دانلود فایل


آموزش کتیا، مجموعه نکات مهم و کاربردی کتیا CATIA - دانلود فایلدانلود فایل آموزش کتیا, مجموعه جزوات, نکات مهم و کاربردی کتیا CATIA

دانلود فایل آموزش کتیا، مجموعه نکات مهم و کاربردی کتیا CATIAدر این قسمت از مجموعه جزوات، نکات مهم، عملی و کاربردی کتیا CATIA شما با 9 نکته آموزشی مهم و کاربردی در نرم افزار کتیا CATIA به ترتیب زیر بطور کامل آشنا می شوید:
نکته 1: چگونه می توان دمونتاژ را در فایل نقشه ایجاد نمود؟

نکته 2: ایجاد نمای مدل با رنگ هایش در نقشه

نکته 3: بازگرداندن رنگ مدل به حالت اول

نکته 4: نحوه بازکردن فایل مونتاژی در CATIA که اخطار می دهد.

نکته 5: اصطلاح License در نرم افزار CATIA به چه معناست؟

نکته 6: نحوه بازیابی Toolbars ها در نرم افزار CATIA
نکته 7: نحوه انتخاب لبه های نامرئی مدل در CATIA
نکته 8: نحوه جابجایی عدد اندازه در محیط نقشه کشی صنعتی کتیا Drafting
نکته 9: نحوه تنظیم استاندارهای محیط نقشه کشی صنعتی کتیا (Drafting)
نکته 10: نحوه ذخیره سازی قطعات و مجموعه های طراحی شده در CATIA
نکته 11: مفهوم طراحی ترکیبی (Hybrid Design) در نرم افزار CATIA
نکته 12: نحوه ایجاد رزوه های اینچی (Inch Thread) در نرم افزار CATIA

نکته 1: چگونه می توان دمونتاژ را در فایل نقشه ایجاد نمود؟
چگونه می توان مونتاژ (Assemble) و دی مونتاژ (disassemble) را بدون استفاده از دستور Explode در یک فایل نقشه (Drafting) ایجاد نمود؟

سوالی که برای اکثر کاربران کتیا می تواند بوجود بیاید اینکه، چگونه می توان مونتاژ (Assemble) و دی مونتاژ (disassemble) را بدون استفاده از دستور Explode در یک فایل نقشه (Drafting) ایجاد نمود؟ کاربران نرم افزار CATIA پس از ایجاد مجموعه های مونتاژی، جهت معرفی محصول خود به دیگران و به نمایش گذاشتن جزئیات بایستی یک نمای انفجاری (نقشه انفجاری) در محیط نقشه کشی صنعتی (Drafting) تهیه نمایند. در محیط مونتاژ (Assembly Design) نرم افزار CATIA دستور Explode نمای انفجاری از مجموعه مونتاژی ایجاد می نماید. در واقع با روشی که در نکته یک بیان می شود، می توان فرمان پر درد سر Explode در نرم افزار CATIA، که نمای دمونتاژ (disassemble) را اصلا باب میل نقشه کش حرفه ای ایجاد نمی نماید را دور زد. با مطالعه دقیق نکته یک از این قسمت می توان به این مهم دست پیدا کرد.


نکته 2: ایجاد نمای مدل با رنگ هایش در نقشه
چگونه می توان نمای مدل را با رنگ های آن در نقشه در نرم افزار CATIA وارد نمود؟

سوالی که برای اکثر کاربران کتیا می تواند بوجود بیاید اینکه، آیا در محیط نقشه کشی صنعتی (Drafting) قابلیتی وجود دارد که بتوان نمای ایزومتریک قطعه و یا مجموعه مونتاژی را با رنگ هایی که در محیط طراحی و یا مونتاژ برای آن تعریف شده، در نقشه وارد نمود؟ با مطالعه دقیق نکته دو از این قسمت می توان به این مهم دست پیدا کرد.


نکته 3: بازگرداندن رنگ مدل به حالت اول
چگونه می توان رنگ مدل را سریعا به حالت اول بازگرداند؟

سوالی که برای اکثر کاربران کتیا می تواند بوجود بیاید اینکه، گاهی مواقع لازم است تا سطوح مدل را به رنگ های مختلفی تغییر دهیم تا در محیط مونتاژ قابل تفکیک باشد و یا به هر دلیل دیگر، چگونه می توان رنگ مدل را سریعا به حالت اول بازگرداند؟ با مطالعه دقیق نکته سه از این قسمت می توان به این مهم دست پیدا کرد.


نکته 4: نحوه بازکردن فایل مونتاژی در CATIA که اخطار می دهد.
پس از تغییر نام یک Part، آن قطعه در فایل Product (فایل مونتاژی) خود باز نمی شود. چگونه باید آن را احضار کرد؟

سوالی که برای اکثر کاربران کتیا می تواند بوجود بیاید اینکه، یک مجموعه مونتاژی را در نرم افزار CATIA مدل سازی نموده اند، سپس بنا به علتی نام یکی از قطعات یا همان پارت ها (Part) را در درخت مشخصات و یا در پوشه پارت ها تغییر داده اند. دوباره که قصد داشتند فایل مونتاژ را باز کنند، متاسفانه فایل تغییر نام داده شده، باز نشده و نرم افزار اخطار می دهد. با مطالعه دقیق نکته چهار از این قسمت می توان این خطا را برطرف نمود.


نکته 5: اصطلاح License در نرم افزار CATIA به چه معناست؟

سوالی که برای اکثر کاربران کتیا می تواند بوجود بیاید اینکه، اصطلاح License در نرم افزار CATIA به چه معنا می باشد؟ با مطالعه دقیق نکته پنج از این قسمت می توان به این مهم دست پیدا کرد.


نکته 6: نحوه بازیابی Toolbars ها در نرم افزار CATIA
برخی مواقع نوار ابزارها (Toolbars) در محیط کاری مورد نظر پیدا نمی نماییم. چگونه آن ها را بازیابی نماییم؟


سوالی که برای اکثر کاربران کتیا می تواند بوجود بیاید اینکه، برخی مواقع نوار ابزارها (Toolbars) در محیط کاری مورد نظر پیدا نمی نماییم. چگونه آن ها را بازیابی نماییم؟ با مطالعه دقیق نکته شش از این قسمت می توان به این مهم دست پیدا کرد.


نکته 7: نحوه انتخاب لبه های نامرئی مدل در CATIA
چگونه می توان لبه های نامرئی مدل را انتخاب نمود؟

سوالی که برای اکثر کاربران کتیا می تواند بوجود بیاید اینکه، گاهی مواقع لازم است تا سطوح مدل را به رنگ های مختلفی تغییر دهیم تا در محیط مونتاژ قابل تفکیک باشد و یا به هر دلیل دیگر، چگونه می توان لبه های نامرئی مدل را خیلی سریع انتخاب نمود؟ با مطالعه دقیق نکته هفت از این قسمت می توان به این مهم دست پیدا کرد.


نکته 8: نحوه جابجایی عدد اندازه در محیط نقشه کشی صنعتی کتیا Drafting
چگونه می توان عدد اندازه را در محیط نقشه کشی صنعتی کتیا (Drafting) آزادانه جابجا نمود؟

سوالی که برای اکثر کاربران کتیا می تواند بوجود بیاید اینکه، چگونه می توان عدد اندازه را در محیط نقشه کشی صنعتی کتیا (Drafting) آزادانه جابجا نمود؟ با مطالعه دقیق نکته هشت از این قسمت می توان به این مهم دست پیدا کرد.


نکته 9: نحوه تنظیم استاندارهای محیط نقشه کشی صنعتی کتیا (Drafting)

سوالی که برای اکثر کاربران کتیا می تواند بوجود بیاید اینکه، چگونه می توان استانداردهای محیط نقشه کشی صنعتی کتیا (Drafting) را یکبار برای همیشه تنظیم نمود؟ با مطالعه دقیق نکته نه از این قسمت می توان به این مهم دست پیدا کرد.

نکته 10: نحوه ذخیره سازی قطعات و مجموعه های طراحی شده در CATIA

هنگام کار با یک نرم افزار طراحی و مدل سازی صنعتی همانند نرم افزار کتیا باید قبل ازشروع به کار به عنوان یک مهندس و اپراتور این نرم افزار، پارامتر های زیادی را بسته به نوع طرح و روش ساخت و ارتباط مجموعه های طراحی با هم در نظر بگیریم که بیان هریک از آن ها و برسی و تحلیل شان در حوصله این مقاله نیست و هریک نیاز به بحث مفصلی دارند. اما در این مقاله، هدف اصلی بیان یک اصل مهم در رابطه با آخرین مرحله طراحی یعنی ذخیره سازی قطعات و مجموعه های طراحی شده و ثبت تمامی ایده ها و استراتژی هایی است که ثمر آن محصول مورد نظر ما شده است.

پس با توجه این موضوع بسیار روشن است که اگر در این مرحله که می توان گفت مهمترین بخش ما از ابتدای طراحی تا انتهای مدل سازی نهایی می باشد اشتباهی رخ دهد، در اکثر مواقع این اشتباه دیگر قابل برگشت و جبران نیست و می تواند زحمات ما را به ثانیه ای بر باد دهد. به همین خاطر تصمیم بر این شد با توجه به اهمیت این موضوع و مشکلات به وجود آمده برای دانشجویان و مهندسان در این باره و سوالات بیان شده توسط ایشان به بیان راه حل های مناسب و همین طور بیان چند نکته و ویژگی فایل های ایجاد شده در نرم افزار CATIA (که البته برخی مطالب آن مشترک بین نرم افزارهای مدل سازی می باشد) پرداخته و تنها با دادن سرنخ هایی از شیوه درست کار کاربران این نرم افزار را در این باره آگاه تر گردانیم.

نکته 11: مفهوم طراحی ترکیبی (Hybrid Design) در نرم افزار CATIA

در نسخه های پایین تر نرم افزار کتیا (قبل از R15) موضوعاتی مانند نقطه (Point)، خط (Line) و صفحه ترسیم (Plane) در شاخه مستقلی با نام Open_Body و یا Geometrical Set تثبیت می شدند. اما اکنون چه اتفاقی افتاده است که می توانیم آنها را در لابه لای ترسیم ها و نمایه ها شاخه PartBody درخت طراحی ببینیم؟ روند طراحی در CATIA V5 چه تفاوتی با گذشته دارد؟ این قابلیت جدید که از R15 در کنار سایر قابلیت های فوق العاده این نرم افزار قرار گرفته طراحی ترکیبی (Hybrid Design) نامیده می شود.

نکته 12: نحوه ایجاد رزوه های اینچی (Inch Thread) در نرم افزار CATIA

تا به حال برای شما نیز پیش آمده که بخواهید رزوه های اینچی در کتیا ایجاد کنید، اما این گزینه در بخش Thread نرم افزار کتیا وجود ندارد. در این نکته به ساده ترین شکل ممکن یک راه حل ساده را برای ایجاد رزوه های اینچی در کتیا بیان نماییم. کاربران کتیا با فراگیری این بخش به راحتی می توانند انواع رزوه های اینچی را در کتیا ایجاد نمایند.

جهت خرید مجموعه نکات مهم، عملی و کاربردی کتیا CATIA (38 صفحه، به زبان فارسی، با فرمت pdf) به مبلغ فقط 5000 تومان و دانلود آن بر لینک پرداخت و دانلود در پنجره زیر کلیک نمایید.
!!لطفا قبل از خرید از فرشگاه اینترنتی کتیا طراح برتر قیمت محصولات ما را با سایر فروشگاه ها و محصولات آن ها مقایسه نمایید!!
!!!تخفیف ویژه برای کاربران ویژه!!!
با خرید حداقل 10000 (ده هزارتومان) از محصولات فروشگاه اینترنتی کتیا طراح برتر برای شما کد تخفیف ارسال خواهد شد. با داشتن این کد از این پس می توانید سایر محصولات فروشگاه را با 20% تخفیف خریداری نمایید. کافی است پس از انجام 10000 تومان خرید موفق عبارت درخواست کد تخفیف و ایمیل که موقع خرید ثبت نمودید را به شماره موبایل 09016614672 ارسال نمایید. همکاران ما پس از بررسی درخواست، کد تخفیف را به شماره شما پیامک خواهند نمود.


کلیات در مهندسی


مهندسی معکوس کتیا


Reverse Engineering


پردازش ابر نقاط


ساخت سطوح روی ابر نقاط


Digitized Shape Editor catia


catia drafting


catia part design


catia shape designمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایگاه متالورژها - آموزش کاربردی نرم افزار کتیا - خانه

آموزش کاربردی نرم افزار کتیا - دانلودمتالورژی,فیلم های صنعتی,مهندسان متالورژی
ومواد ... نرم افزار CATIA (کتیا) یکی از قوی ترین و محبوب ترین نرم افزار هایی است
که در زمینه طراحی، ... توپر (Solid) و مجموعه مونتاژی و طراحی قالب و طراحی مدل های
ورقکاری (Sheetmetal)، نقشه کشی صنعتی ،تلرانس گذاری و . ... نکات طلایی
فولادسازی!

دانلود آموزش نرم افزار کتیا - CATIA Learning - دانلود رایگان

1 آگوست 2016 ... دانلود آموزش نرم افزار کتیا - CATIA Learning. ... تازه های نرم افزار : کاربردی ... این
مجموعه آموزشی به صورت نرم افزاری است و شما میتوانید با نصب این نرم .... نکات مهم : -
قبل از طرح سوال یا مشکل خود، کامنت سایر کاربران و پاسخ آنها را ...

آموزش کتیا، مجموعه نکات مهم و کاربردی کتیا CATIA - کتیا, طراح برتر

در این قسمت از مجموعه جزوات، نکات مهم، عملی و کاربردی کتیا CATIA شما با 9 نکته
آموزشی مهم و کاربردی در نرم افزار کتیا CATIA به ترتیب زیر بطور کامل آشنا می ...

معرفی و دانلود آموزش کتیا، مجموعه نکات مهم و کاربردی کتیا CATIA با ...

20 فوریه 2009 ... در این قسمت از مجموعه جزوات، نکات مهم، عملی و کاربردی کتیا CATIA شما با 9 نکته
آموزشی مهم و کاربردی در نرم افزار کتیا CATIA به ترتیب زیر ...

تغییر رنگ قطعه در کتیا - لینک گردی

230. آموزش کتیا، مجموعه جزوات، نکات مهم و کاربردی کتیا … ... کاربردی در نرم افزار
کتیا CATIA و ... با رنگ هایش در ... تغییر نام یک Part، آن قطعه در ... 376. آموزش نرم ...

آموزش کتیا، مجموعه جزوات، نکات مهم و کاربردی کتیا CATIA - قسمت دوم

در قسمت دوم مجموعه جزوات، نکات مهم، عملی و کاربردی کتیا CATIA شما با 9 نکته
آموزشی مهم و کاربردی در نرم افزار کتیا CATIA و 4 جزوه آموزشی مفید و بی نظیر نرم ...

آموزش کتیا، مجموعه نکات مهم و کاربردی کتیا CATIA - قسمت دوم | 0t0 ...

در قسمت دوم مجموعه جزوات، نکات مهم، عملی و کاربردی کتیا CATIA شما با 9 نکته
آموزشی مهم و کاربردی در نرم افزار کتیا CATIA به ترتیب زیر بطور کامل آشنا می
شوید:.

آموزش کتیا، مجموعه نکات مهم و کاربردی کتیا CATIA – پایگاه ثبت ...

12 ا کتبر 2016 ... در این قسمت از مجموعه جزوات، نکات مهم، عملی و کاربردی کتیا CATIA شما با ۹ نکته
آموزشی مهم و کاربردی در نرم افزار کتیا CATIA به ترتیب زیر ...

آموزش کتیا، مجموعه نکات مهم و کاربردی کتیا CATIA – قسمت اول |

8 ا کتبر 2015 ... در قسمت اول مجموعه جزوات، نکات مهم، عملی و کاربردی کتیا CATIA شما با 5 نکته
آموزشی مهم و کاربردی در نرم افزار کتیا CATIA به ترتیب زیر بطور ...

آموزش کتیا، مجموعه نکات مهم و کاربردی کتیا CATIA | بی ام بی ایران

7 نوامبر 2016 ... در این قسمت از مجموعه جزوات، نکات مهم، عملی و کاربردی کتیا CATIA شما با 9 نکته
آموزشی مهم و کاربردی در نرم افزار کتیا CATIA به ترتیب زیر ...

آموزش-کاربردی-طراحی-قالب-کشویی-دار-در-نرم-افزار-کتیا-catia

آموزش کاربردی طراحی قالب کشویی دار در نرم افزار کتیا catia ... در مجموعه آموزشی که
ملاحظه می فرمایید نحوه طراحی یک قالب تزریق پلاستیک دارای کشویی در نرم افزار
کتیا ... از ویژگی های مهم این محصول دکر نکات فنی قالب سازی در حین آموزش می باشد.

شروع کار با کتیا | مرجع آموزش نرم‌افزارهای مکانیک

آموزش مقدماتی نرم‌افزار کتیا – در این مجموعه همان طور که از اسمش پیداست (شروع کار ...
دانلود فایل‌های Pdf آموزش کتیا) مسلما با دانستن این نکات کار با نرم افزار Catia ...

آموزش کتیا، مجموعه نکات مهم و کاربردی کتیا catia - قسمت اول - کمپ ایران

آموزش کتیا، مجموعه نکات مهم و کاربردی کتیا CATIA – قسمت اول. ۲۴ خرداد ۱۳۹۵اخبار ۰
. فایل مورد نظر حذف شده است ...پاورپوینت در مورد شکسته شدن دیواره صوتی

نمونه سوال حقوق جزای اختصاصی2فایل فلش فاراسی و کال اکتیو Lenovo a3300h، A3300HV، دانلود فایل فلش lenovo A3300h,3300hv، فول فارسی و رایت با فلش تولز

وکتور گل

حل مشکل خاموشی گوشی هواوی G630-U10