دانلود فایل


پاورپوینت درباره بیماریهای تنفسی در بخش ICU - دانلود فایلدانلود فایل در این پاورپوینت به بیماریهای تنفسی در بخش ICU پرداخته شده است.

دانلود فایل پاورپوینت درباره بیماریهای تنفسی در بخش ICU لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 24 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :

بیماران بستری در ICU
بیماران بسیار بدحال نیازمند به مراقبت ویژه.
1- نارسائی تنفسی بعد از عمل
2- ضربات و تصادفات
3- VCA
4- شکستگی دنده ها
5- COPD همراه با نارسائی تنفسی
6- بیماریهای عمومی که باعث مشکلات تنفسی می شوند.

خصوصیات عمومی بخش

نزدیک به بخشهای حیاتی
تعداد تخت بین 12-5
شکل نیم دایره یا U
دارای اتاق ایزوله
نور کافی ،تجهیزات کافی
به اذای هر صد تخت بیمارستان 5 تخت ICU نیاز است


فهرست مطالب و اسلایدها:

intensive care unit

بیماران بستری در ICU

خصوصیات عمومی بخش

ارزیابی وضعیت هوشیاری

بخشهای هدایتی و تنفسی دستگاه ریوی

حجم ها و ظرفیتهای ریوی

ظرفیتهای ریوی

حجم ها و ظرفیتهای ریوی:

رابطه تهویه و پر فوزیون

انتقال اکسیژن در خون

تاثیردما بر منحنی اکسی هموگلوبین

منحنی تجزیه اکسی هموگلوبین

بر منحنی اکسی هموگلوبین PH تاثیر

منحنی تجزیه اکسی میوگلوبین و اکسی هموگلوبین

انتقال دی اکسید کربن در خون

مراکزکنترل تهویه:

مکانیسمهای کنترل محیطی تنفس

تنفس


بیماریهای تنفسی


بخش ICU


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


CCNS - مراقبت از چشم در بیماران بستری در ICU(2)

4 آوريل 2011 ... افراد بستری در بخش ICUاغلب به تهویه مکانیکی نیاز دارند ،تعدادی از آنها که هوشیار
هستند به جهت راحتی بیشتر بیمار و تسهیل درمان و مراقبت بهینه تحت تاثیر داروهای
آرامبخش و ... مشکلات بالقوه چشم دربیماران بستری در ICU: ... وجود میکرو
ارگانیسمهای پاتوژن ،خصوصا" در بیماران مبتلا به بیماریهای مجاری تنفسی.

بسم الله الرحمن الرحیم. - ppt video online download - SlidePlayer

6 تعریف : عفونت بیمارستانی که عفونت Nosocomialهم ناميده می شود (واژه ی
انگلیسی Nosocomial از واژه ی یونانی Nosocomeion گرفته شده،و این هر دو واژه به
معنای بیمارستان است )عفونتی است که 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در
بیمارستان ایجاد می گردد به شرط آنکه در زمان پذیرش فرد علائم آشکار عفونت را
نداشته و بیماری ...

تشخیص و درمان سندرم بیماری های شدید و حاد تنفسی (آنفلوانزا/ MERS ...

Atypical presentations including mild respiratory illness without fever and
diarrheal illness preceding development of pneumonia have been reported.
Patients who progress to requiring admission to an intensive care unit (ICU) often
have a history of a febrile upper respiratory tract illness with rapid progression to
...

پیشگیری از عفونت بیمارستانی

عفونت بیمارستانی که عفونت Nosocomialهم ناميده می شود (واژه ی انگلیسی
Nosocomial از واژه ی یونانی Nosocomeion گرفته شده،و این هر دو واژه به معنای
بیمارستان است )عفونتی است که 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان
ایجاد می گردد به شرط آنکه در زمان پذیرش فرد علائم آشکار عفونت را نداشته و بیماری
در دوره کمون ...

پاورپوینت بیماران ICU | post - تبدیل PDF به Word

20 فوریه 2018 ... پاورپوینت بیماران ICU: پاورپوینت درباره بیماران ICU فرمت فایل: powerpoint
تعداد صفحات 24 صفحه بخشی از اسلایدها: بیماران بستری در ICU بیماران ... 5-
COPD همراه با نارسائی تنفسی. 6- بیماریهای عمومی که باعث مشکلات تنفسی می
شوند. خصوصیات بخش: نزدیک به بخشهای حیاتی. تعداد تخت بین 12-5.

پاورپوینت بیماران ICU | آبتین دانلود

4 مارس 2018 ... [آبتین دانلود] پاورپوینت درباره بیماران ICU فرمت فایل: powerpoint تعداد صفحات
24 صفحه بخشی از اسلایدها: بیماران بستری در ICU بیماران بسیار بدحال ... 5-
COPD همراه با نارسائی تنفسی. 6- بیماریهای عمومی که باعث مشکلات تنفسی می
شوند. خصوصیات بخش: نزدیک به بخشهای حیاتی. تعداد تخت بین 12-5.

کلیاتی در مورد استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانی در بخش ویژه

ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺑﺨﺶ. ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺣﺮﺍﺯﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎﯼ ﻭیﮋﻩ ﻗﻠﺒﯽ ﻭ. ICU. ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺭﺟﺤﻴﺖ ﻋﺒﺎﺭﺕ.
ﺍﺳﺖ ﺍﺯ. : ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺍﺭﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ. ،. ﺣﺪﺍﻗﻞ. یﮏ. ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ..... ﻫﺎ
ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ . در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ،. ﻣﺮاﻗﺒﺖ و درﻣﺎن ﻋﻮارض و
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي رﯾﻮي در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻋﻬﺪه. ﻣﺘﺨﺼﺺ. ICU. و ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﺎور ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از رﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ.

مراقبت از دهان در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه: مروری بر شواهد

ﺣﺘﻲ در آﺧﺮﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از. ﻃﺮف ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎ. (. Centers for Disease Control
: CDC. ) ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دﻫﺎن را ﺑﻪ. -. ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از راه. ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
از ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻧﺘﻴﻼﺗﻮر. ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم و ﺟﺰﻳﻴﺎت اﻳﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺷﺎره. ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . ]32[
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ. ﻣﺮاﻗﺒﺖ از. دﻫﺎن در. ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي. ICU. و. ﻋﺪم وﺟﻮد. ﻳﻚ. ﭘﺮوﺗﻜﻞ. ﻣﻮرد اﺟﻤﺎع.

بیماران - irccsf

بخش مراقبت ویژه ICU، بخشی است مخصوص بیماران بدحال با شرایط بحرانی ،که علی
رغم بیماریهای متعدد زمینه ای، امید به زندگی در آنها وجود دارد. b1. در واقع شرایط ....
کنترل علائم حیاتی: به وسیله مانیتور و دستگاههایی که به بیمار وصل است کلیه
تغییرات علائم حیاتی از قبیل فشارخون-نبض- تنفس- ریتم قلب و … ) لحظه به
لحظه ...

بیماران - irccsf

بخش مراقبت ویژه ICU، بخشی است مخصوص بیماران بدحال با شرایط بحرانی ،که علی
رغم بیماریهای متعدد زمینه ای، امید به زندگی در آنها وجود دارد. b1. در واقع شرایط ....
کنترل علائم حیاتی: به وسیله مانیتور و دستگاههایی که به بیمار وصل است کلیه
تغییرات علائم حیاتی از قبیل فشارخون-نبض- تنفس- ریتم قلب و … ) لحظه به
لحظه ...

آشنایی با بخش مراقبت های ویژه – مهارت‌های پرستاری

به عبارت دقيق‌تر مي‌توان گفت كه مراقبت ويژه، مراقبت از بيماران مبتلا به
بيماري‌هاي حاد مخاطره آميز حيـات، تحـت نظـرمـاهرترين پرسنل همراه با وســايـل و امكـانـات
پيشـرفتـه ... انواع بخش‌هاي مراقبت ويژه در بيمارستان عبارتند از: مـراقبت ويژه
داخلي، مراقبت‌هاي ويژه جراحي، مراقبت ويژه جراحي اعصاب و ستون فقرات، مراقبت ويژه
تنفسي، ...

ریکاوری

حداقل تعداد پرستار لازم در هر شيفت بستگي به حداکثر تعداد بيماري که در آن
شيفت ممکن است به ريکاوري بيايند دارد و بر اساس آمار چهار ماه گذشته آن ريکاوري
معين مي ... فعاليت; تنفس; فشار خون; هوشياري; درصد ساچوريشن; ثبات علائم حياتي;
کنترل خونريزي; وجود رفلکس هاي لازم ، هوشياري و آگاهي به زمان ومکان و داشتن قدرت
حفظ ...

پرستاری و پرستاری ویژه - اصول مراقبت از چشم در بیماران بخش ...

25 ژانويه 2011 ... پرستاری و پرستاری ویژه - اصول مراقبت از چشم در بیماران بخش مراقبت ویژه -
Critical Care, Intensive care, dialysis, cardiac, nervous, respiratory, elimination ...
مواظبت از چشم جهت جلوگیری از بیماری بسیارآسانتر و کم هزینه تر از درمان بیماری
است چرا که بیماری به جز هزینه، منجر به از دست دادن بینایی میشود انسان ...

پاورپوینت بیماران ICU | آبتین دانلود

4 مارس 2018 ... [آبتین دانلود] پاورپوینت درباره بیماران ICU فرمت فایل: powerpoint تعداد صفحات
24 صفحه بخشی از اسلایدها: بیماران بستری در ICU بیماران بسیار بدحال ... 5-
COPD همراه با نارسائی تنفسی. 6- بیماریهای عمومی که باعث مشکلات تنفسی می
شوند. خصوصیات بخش: نزدیک به بخشهای حیاتی. تعداد تخت بین 12-5.

پرستار - تشخیص های پرستاری

پرستار به وجود بیماری حاد یا مزمن از قبیل نارسایی قلبی، اختلالات تنفسی، کم
کاری تیروئید، دیابت ملیتوس، ایدز، کم خونی، سرطان، درد حاد یا مزمن و غیره توجه می
کند. عوامل زیادی ..... پیش بینی دستورالعمل های لازم برای انجام فعالیت موجب تسهیل
سازگاری در زمان وقوع علائم می شود (به تشخیص پرستاری عدم تحمل فعالیت رجوع
شود).

پاورپوینت ICU|goodfile

به وب سایت خود خوش آمدید پاورپوینت, ICU. ... پاورپوینت ICU. نوع فایل: power
point قابل ویرایش 24 اسلاید قسمتی از اسلایدها: تهویه ریوی به حرکت هوا به درون و یا
بیرون ریه ها اطلاق می شود. مقدار هوای تهویه شده در دقیقه از حاصل ... (VD) تهویه حبابچه
ای: آن بخش از هوای استنشاقی که در تبادل گازی شرکت دارند تهویه حبابچه ای گویند.

مراقبت از دهان در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه: مروری بر شواهد

ﺣﺘﻲ در آﺧﺮﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از. ﻃﺮف ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎ. (. Centers for Disease Control
: CDC. ) ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دﻫﺎن را ﺑﻪ. -. ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از راه. ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
از ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻧﺘﻴﻼﺗﻮر. ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم و ﺟﺰﻳﻴﺎت اﻳﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺷﺎره. ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . ]32[
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ. ﻣﺮاﻗﺒﺖ از. دﻫﺎن در. ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي. ICU. و. ﻋﺪم وﺟﻮد. ﻳﻚ. ﭘﺮوﺗﻜﻞ. ﻣﻮرد اﺟﻤﺎع.

پاورپوینت بیماران ICU | فایل کلیدی

11 جولای 2017 ... 5- COPD همراه با نارسائی تنفسی. 6- بیماریهای عمومی که باعث مشکلات تنفسی می
شوند. خصوصیات بخش: نزدیک به بخشهای حیاتی. تعداد تخت بین 12-5 ...
پاورپوینت داروهای بخش ICU فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش) تعداد اسلاید:
10 اسلاید پاورپوینت درباره داروهای بخش ICU بخش ICU داروهای بخش ICU ...

پاورپوینت درباره بیماریهای تنفسی در بخش ICU - مرجع دانلودها

پاورپوینت درباره بیماریهای تنفسی در بخش ICU لینک دانلود و خرید پایین
توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد
اسلاید : 24 اسلاید قسمتی از متن .ppt : (ICU(intensive care unit بیماران بستری در
ICU بیماران بسیار بدحال نیازمند به مراقبت ویژه. 1- نارسائی تنفسی بعد از عمل 2-
ضربات ...

پاورپوینت بیماران ICU | آریا دانلود - 20link.ir

18 فوریه 2018 ... آریا دانلود ~ (آریا دانلود) پاورپوینت درباره بیماران ICU فرمت فایل: powerpoint
تعداد صفحات 24 صفحه بخشی از اسلایدها: بیماران بستری در ICU بیماران ... 5-
COPD همراه با نارسائی تنفسی. 6- بیماریهای عمومی که باعث مشکلات تنفسی می
شوند. خصوصیات بخش: نزدیک به بخشهای حیاتی. تعداد تخت بین 12-5.

پاورپوینت بیماران ICU | post - تبدیل PDF به Word

20 فوریه 2018 ... پاورپوینت بیماران ICU: پاورپوینت درباره بیماران ICU فرمت فایل: powerpoint
تعداد صفحات 24 صفحه بخشی از اسلایدها: بیماران بستری در ICU بیماران ... 5-
COPD همراه با نارسائی تنفسی. 6- بیماریهای عمومی که باعث مشکلات تنفسی می
شوند. خصوصیات بخش: نزدیک به بخشهای حیاتی. تعداد تخت بین 12-5.

پاورپوینت تغذیه در ICU | فایل داغ

5 فوریه 2018 ... فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 10 اسلاید درباره داروهای بخش
ICU داروهای بخش ICU بخش ICU پاورپوینت درباره داروهای بخش ICU. پاورپوینت
بیماران ICU ... 1- نارسائی تنفسی بعد از عمل 2- ضربات و تصادفات 3- VCA 4-
شکستگی دنده ها 5- COPD همراه با نارسائی تنفسی 6- بیماریهای عمومی که.

کلیاتی در مورد استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانی در بخش ویژه

ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺑﺨﺶ. ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺣﺮﺍﺯﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎﯼ ﻭیﮋﻩ ﻗﻠﺒﯽ ﻭ. ICU. ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺭﺟﺤﻴﺖ ﻋﺒﺎﺭﺕ.
ﺍﺳﺖ ﺍﺯ. : ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺍﺭﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ. ،. ﺣﺪﺍﻗﻞ. یﮏ. ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ..... ﻫﺎ
ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ . در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ،. ﻣﺮاﻗﺒﺖ و درﻣﺎن ﻋﻮارض و
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي رﯾﻮي در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻋﻬﺪه. ﻣﺘﺨﺼﺺ. ICU. و ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﺎور ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از رﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ.

عفونت

در زمان پذیرش ،فرد نباید علائم آشکار عفونت مربوطه را داشته باشد و بیماری در دوره
نهفتگی خود نباشد. معیارهای ... بیمار آقای 45 ساله که بدنبال تصادف در تاریخ 1 آذر
در ICU بستری و تحت ونتیلاتور است. تنظیمات ... در تاریخ 5 آذر بیمار دچار تب (T=
38.5)، دیسترس و افت O2sat=70% و افزایش ترشحات تنفسی می شود. متخصص ...

پاورپوینت بيماريهاي دستگاه تنفسي|vitamin3

فایل قابل دانلود در مورد پاورپوینت, بیماریهای دستگاه تنفسی. ... مدت بيماري: يک
تا دو هفته شروع علائم بيماري: 3-2 روز پس از سرايت بيماري زمان اوج واگيردار بودن: 4
-2 روز پس از ظهور علائم حداقل سي سانتيمتر از افرادي كه سرفه يا عطسه مي كنند
فاصله بگيريد.قطره هاي ريزعطسه يا سرفه حدوداً تا مسافت 30 سانتي متري پراكنده
مي ...

پاورپوینت درباره بیماریهای تنفسی در بخش ICU - فروشگاه جامع فایل ...

در این پاورپوینت به بیماریهای تنفسی در بخش ICU پرداخته شده است.

پاورپوینت ICU|goodfile

به وب سایت خود خوش آمدید پاورپوینت, ICU. ... پاورپوینت ICU. نوع فایل: power
point قابل ویرایش 24 اسلاید قسمتی از اسلایدها: تهویه ریوی به حرکت هوا به درون و یا
بیرون ریه ها اطلاق می شود. مقدار هوای تهویه شده در دقیقه از حاصل ... (VD) تهویه حبابچه
ای: آن بخش از هوای استنشاقی که در تبادل گازی شرکت دارند تهویه حبابچه ای گویند.

بیماران - irccsf

بخش مراقبت ویژه ICU، بخشی است مخصوص بیماران بدحال با شرایط بحرانی ،که علی
رغم بیماریهای متعدد زمینه ای، امید به زندگی در آنها وجود دارد. b1. در واقع شرایط ....
کنترل علائم حیاتی: به وسیله مانیتور و دستگاههایی که به بیمار وصل است کلیه
تغییرات علائم حیاتی از قبیل فشارخون-نبض- تنفس- ریتم قلب و … ) لحظه به
لحظه ...

سندروم زجر تنفسی حاد – ARDS – the nursing station

15 مه 2013 ... سندروم دیسترس تنفسی حاد ( ادم ریوی غیر قلبی ) یک سندرومی است که همراه با ادم
ناگهانی و پیشرونده ، افزایش انفیلتراسیون های دو طرفه ، کاهش ظرفیت ریوی و ...
بررسی مقادیر گازهای خون شریانی (ABG) ، پالس اکسی متری و تست عملکرد ریوی;
همانطور که بیماری پیشرفت می کند ، استفاده از فشار مثبت انتهای بازدمی ...

پاورپوینت درباره بیماریهای تنفسی در بخش ICU - فروشگاه فایل ...

2 روز پیش ... پاورپوینت درباره بیماریهای تنفسی در بخش ICU لینک دانلود و خرید پایین
توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 24 اسلاید قسمتی از متن .ppt : (ICU(intensive care unit بیماران
بستری در ICU بیماران بسیار بدحال نیازمند به مراقبت ویژه. 1- نارسائی تنفسی ...

اقدامات پیشگیری در بخشهای ویژه

واحد های ویژه ای که در اقدامات پیشگیری از کنترل عفونت مد نظر قرار گرفته است
شامل مراکز دندانپزشکی، دیالیز، آندوسکوپی، بخشهای ICU واتاق عمل می شود. کنترل
وپیشگیری عفونت در بخش های ویژه. مسایل مربوط به محیط بخش; مسایل مربوط به
دستگاه های مورد استفاده; مسایل مربوط به کارکنان; مسایل مربوط به بیماران. مسایل
مربوط به ...

عفونت

در زمان پذیرش ،فرد نباید علائم آشکار عفونت مربوطه را داشته باشد و بیماری در دوره
نهفتگی خود نباشد. معیارهای ... بیمار آقای 45 ساله که بدنبال تصادف در تاریخ 1 آذر
در ICU بستری و تحت ونتیلاتور است. تنظیمات ... در تاریخ 5 آذر بیمار دچار تب (T=
38.5)، دیسترس و افت O2sat=70% و افزایش ترشحات تنفسی می شود. متخصص ...

کشف احتمالی علت بیماری ای.ال.اس - ای ال اس ایران

30 آگوست 2011 ... طبق آمار منتشره در سطح جهان حدود 350 هزار نفر از بیماری ای.ال.اس رنج می برند. در هلند
1500 نفر به این بیماری مبتلا می باشند. سالانه حدود 650 بیمار به علت ای.ال.اس مورد
آزمایش و تحقیق قرار می گیرند و همچنین هر سال حدود 350 نفر در اثر این بیماری در
کشور هلند فوت می کنند. این بدین معنی است که مرگ و میر در اثر ...

پاورپوینت تغذیه در ICU | فایل داغ

5 فوریه 2018 ... فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 10 اسلاید درباره داروهای بخش
ICU داروهای بخش ICU بخش ICU پاورپوینت درباره داروهای بخش ICU. پاورپوینت
بیماران ICU ... 1- نارسائی تنفسی بعد از عمل 2- ضربات و تصادفات 3- VCA 4-
شکستگی دنده ها 5- COPD همراه با نارسائی تنفسی 6- بیماریهای عمومی که.

کشف احتمالی علت بیماری ای.ال.اس - ای ال اس ایران

30 آگوست 2011 ... طبق آمار منتشره در سطح جهان حدود 350 هزار نفر از بیماری ای.ال.اس رنج می برند. در هلند
1500 نفر به این بیماری مبتلا می باشند. سالانه حدود 650 بیمار به علت ای.ال.اس مورد
آزمایش و تحقیق قرار می گیرند و همچنین هر سال حدود 350 نفر در اثر این بیماری در
کشور هلند فوت می کنند. این بدین معنی است که مرگ و میر در اثر ...

کنترل درد در بیماران بدحال ارائه دهنده دکتر محمدی درمان مناسب درد و اضطراب

بیماری موجود قبلی و تروما; بی حرکتی طولانی مدت; مراقبت های روتین پرستاری مانند
ساکشن کردن راه هوایی، جابجایی بیمار; مانیتورینگ ها و تجهیزات درمانی مانند کاتترها
، درن ها، ... متأسفانه بسیاری از بیماران Icu قادر به اطلاعاتی هرچند اندک در مورد دردشان
نیستند در نتیجه از علائمی مانند بالا رفتن فعالیت سمپاتیک (هیپرتانسیون، ...

سندروم زجر تنفسی حاد – ARDS – the nursing station

15 مه 2013 ... سندروم دیسترس تنفسی حاد ( ادم ریوی غیر قلبی ) یک سندرومی است که همراه با ادم
ناگهانی و پیشرونده ، افزایش انفیلتراسیون های دو طرفه ، کاهش ظرفیت ریوی و ...
بررسی مقادیر گازهای خون شریانی (ABG) ، پالس اکسی متری و تست عملکرد ریوی;
همانطور که بیماری پیشرفت می کند ، استفاده از فشار مثبت انتهای بازدمی ...

پاورپوینت بیماران ICU | آبتین دانلود

2 مارس 2018 ... {آبتین دانلود} پاورپوینت درباره بیماران ICU فرمت فایل: powerpoint تعداد صفحات
24 صفحه بخشی از اسلایدها: بیماران بستری در ICU بیماران بسیار بدحال ... 5-
COPD همراه با نارسائی تنفسی. 6- بیماریهای عمومی که باعث مشکلات تنفسی می
شوند. خصوصیات بخش: نزدیک به بخشهای حیاتی. تعداد تخت بین 12-5.

پاورپوینت ICU|goodfile

به وب سایت خود خوش آمدید پاورپوینت, ICU. ... پاورپوینت ICU. نوع فایل: power
point قابل ویرایش 24 اسلاید قسمتی از اسلایدها: تهویه ریوی به حرکت هوا به درون و یا
بیرون ریه ها اطلاق می شود. مقدار هوای تهویه شده در دقیقه از حاصل ... (VD) تهویه حبابچه
ای: آن بخش از هوای استنشاقی که در تبادل گازی شرکت دارند تهویه حبابچه ای گویند.

پاورپوینت درباره بیماریهای تنفسی در بخش ICU - پروژه مقاله تحقیق ...

پاورپوینت درباره بیماریهای تنفسی در بخش ICU لینک دانلود و خرید پایین
توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد
اسلاید : 24 اسلاید قسمتی از متن .ppt : (ICU(intensive care unit بیماران بستری در
ICU بیماران بسیار بدحال نیازمند به مراقبت ویژه. 1- نارسائی تنفسی بعد از عمل 2-
ضربات ...

حمايت تغذيه اي بيماران بخشهاي ويژه - بیمارستان بهبود

23 مه 2015 ... ميزان بروز سوء تغذيه در بيماران بستری 60-30 درصد گزارش شده است. بيماران با
شرايط بحرانی به دليل شدت بيماری و پيچيدگی مراقبت در بخش مراقبت های ويژه
نسبت به ساير بيماران به سوء تغذیه مستعدتر می‌باشند. در مورد بيماران اين بخشها (
CCU-ICU ) مواد مغذي فرموله شده بصورت لوله اي يا وريدي به بيماران ...

پاورپوینت بیماران ICU | سجاد دانلود - rpimag.ir

2 مارس 2018 ... سجاد دانلود … سجاد دانلود پاورپوینت درباره بیماران ICU فرمت فایل: powerpoint
تعداد صفحات 24 صفحه بخشی از اسلایدها: بیمارا. ... 5- COPD همراه با نارسائی
تنفسی. 6- بیماریهای عمومی که باعث مشکلات تنفسی می شوند. خصوصیات بخش:
نزدیک به بخشهای حیاتی. تعداد تخت بین 12-5. شکل نیم دایره یا U.

سارس (SARS)

این کرونا ویروس علاوه بر حمله به دستگاه تنفسی. می تو اند ارگا نهای دیگر مانند کبد
–کلیه –روده و سلو لهای دفا عی بدن را نیز الو ده کند واغلب مرگ در اثر نا رسایی شدید
تنفسی -نا رسا یی کلیه و به علت افت شدید فشار خون و بستری در بخش مر اقبت
ویژه رخ می دهد. 6. اطلاعات موجود در زمينه ويروس جديد عامل بيماري تنفسي شناسايي شده
:.

پاورپوینت بيماريهاي دستگاه تنفسي|vitamin3

فایل قابل دانلود در مورد پاورپوینت, بیماریهای دستگاه تنفسی. ... مدت بيماري: يک
تا دو هفته شروع علائم بيماري: 3-2 روز پس از سرايت بيماري زمان اوج واگيردار بودن: 4
-2 روز پس از ظهور علائم حداقل سي سانتيمتر از افرادي كه سرفه يا عطسه مي كنند
فاصله بگيريد.قطره هاي ريزعطسه يا سرفه حدوداً تا مسافت 30 سانتي متري پراكنده
مي ...

تشکیلات کنترل عفونت بیمارستانی

اشیاء ، اشخاص یا موادی که عوامل عفونی یا بیماری زا بلافاصله از آنها به پذیرنده
منتقل می شود مانند آب برای تیفوئید ، خاک برای آنتراکس. . ابتلا به ... شیرخوارگاه
ها; واحد مراقبت شدید; واحد دیالیز; واحد پیوند اندام; واحد سوختگی; بخش جداسازی
بیماران; بخش سرطان; اتاق های عمل; اتاق های زایمان; بخش مراقبت پس از عمل جراحی. انواع
عفونت های ...

مراقبت از دهان در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه: مروری بر شواهد

ﺣﺘﻲ در آﺧﺮﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از. ﻃﺮف ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎ. (. Centers for Disease Control
: CDC. ) ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دﻫﺎن را ﺑﻪ. -. ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از راه. ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
از ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻧﺘﻴﻼﺗﻮر. ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم و ﺟﺰﻳﻴﺎت اﻳﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺷﺎره. ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . ]32[
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ. ﻣﺮاﻗﺒﺖ از. دﻫﺎن در. ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي. ICU. و. ﻋﺪم وﺟﻮد. ﻳﻚ. ﭘﺮوﺗﻜﻞ. ﻣﻮرد اﺟﻤﺎع.

CCNS - مراقبت از چشم در بیماران بستری در ICU(2)

4 آوريل 2011 ... افراد بستری در بخش ICUاغلب به تهویه مکانیکی نیاز دارند ،تعدادی از آنها که هوشیار
هستند به جهت راحتی بیشتر بیمار و تسهیل درمان و مراقبت بهینه تحت تاثیر داروهای
آرامبخش و ... مشکلات بالقوه چشم دربیماران بستری در ICU: ... وجود میکرو
ارگانیسمهای پاتوژن ،خصوصا" در بیماران مبتلا به بیماریهای مجاری تنفسی.

جواب تمرینات کتاب Four Corners Workbook 2دانلود پاورپوینت آموزش کاربری نرم‌افزار MIKE 11

جدیدترین طرح توجیهی سورت و بسته بندی مركباتفایل مقیاس شده ی EXCEL رکورد زمین لرزه( 25 شتاب نگاشت) حوزه های مختلفآداب حضور در اماکن مذهبی