هاي اين تابع بسته به انتظاري ...

سمینار تخلخل سنجی نانو مواد ( آنالیز BET )پاورپوینت متابولیسم اسیدهای آمینه-85 اسلاید

پاورپوینت درس 11 جغرافیا(2) انسانی پایه یازدهم ( ژئـوپـلیتیـک)

پاورپوینت در مورد رویکرد شرکتهای فعال در حوزه مکانیک خاک در مباحث فنی، کالیبراسیون و حاکمیتی -19 اسلاید

جزوه ساختمان گسسته دکتر مهران سليمان فلاح دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شیپ فایل نقشه ایران و مراکز استانها

پاورپوینت درس امادگی دفاعی تهاجم و دفاع

نسل هاي پردازنده

دانلود تحقیق بررسی علل حمله عربستان به یمن