دانلود فایل


پاورپوینت تغذیه باغات - دانلود فایلدانلود فایل در این پاورپوینت تغذیه باغات پرداخته شده است

دانلود فایل پاورپوینت تغذیه باغاتنوع فایل: power point
قابل ویرایش 29 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

شناسایی وضعیت تغذیه ای باغهای میوه درمدیریت موادغذایی بمنظورافزایش تولیدوبهبودکیفیت میوه ها کاری ضروری واجتناب ناپذیراست.کاربردموادغذایی موردنیازدرزمان مناسب وبه مقدارمناسب برای سلامت باغهای میوه ضروریست. کاربرد موادغذایی موردنیازبه شکل صحیح نیزخیلی مهم است. همچنین وجودموادغذایی دریک محدوده مطلوب موجب افزایش رشد وتولید میشود . افزایش کمیت وکیفیت محصول درباغات میوه علاوه برخودکفایی وتامین موادغذایی موردنیاز مردم در داخل کشور از نظرصادرات نیز حائز اهمیت است.

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه
دستورالعمل اجرايي طرح تغذيه بهينه درختان ميوه
روش اجراي طرح چا لكود
زمان محلولپاشي
غلظت مناسب جهت محلولپاشي


پاورپوینت


تغذیه باغات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نکات کاربردی مدیریت باغات - آموزش کشاورزی و باغبانی | با ارائه ...

14 مه 2016 ... ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۰,۲۹۴ بازدید; مدیریت تغذیه و آبیاری در گوجه فرنگی ... دیده می
شود برخی مخزن بالای ۱۰۰۰ لیتری تهیه و اقدام به سمپاشی باغات می کنند بدون اینکه
به این مسئله توجه نمایند! ... با سرکشی مداوم و مرتب به باغات و مزارع ، شدت و میزان
آلودگی را تعیین نموده و متناسب با آن سمپاشی را انجام دهید . تاکید می ...

پاورپوینت درختان میوه – گل سم سپاهان

پاورپوینت درختان میوه. Published by saba gharaati at فوریه 22, 2017. Categories
. دسته بندی نشده. Tags. SONY DSC. برای دریافت پاورپوینت “درختان میوه” اینجا را
کلیک کنید ...

گیاه پزشکی و حشره شناسی تخصصی - آفات مهم درختان میوه

10 مه 2009 ... پوره‌ها از اوایل اردیبهشت شروع به فعالیت و تغذیه می‌کنند. طول دوره پورگی معمولاً 20
روز بوده و حشرات کامل نسل اول از اواخر دهه دوم اردیبهشت ماه به تعداد زیاد در باغ ظاهر
می‌شوند. ارقام مختلف پسته نسبت به آلودگی پسیل پسته حساسیت متفاوت دارند. به
طور کلی هر چه برگ درختان نازک‌تر، لطیف‌تر، پهن‌تر و بزرگتر باشد ...

تغذیه پسته - سبز نیوز

با توجه به درخواست های دوستان مبنی بر ارائه مطلبی در مورد کود دهی پسته بر آن شدیم
تا مطلب کامل و در عین حال ساده ای برای باغداران گرامی تدوین کنیم تا علاوه بر شناخت
نیاز های غذایی درخت پسته قادر به رفع این نیاز ها و استفاده مناسب و به جا از کود ها در
رفع این مشکلات باشند... همانطور که مطلع هستید پسته گیاهی بسیار مقاوم در مقابل ...

شماره 6 - Iran Pistachio Association

بــه یادگیــری اصــول تغذیــه ایــی بــاغ هــای. پســته، در محــل مرکــز خدمــات جهــاد.
کشــاورزی اســماعیل آبــاد بخــش نــوق. شهرســتان رفســنجان گــرد هــم آمدنــد. ســپس
رضایــی ســوابق و الزامــات تغذیــه ای. تکمیلــی را در قالــب یــک پاورپوینــت ارائــه.
داد و حاضریـن در ایـن خصـوص بـه بحـث و. تبــادل نظــر پرداختنــد. کارگاه آموزشی
تغذیه ...

آموزشی و ترویجی - جهاد کشاورزی خشکبیجار

چگونگی مصرف کودهای شیمیایی در اراضی زراعی: کود یکی از نهادههای مهم بخش
کشاورزی است که از نقش چند جانبهای برخوردار است. به گونه ای که از یکطرف استفاده
صحیح از آن باعث افزایش محصول و حفظ حاصلخیزی خاک میشود و از طرفی مصرف بیش
از حد آن موجب آلودگی منابع آب، تخریب بافت خاک، آلودگی و تجمع بیش از حد آن در
محصول ...

درختان تیره صنوبر |authorSTREAM

20 دسامبر 2012 ... PowerPoint Presentation: شاخه های یکساله بزرگ و به ... تغذیه : کود پاشی ویژه لازم
ندارد. آبیاری : اوائل کاشت هر هفته ... کاربرد بعنوان گیاهان زینتی برای پرچین و
حصار باغات و مزارع جهت احداث بادشکن در اراضی ساحلی به منظور کنترل فرسایش در
مسیر رودخانه ها و حاشیه نهرها از آن استفاده می گردد. از چوب تبریزی جهت ...

ﺗﻐﺬﻳﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻛﻠﻴﺎت آﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي

ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﺤﻴﺢ، ﺗﺠﺰﻳﻪ دﻗﻴﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﺎك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . آزﻣﻮن ﺧﺎك.
ﻣﻲ ﺗ. ﻮاﻧﺪ در ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﻲ ﺳﺒﺰي و ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻛﻤﻚ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . ﺑﻴﻦ.
آزﻣﻮن ﺧﺎك و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮگ در ﺑﺎغ ارﺗﺒﺎط ﻛﻤﻲ وﺟﻮد دارد . ﻳﻌﻨﻲ آزﻣﻮن ﺧﺎك ﻧﻤﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي
ﺗﻌﻴﻴﻦ. وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ. اي درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﺑﺎﺷﺪ . آزﻣﻮن ﺧﺎك ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث ﺑﺎغ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن
ﺑﺎﻓﺖ.

Slide 1 - مجتمع کشاورزی خوشه چین فارس

خرگوش موش (پيکاي افغاني، موش كوهي، موش بي دم) Ochotona rufescens. نحوه زندگي:
روز فعال; بصورت کلنی در ارتفاعات، بين شکاف سنگها و نزديک باغات زندگی می
کنند. لانه دارای 1 تا 2سوراخ می باشد. چندين بار توليد مثل می کند و هر بار 4 تا 6 بار
بچه می زايد. دوره بارداری 21 روز است. از نباتات و علوفه تغذيه مي کنند. خواب
زمستانی ...

پاورپوینت ها - جمن علمی مهندسی علوم باغبانی دانشگاه جهرم...ان

29 جولای 2013 ... َ- پاورپوینت ها - - َ. ... یک طراح امریکایی، طرح باغ هیدورپونیک عمودی خود موسوم به "
صفحه زنده" را به نمایش عمومی گذاشت. ... را محصول کشاورزی نظیر برنج تشكيل مي دهد
ممكن است با ايده هاي تروريستي، به آسيب بيولوژيك غلات و از بين بردن آنها
بپردازند و مسبب قحطي، سوء تغذيه، كاهش ايمني و عفونتهاي مكرر گردند.

کلیک کنید

... داشته باشند، دراستفاده بیشتر از هرنهاده‌ای بویژه کود‌های شیمیایی و علی الخصوص
انواع سموم شیمیائی دریغ نمی ورزند وبه جرأت می‌توان گفت،شاید کمترزارعی آن هم به
جهت عدم توان مالی از سموم استفاده نکند بلکه به وفور وبا شدت تمام در بهار و تابستان
بصورت زمینی و هوایی جالیز، صیفی جات، باغات و زمین های زراعی‌اش سم باران می شود.

تغذیه مرکبات - رویان

رویان - تغذیه مرکبات - اموزشگاه ازاد کشاورزی رویان-فضای سبز-خدمات کشاورزی -
رویان. ... شكل تركيدگي ميوه در چند سال اخير يكي از مشكلات بزرگ باغات جنوب است
كه مصرف پتاس با مقاومتي كه در پوست ميوه ايجاد مي‌كند كه تا حد بسيار زيادي با اين
مشكل مبارزه مي‌كند. با مصرف پتاس مقاومت گياه را به سرما نيز افزايش مي‌دهد . اين نوع
كود ...

درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه روش ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ در ﺑﺎﻏﺎت ت ﮐﺸﺎو - مرکز تحقیقات ...

روش ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ در ﺑﺎﻏﺎت. درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه. ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﯾﺪوﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ. ت ﮐﺸﺎورزي
وﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺳﺮﻣﺎ و ﯾﺦ ﺑﻨﺪان از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ
در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎت. ﻣﯿﻮه. وارد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾ. ﻨ. ﺪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎ در درﺧﺘﺎن ﺧﺰاﻧﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع
ﮔﻮﻧﻪ و رﻗﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ. ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎي. زودرس ﺑﻬﺎره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ و رﻗﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
...

مراحل نحوه کاشت صحیح یک نهال | بازار بزرگ کشاورزی

14 آگوست 2016 ... 15- باید سطح زمین را خوب شخم زده و آماده کرد و حتی الامکان چاله ها را بزرگ گرفت و
خاک آن را تعویض نموده و اصول تغذیه کودی را در نظر گرفت. 16- در انتخاب ارقام مناسب
، توجه به تطابق با شرایط اقلیمی خاص منطقه، تطابق با شرایط باغ از نظر خاک،
تطابق ارقام با همدیگر از نظر تلقیح، مسائل اقتصادی، امکان حمل، ...

واحد باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی تاکستان - کود

استفاده فراوان و غير اصولي از كودهاي ازته و فسفاته توسط باغداران و كم بودن مصرف
كودهاي پتاسه و عناصر ريز مغذي در باغات از ديگر معضلات منطقه است كه خوشبختانه
با پيگيريهاي مكرر مؤسسه خاك و .... پاورپوینت بسیار مفید دربارهمدیریت تغذیه
تاکستان، را با کلیک راست و انتخاب گذینه save link as از لینک زیر دریافت
نمایید.

تغذیه پسته - سبز نیوز

با توجه به درخواست های دوستان مبنی بر ارائه مطلبی در مورد کود دهی پسته بر آن شدیم
تا مطلب کامل و در عین حال ساده ای برای باغداران گرامی تدوین کنیم تا علاوه بر شناخت
نیاز های غذایی درخت پسته قادر به رفع این نیاز ها و استفاده مناسب و به جا از کود ها در
رفع این مشکلات باشند... همانطور که مطلع هستید پسته گیاهی بسیار مقاوم در مقابل ...

روشهای مبارزه با کرم گلوگاه انار

زمستان گذرانی آفت به صورت سنین مختلف لاروی به ویژه سنین آخر، درتاج وداخل میوه
های باقی مانده درروی درخت، کف باغ ویا انارهای انبارشده وبه ندرت زیردرختان میباشد. ...
پس ازچند روز تخم ها تفریخ ولاروها خارج شده وپس از مختصر تغذیه از گلوگاه اناربه
زیر پوست نفوذ کرده وشروع به تغذیه میکند که باعث نازک شدن پوست می گردند.

کودهای شیمیایی

استفاده از كودهاي شيميايي حاوي اين عنصر به خصوص بههمراه ماده الي گوگرد و
باكتريهاي مر بوطه باعث بهبود شرايط تغذيه اي گياهان شده و بسياري از نا رسائيهاي
تغذيه اي را .... این کود را می توان درهرمرحله ازرشد گیاه خصوصا برای باغات پسته،
درختان میوه،محصولات صیفی و سبزی،سیب زمینی،نیشکر و کشت های گلخانه ای
استفاده نمود.

داشت خرما :: وبلاگ بنفش

16 دسامبر 2014 ... v محلول پاشی با کود سولفات پتاسیم خالص (K2SO4) به نسبت ۵ در هزار به ترتیب
۲، ۶، ۱۰ و ۱۵ هفته بعد از گرده افشانی تؤام با تغذیه بهینه درختان خرما با کودهای پر
مصرف (ازت، فسفر، پتاس) و کم مصرف (آهن، روی، مس، منگنز و ….) بر اساس آزمون خاک و
به روش چالکود در کاهش خسارت عارضه بسیار مؤثر می باشد.

کلیک کنید

... داشته باشند، دراستفاده بیشتر از هرنهاده‌ای بویژه کود‌های شیمیایی و علی الخصوص
انواع سموم شیمیائی دریغ نمی ورزند وبه جرأت می‌توان گفت،شاید کمترزارعی آن هم به
جهت عدم توان مالی از سموم استفاده نکند بلکه به وفور وبا شدت تمام در بهار و تابستان
بصورت زمینی و هوایی جالیز، صیفی جات، باغات و زمین های زراعی‌اش سم باران می شود.

درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه روش ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ در ﺑﺎﻏﺎت ت ﮐﺸﺎو - مرکز تحقیقات ...

روش ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ در ﺑﺎﻏﺎت. درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه. ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﯾﺪوﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ. ت ﮐﺸﺎورزي
وﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺳﺮﻣﺎ و ﯾﺦ ﺑﻨﺪان از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ
در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎت. ﻣﯿﻮه. وارد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾ. ﻨ. ﺪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎ در درﺧﺘﺎن ﺧﺰاﻧﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع
ﮔﻮﻧﻪ و رﻗﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ. ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎي. زودرس ﺑﻬﺎره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ و رﻗﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
...

ﺗﺸﺨﯿﺺ و رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﯿﻮي : ﻧﮕﺎرش اﯾﺮان - ﺗ 8 - شرکت گیاه

اﺧﺘﻼت ﺗﻐﺬﯾﻪ. اي ﺗﺸﺨﯿﺺ. داده ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﻮه دﻫﯽ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ را ﺟﻤـﻊ آوري ﮐـﺮد . ﮐـﻪ در اﯾـﻦ.
ﺻﻮرت دوﻣﯿﻦ ﺑﺮگ از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد . در ﻫـﺮ دو ﻣـﻮرد ﺑﺮﮔﻬـﺎ از. 20. ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي
. ﺟﺪﯾﺪ و آﺧﺮ. (. دو ﯾﺎ ﺳﻪ. ﺑ. ﺮگ در ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ. ) در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ در ﺑﺎغ ﻣﯿﻮه ﮐﯿﻮي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﻮد اﯾـﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﺑـﺴﯿﺎ.
ر. ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ. ي ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮔﯿﺎه. ﻣﻌﻤﻮ ﻻً.

مدیریت تغذیه باغات کیوی از طریق کود دهی و هرس - آموزش کشاورزی و ...

24 آوريل 2017 ... در شمال ایران بکاربردن مخلوط کود دامی پوسیده و ماسه بادی به نسبت مساوی بهترین
نتیجه را در پرورش این میوه داشته است. کیوی به PH، حدودا ۵٫۵ تا ۶ نیاز دارد. اصولاً
خاکهای ایران تماماً اسیدی ضعیف تا قلیایی شدید بوده و فقط منطقه بخصوص در شمال
ایران از رامسر تا لاهیجان دارای PH پایین می‌باشد که اختصاص به کشت ...

دفتر امور میوه های سردسیری و خشک - معاونت باغبانی

در ادامه پاورپوینت تهیه شده در خصوص وضعیت پسته در کشور و همچنین گزارش مسائل
و مشکالت مربوط به پسیل در استان. های مختلف. توسط همکاران ... وجود خرده مالکی از
مشکالت اساسی در باغات پسته بوده و به همین دلیل در. مدیریت دانش و انتقال به ....
تدوین و ارسال اطالعیه در خصوص ضرورت تغذیه پس از برداشت باغات پسته. آخر.
شهریور.

درختان تیره صنوبر |authorSTREAM

20 دسامبر 2012 ... PowerPoint Presentation: شاخه های یکساله بزرگ و به ... تغذیه : کود پاشی ویژه لازم
ندارد. آبیاری : اوائل کاشت هر هفته ... کاربرد بعنوان گیاهان زینتی برای پرچین و
حصار باغات و مزارع جهت احداث بادشکن در اراضی ساحلی به منظور کنترل فرسایش در
مسیر رودخانه ها و حاشیه نهرها از آن استفاده می گردد. از چوب تبریزی جهت ...

امراض و آفات مهم درختان میوه

غرق آب نمودن باغ درزمستان. ➢. دفن کردن بقایای نباتی. شپشک سبزیا. Green
aphid. این آفت درتمام نقاط افغانستان نیزوجوددارد . شپشک سبزروی درختان شفتالو،
آلو،زردالو،بع. ضی گیاهان وسبزیجات ازقبیل کچالو،لبلبو،بادنجان. رومی، وبعضی
ازانواع غالت نیزفعالیت میکند . از شیره نباتات تغذیه میکند دربعضی حاالت سبب.

خاک های ایران - تغذیه گیاه از جزء تا کل (قسمت اول)

خاک های ایران - تغذیه گیاه از جزء تا کل (قسمت اول) - The Soils of IRAN. ... عوامل موثر
در رشد (عوامل ژنتیکی – عوامل محیطی)؛ نقش PH در تغذیه گیاه؛ تاثیر شوری و سدیمی
بودن خاک در تغذیه گیاه؛ کیفیت آب آبیاری در تغذیه گیاه؛ نقش ماده آلی در تغذیه
گیاه؛ ... ممکن است عوامل محيطي در باغ و باغچه خيلي قابل کنترل نباشند مانند نور.

پاورپوينت تغذيه درختان ميوه مناطق معتدله - باغبانی نوین

ftreenut.ppt ,پاورپوينت تغذيه درختان ميوه مناطق معتدله,باغبانی نوین.

برگزاری همایش آموزشی ترویجی مبارزه با آفات زمستانه باغات

27 دسامبر 2016 ... پیر شدن درختان،تغذیه نامناسب باغات باعث کاهش محصولات از لحاظ مقدار و کیفیت
شده بنابراین باید به دنبال نوسازی باغات و خارج شدن از باغداری سنتی باشیم. وی
احداث باغات ... در ادامه مهندس سجادی نژاد کارشناس آفات و بیماریهای سازمان با ارائه
پاورپوینت مطالبی در خصوص مبارزه با آفات زمستانه باغات ارائه نمودند.

کارگاه آموزشی|نمایندگی انحصاری محصولات شرکت Morera اسپانیا ...

کارگاه آموزشی. برگزاری گارگاه آموزشی مدیریت کنترل آفات و بیماریها با روشهای کم
خطر و مدیریت تغذیه سالم مزارع و باغات در زنجان با همکاری سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان
زنجان و با هماهنگی انجام شده توسط نماینده شرکت در استان زنجان ، جناب آقای دکتر
توحدی، در ...

مقالات علوم کشاورزی - منابع کودی مورد استفاده برای تغذیه درختان میوه

7 سپتامبر 2012 ... منابع کودی مورد استفاده برای تغذیه درختان میوه 1- ازت از مصرف بیش از اندازه
نیتروژن در خاک باید پرهیز کرد زیرا باعث تاثیر منفی بر روی کیفیت میوه می شود
. مصرف سالانه ازت برای درختان بارور سیب بر روی پایه بذری 120 کیلوگرم در
هکتار ازت خالص و برای درختان هلو بسته به نوع خاک 150 -200 کیلوگرم در ...

شانكر فومپسيسي

نظارت٬ تشخيص ٬ بررسي هاي آزمايشگاهي و مبارزه با آفات ٬ بيماريها و علفهاي هرز;
مشاوره در تغذيه و نحوه استفاده بهينه از كودهاي شيميايي و بيولوژيك; نظارت بر
نهالستان ها ٬ باغات مادري و مزارع بذري و ارائه گواهي سلامت; آزمون ميكروبيولوژي خاك
قبل از كشت محصول. كارشناس: فريبا رئوفي̨̨ سارا حیدری و شادی صالح زاده. آدرس:
شيراز ميدان ...

واحد باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی تاکستان - باغبانی

دانلود پاورپوینت انتخاب طبیعی ارقام و کلون های متحمل به سرمای زمستانه در انگور ...
کانال تلگرامی مهندس باغات خود باشید با مطالب کاربردی و مفید برای کشاورزان و
مهندسین مشاور در جهت بالا بردن کمیت و کیفیت محصول انگور و مدیریت صحیح
باغات انگور ..... پاورپوینت فارسی تغذیه درختان میوه را از لینک زیر دانلود کنید.

فروشگاه علم فایل پاورپوینت تغذیه باغات

نوع فایل power point. قابل ویرایش 29 اسلاید. قسمتی از اسلایدها. مقدمه. شناسایی
وضعیت تغذیه ای باغهای میوه درمدیریت موادغذایی بمنظورافزایش
تولیدوبهبودکیفیت میوه ها کاری ضروری واجتناب ناپذیراست.کاربردموادغذایی
موردنیازدرزمان مناسب وبه مقدارمناسب برای سلامت باغهای میوه ضروریست. کاربرد
موادغذایی موردنیازبه شکل ...

مديريت خاك و تغذيه در باغ هاي پسته - دانلود پاورپوینت طرح توجیهی و ...

17 جولای 2017 ... دانلود پاورپوینت اموزش مدیریت خاک و تغذیه در باغ های پسته و ابیاری بهینه باغات
پسته خصوصيات گچ مناسب جهت اصلاح خاك پسته مسائل و مشكلات حاصلخيزي خاك و
تغذيه پسته,اموزش مدیریت خاک و تغذیه در باغ های پسته و ابیاری بهینه باغات پسته,
دانلود پاورپوینت طرح توجیهی و کاراموزی.

پاورپوینت تغذیه باغات | دانلود فارسی

28 دسامبر 2017 ... پاورپوینت تغذیه باغات: Ask for what you need to develop a thesis for پاورپوینت
تغذیه باغات. -- دانلود فارسی … [دانلود فارسی] (دانلود فارسی) - Get پاورپوینت
تغذیه باغات online and effortlessly. ... [دانلود فارسی] اگر پاورپوینت تغذیه باغات
را پیدا نکردید، به ما گزارش دهید. ~ دانلود فارسی ~ دانلود فارسی دانلود ...

آموزش کاشت درختان میوه - صفحه 2 - نواندیشان

31 مارس 2013 ... همچنين داخل منازل به دليل اينكه حجم خاك باغچه كم است و محيط رشد ريشه محدود مي باشد،
بهتر است جهت تغذيه درختان خرمالو از كودهاي نيمه آلي به نام ورز استفاده گردد (در نجف
آباد اين نوع كود در عصاريها تهيه مي شود) كه در اسفند ماه پس از رفع سرماي زمستان به
ازاي هر درخت خرمالو 4 تا 5 كيلوگرم ورز در سطح باغچه پخش كرده و عمل ...

اهداف طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني

پنج. ميليون. هكتاراز. اراضي. آبي. توسط. منابع. آبهاي. زيرزميني. آبياري. مي شوند. و.
به. عنوان. نمونه. در. سالهاي. اخير. ساليانه. 7000. هكتار. از. باغات. پسته. خشك. شده.
است .... كنترل،. نظارت. و. مسلوب المنفعه. نمودن. چاههاي. فاقد. پروانه. مضر. به. مصالح.
عمومي. 14. -. اجراي. 400. پروژه. تغذيه. مصنوعي. و. پخش. سيالب. در. دشت هاي. ممنوعه.
15.

اهداف طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني

پنج. ميليون. هكتاراز. اراضي. آبي. توسط. منابع. آبهاي. زيرزميني. آبياري. مي شوند. و.
به. عنوان. نمونه. در. سالهاي. اخير. ساليانه. 7000. هكتار. از. باغات. پسته. خشك. شده.
است .... كنترل،. نظارت. و. مسلوب المنفعه. نمودن. چاههاي. فاقد. پروانه. مضر. به. مصالح.
عمومي. 14. -. اجراي. 400. پروژه. تغذيه. مصنوعي. و. پخش. سيالب. در. دشت هاي. ممنوعه.
15.

دانلود پاورپوینت درخت - مگ ایران

دربعضی کشورها کمتر به تغذیه اصولی درختان و درختچه های فضای سبز توجه می شود
و به این مقوله بیشتربصورت سنتی واستفاده از کودها و مواد آلی بدون درنظرگرفتن
نیاز درخت برخورد میشود. هر چند افزودن مواد آلی به بستر اطراف درخت لازم است اما
کافی نیست و عناصر تغذیه ای نیز باید در اختیار درخت قرار گیرد.یکی از راههای
کلیدی ...

امراض و آفات مهم درختان میوه

غرق آب نمودن باغ درزمستان. ➢. دفن کردن بقایای نباتی. شپشک سبزیا. Green
aphid. این آفت درتمام نقاط افغانستان نیزوجوددارد . شپشک سبزروی درختان شفتالو،
آلو،زردالو،بع. ضی گیاهان وسبزیجات ازقبیل کچالو،لبلبو،بادنجان. رومی، وبعضی
ازانواع غالت نیزفعالیت میکند . از شیره نباتات تغذیه میکند دربعضی حاالت سبب.

دفتر امور میوه های سردسیری و خشک - معاونت باغبانی

در ادامه پاورپوینت تهیه شده در خصوص وضعیت پسته در کشور و همچنین گزارش مسائل
و مشکالت مربوط به پسیل در استان. های مختلف. توسط همکاران ... وجود خرده مالکی از
مشکالت اساسی در باغات پسته بوده و به همین دلیل در. مدیریت دانش و انتقال به ....
تدوین و ارسال اطالعیه در خصوص ضرورت تغذیه پس از برداشت باغات پسته. آخر.
شهریور.

اهداف طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني

پنج. ميليون. هكتاراز. اراضي. آبي. توسط. منابع. آبهاي. زيرزميني. آبياري. مي شوند. و.
به. عنوان. نمونه. در. سالهاي. اخير. ساليانه. 7000. هكتار. از. باغات. پسته. خشك. شده.
است .... كنترل،. نظارت. و. مسلوب المنفعه. نمودن. چاههاي. فاقد. پروانه. مضر. به. مصالح.
عمومي. 14. -. اجراي. 400. پروژه. تغذيه. مصنوعي. و. پخش. سيالب. در. دشت هاي. ممنوعه.
15.

داشت خرما :: وبلاگ بنفش

16 دسامبر 2014 ... v محلول پاشی با کود سولفات پتاسیم خالص (K2SO4) به نسبت ۵ در هزار به ترتیب
۲، ۶، ۱۰ و ۱۵ هفته بعد از گرده افشانی تؤام با تغذیه بهینه درختان خرما با کودهای پر
مصرف (ازت، فسفر، پتاس) و کم مصرف (آهن، روی، مس، منگنز و ….) بر اساس آزمون خاک و
به روش چالکود در کاهش خسارت عارضه بسیار مؤثر می باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : لمون ( لیمو ) و تغذیه ی آن. تنظيم : بلال طارمي علي آبادي ... این گیاه با وجود
دارا بودن خواص دارویی و تغذیه ای از قبیل ویتامین c ، اسید سیتریک ، کاروتن و ... ،
نقش مهمی در سلامت انسان ایفا ... گسترده ترین روش تکثیر لیمو پیوند جوانه ای است
و استفاده از قلمه در باغ های تجارتی به ندرت صورت میگیرد. پایه های مورد استفاده جهت
...

برگزاری همایش آموزشی ترویجی مبارزه با آفات زمستانه باغات

27 دسامبر 2016 ... پیر شدن درختان،تغذیه نامناسب باغات باعث کاهش محصولات از لحاظ مقدار و کیفیت
شده بنابراین باید به دنبال نوسازی باغات و خارج شدن از باغداری سنتی باشیم. وی
احداث باغات ... در ادامه مهندس سجادی نژاد کارشناس آفات و بیماریهای سازمان با ارائه
پاورپوینت مطالبی در خصوص مبارزه با آفات زمستانه باغات ارائه نمودند.

آفات مهم درخت گردو (840 كيلوبايت)

لاروهای این شب پره از دانه و پریکارپ میوه های گیاهان میزبان از جمله گردو تغذیه می
کنند و در بعضی موارد محصول را تا 90 درصد از بین می برند. میوه های کرم خورده در
مراحل اولیه رشد می ریزند و در مراحل بعدی اگرچه روی درخت می مانند ولی به علت کرم
زدگی و آلودگی های ثانویه از ارزش بازاری آنها به شدت کاسته می شود. این حشره هر جا که
سیب و ...

كاربرد آن در باغباني و كار با GPSMAP 60CSx

5- ارتقاي كيفيت تغذيه ي دام. شيلات: 1- تعيين محل صيد ماهي. 2- هدايت شناور به
سمت محل تجمع صيد ... GPSMAP 60CSx. محل تحقيقات ميداني. باغ هلو. كرج -
كيلومتر 5 جاده ماهدشت -. خيابان شهيد همت -. روبروي مجتمع آموزش. عالي وزارت جهاد
كشاورزي. محل تحقيقات ميداني: ابتدا اطراف زمين مورد نظر محدوده. برداري شد، سپس چهار
رديف درخت.

پاورپوینت تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی فصل دوم

پاورپوینت فصل سوم شیمی یازدهم پوشاک نیازی پایان ناپذیر

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیرهای صنعتی (ولوها)، انواع، وظایف و ساختمان آن ها در 80 اسلاید

موضوع سمینار :تنفس سلولی و ارتباط آن با سلول های سرطانی