دانلود فایل


پاورپوینت در مورد متدولوژی های حسابرسی و نگاهی به دستورالعملهای حسابرسی -36 اسلاید - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت در مورد متدولوژی های حسابرسی و نگاهی به دستورالعملهای حسابرسی 36 اسلاید

دانلود فایل پاورپوینت در مورد متدولوژی های حسابرسی و نگاهی به دستورالعملهای حسابرسی -36 اسلاید قسمتی از اسلایدها
متدلوژی (روش شناسی) حسابرسی
مجموعه ای از فرآیندها و روشهای مورد استفاده توسط حسابرسان برای ارزیابی تمامی مخاطرات مربوط به حسابرسی ، گردآوری مستندات حسابرسی، انجام رسیدگی ها ، تهیه و تکمیل پرونده های حسابرسی و در نهایت ارائه گزارش حسابرسی و تهیه گزارشهای مدیریت
کاربرد در
•برنامه ریزی Planning •کار حسابرسی Field work •گزارشگری Reporting• پیگیری های بعدی Follow-upهدف از متدولوژی های حسابرسی
-کسب اطمینان از رعایت استانداردهای حسابرسی-کسب اطمینان از رعایت یکنواختی و در نتیجه تسهیل روند کارها-کاهش ریسک حسابرسی و در نتیجه اظهارنظر اشتباه-کاهش ریسک کامل بودن عملیات-انجام حسابرسی کارآ و موثر EFFICIENT & EFFECTIVE-کسب اطمینان از درست بودن اظهارنظر حسابرسی-مستندسازی کامل رسیدگی برای پشتیبانی از اظهارنظر حسابرس-ارائه رهنمودهای لازم به مدیریت صاحبکار در مورد نقاط ضعف کنترلهای داخلی صاحبکارعوامل موثر بر متدولوژی حسابرسیانواع متدولوژی های حسابرسی صورتهای مالی
رهیافت های حسابرسی از سنتی تا مدرن

روشهای سنتی تر حسابرسی صورتهای مالی
(( پس از مقدمات و آشنائی اولیه با صاحبکار و تماس با حسابرس قبلی))
خلاصه روش هاریسک های حسابرسی رهیافت های مختلفویژگی های متدولوژی حسابرسی موسسه حسابرسی رایمند و همکاراندستورالعمل حسابرسی مالی موسسهبخـــش اول : برنامـه هاي حسابرسي مالي
ادامه
بخش چهارم : ساير پرسشنامـه ها
بخش پنجـم : فرم هاي اداري/ عملياتي حسابرسي

بخش ششـم: نمونه تائيديـه ها
* پرسشنامه های برآورد ریسک ارائه صورتهای مالی نادرست و برآورد ریسک حسابرسیمتدولوژی هورایزون Horizon Methodology ویژگی هامراحل انجام کارکسب شناخت از کار صاحبکارروشهای تحلیلیادعاهای مدیریتارزیابی ادعاها استراتژی ABC روشهای رسیدگی بر مبنای استراتژی ABCسطح اهمیت برای برنامه ریزی Planning Materiality
(MILESTONE)
و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...

پاورپوینت


در


مورد


متدولوژی


های


حسابرسی


و


نگاهی


به


دستور


العملهای


حسابرسی


هدف


از


متدولوژی


ها


ی


حسابرسی


متدلوژی


روش


شناسی


حسابرسی


ت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت گزارش حسابرس در حسابررسی موارد خاص | مقاله 2015

8 آوريل 2018 ... Cheap student files with titles پاورپوینت گزارش حسابرس در ... تعداد اسلاید: 30
اسلاید ... تهیه صورتهای مالی است که در مورد کلیه اقلام با اهمیت بکار می رود. ...
پاورپوینت متدولوژی های حسابررسی و نگاهی به دستورالعملهای حسابررسی.

پاورپوینت کاربرگهای حسابررسی - w56.ir

11 فوریه 2018 ... دانلودفا Download پاورپوینت کاربرگهای حسابررسی Golden Tips f. ... فرمت فایل:
power point (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 31 اسلاید ... ها و نقشی که در فرایند
حسابرسی دارند و همچنین، کنترل کیفیت کار حسابرسی مورد بحث قرار می گیرد. ...
پاورپوینت درباره متدولوژی های حسابرسی و نگاهی به دستورالعملهای ...

پاورپوینت اصول حسابداری 3 - اسلاید 482 - file-free

توضیح کامل و جامع درباره پاورپوینت اصول حسابداری 3 - اسلاید 482 سلام خدمت شما
... وطبق دستورالعمل های صادره از سوی اداره مرکزی نسبت به انجام عمليات تجاری اقدام ...

دانلود پاورپوینت آماده دانلود پاورپوینت متدولوژی های حسابرسی و نگاهی ...

دانلود پاورپوینت متدولوژی های حسابرسی و نگاهی به دستورالعملهای حسابرسی 34
اسلاید. ... متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛. برای دانلود کل ...

دانلود-pdf-پاورپوینت درباره متدولوژی های حسابرسی و نگاهی به ...

28 آوريل 2018 ... فرمت فایل : power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها ۳۶ اسلاید.
متدلوژی (روش شناسی) حسابرسی. مجموعه ای از فرآیندها و روشهای مورد ...

پاورپوینت درباره قیامت و حسابرسی بندگان - دانلود رایگان

این محصول در قالب پاورپوینت (power point) و قابل ویرایش در ۱۷ اسلاید تهیه شده
..... پاورپوینت درباره متدولوژی های حسابرسی و نگاهی به دستورالعملهای حسابرسی ...

PDF: پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 60 |7299| دانلود

27 آوريل 2018 ... ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﻮده و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺎﻟﺐ آن را ﺑﻪ ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه ... داﻧﻠﻮد
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﻤﺎره 60، در ﻗﺎﻟﺐ ppt و در 17 اﺳﻼﯾﺪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ، ﺷﺎﻣﻞ. ﻣﻘﺪﻣﻪ،
ﺗﻌﺎرﯾﻒ، ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺮس اﺻﻠﯽ، روش ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮس اﺻﻠﯽ، ... ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ از واﺣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ.

مقاله تجزیه و تحلیل کاربرگ حسابرسی |14036| نیودانلود

22 مارس 2018 ... مقاله تجزیه و تحلیل کاربرگ حسابرسی (14036):فواید کاربرگهای حسابرسی ...
دستورالعمل موجود بااستفاده از دستورالعملهای برخی از موسسات وتکیه بر ... DR وٍٍ
SPI (مورد مطالعه شهر تبریز) در این تحقیق داده های مربوط به بارش سالانه در ... قسمتی
از اسلاید پاورپوینت: تعداد اسلاید: 58 صفحه فهرست مطالب نگاهی گذرا ...

دانلود پاورپوینت در مورد متدولوژی های حسابرسی و نگاهی به ...

28 آوريل 2018 ... پاورپوینت در مورد متدولوژی های حسابرسی و نگاهی به دستورالعملهای ... ( قابل
ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : ۳۶ اسلاید قسمتی از متن .ppt : بسم ...

مقاله تجزیه و تحلیل کاربرگ حسابرسی |14036| نیودانلود

22 مارس 2018 ... مقاله تجزیه و تحلیل کاربرگ حسابرسی (14036):فواید کاربرگهای حسابرسی ...
دستورالعمل موجود بااستفاده از دستورالعملهای برخی از موسسات وتکیه بر ... DR وٍٍ
SPI (مورد مطالعه شهر تبریز) در این تحقیق داده های مربوط به بارش سالانه در ... قسمتی
از اسلاید پاورپوینت: تعداد اسلاید: 58 صفحه فهرست مطالب نگاهی گذرا ...

نسخه جدید مقاله تجزیه و تحلیل کاربرگ حسابرسی

نسخه جدید مقاله تجزیه و تحلیل کاربرگ حسابرسی: آیا قصد دانلود فایل نسخه ... با
توجه به استراتژی حسابرسی ممکن است مورد استفاده قرار نگیرد ویا کمتر به کار
گرفته شود.افزون بر آن، دستورالعمل باید با توجه به نوع فعالیت های صاحبکار
بازنگری ... پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 13 اسلاید دسته: مدیریت (
سیستم های.

دانلود-pdf-پاورپوینت درباره متدولوژی های حسابرسی و نگاهی به ...

28 آوريل 2018 ... فرمت فایل : power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها ۳۶ اسلاید.
متدلوژی (روش شناسی) حسابرسی. مجموعه ای از فرآیندها و روشهای مورد ...

پاورپوینت درباره قیامت و حسابرسی بندگان - دانلود رایگان

این محصول در قالب پاورپوینت (power point) و قابل ویرایش در ۱۷ اسلاید تهیه شده
..... پاورپوینت درباره متدولوژی های حسابرسی و نگاهی به دستورالعملهای حسابرسی ...

پاورپوینت معماری سبز-۳۱ اسلاید - Assemblers

پاورپوینت معماری سبز-۳۱ اسلاید قسمتی از اسلایدها دلایل شکل گیری: معماری ...
پاورپوینت در مورد متدولوژی های حسابرسی و نگاهی به دستورالعملهای حسابرسی -۳۶ ...

پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 60 |17595| سنگ

10 آوريل 2018 ... دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابرسی شماره 60، ... و حسابرسی پیشرفته
در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری مورد ... کار به عنوان حسابرس اصلی، روش های
حسابرسی حسابرس اصلی، همکاری بین ... دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد شماره
61: ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی، در قالب ppt و در 15 اسلاید، ...

پاورپوینت در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید|100لینک

24 ا کتبر 2017 ... مختصر پاورپوینت در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید لیست قیمت ... آن
به منظور: برنامه ریزی، سیاست گذاری و آینده نگری علمی و پژوهشی در ابعاد فردی، ...
متدولوژی های حسابرسی و نگاهی به دستورالعملهای حسابرسی · دانلود ...

PDF: پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 60 |7299| دانلود

27 آوريل 2018 ... ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﻮده و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺎﻟﺐ آن را ﺑﻪ ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه ... داﻧﻠﻮد
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﻤﺎره 60، در ﻗﺎﻟﺐ ppt و در 17 اﺳﻼﯾﺪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ، ﺷﺎﻣﻞ. ﻣﻘﺪﻣﻪ،
ﺗﻌﺎرﯾﻒ، ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺮس اﺻﻠﯽ، روش ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮس اﺻﻠﯽ، ... ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ از واﺣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ.

پاورپوینت نمونه گیری در حسابرسی و سایر روش های انتخاب اقلام برای ...

30 مارس 2018 ... با نگاهی مختصر در سایت ما، پاورپوینت نمونه گیری در حسابرسی و سایر روش های
انتخاب اقلام ... انتخاب اقلام برای آزمون به منظور گردآوری شواهد حسابرسی .... دانلود
پاورپوینت در مورد آزمون و انتخاب کارکنان، در قالب ppt و در 22 اسلاید، قابل ویرایش،
شامل: ... پاورپوینت دستور العمل روش های صحیح نمونه گیری,جمع آوری و.

پاورپوینت گزارش حسابرس در حسابررسی موارد خاص - babono.ir

27 مارس 2018 ... ... را دریافت نمایید. -- (مقاله) The best edited file پاورپوینت گزارش حسابرس در
حسابررسی موارد. ... تعداد اسلاید: 30 اسلاید. قسمتی از متن. ppt: ... تهیه صورتهای مالی
است که در مورد کلیه اقلام با اهمیت بکار می رود. مبنای جامع ... پاورپوینت درباره
متدولوژی های حسابرسی و نگاهی به دستورالعملهای حسابرسی فرمت فایل:.

پاورپوینت درباره متدولوژی های حسابرسی و نگاهی به دستورالعملهای ...

18 دسامبر 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات میباشد . دسته بندی : PowerPoint نوع فایل : .
ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : ۳۶ اسلاید بخشی ...

دانلود پاورپوینت متدولوژی های حسابرسی و نگاهی به دستورالعملهای ...

13 مارس 2018 ... دانلود پاورپوینت متدولوژی های حسابرسی و نگاهی به دستورالعملهای ... فقط یک
اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛برای دانلود کل پاورپوینت از لینک ...

پاورپوینت درباره متدولوژی های حسابرسی و نگاهی به دستورالعملهای ...

18 دسامبر 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات میباشد . دسته بندی : PowerPoint نوع فایل : .
ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : ۳۶ اسلاید بخشی ...

پاورپوینت متدولوژی های حسابرسی و نگاهی به دستورالعملهای ...

19 دسامبر 2017 ... نوع فایل: power point قابل ویرایش ۳۶ اسلاید قسمتی از اسلایدها: متدلوژی (روش
شناسی) حسابرسی مجموعه ای از فرآیندها و روشهای مورد استفاده توسط ...

دانلود پاورپوینت متدولوژی های حسابرسی و نگاهی به دستورالعملهای ...

18 دسامبر 2017 ... خانه / علوم انسانی / دانلود پاورپوینت متدولوژی های حسابرسی و نگاهی به ... اسلاید از
پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر ...

پاورپوینت نمونه گیری در حسابرسی و سایر روش های انتخاب ... - canavis

12 آوريل 2018 ... انتخاب اقلام برای آزمون به منظور گردآوری شواهد حسابرسی ... در حسابرسی و سایر روش
های انتخاب اقلام برای آزمون می باشد که در حجم 24 اسلاید، همراه با ... و حسابرسی
پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. .... دانلود
پاورپوینت با موضوع مسکن های گرفته شده از تریاک و نگاهی بر سایر ...

تحقیق آماده در مورد كودكان بزهكار و بزه دیده در حقوق ایرانتصاویر سه بعدی استریوگرام

تحقیق درباره خوشنویسی

دانلود نقشه وکتور تقسیمات سیاسی شهرستانهای استان فارس قابل استفاده در فوتوشاپ و ایلاستریتور