دانلود فایل


پاورپوینت در مورد بیماری سرخك-52 اسلاید - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت در مورد بیماری سرخک 52 اسلاید

دانلود فایل پاورپوینت در مورد بیماری سرخك-52 اسلاید قسمتی از اسلایدها
Measles =سرخک
-- بیماری عفونی حاد ویروسی با علایم بالینی : تب – کوریزا – سرفه - کنژنکتیویت و بثورات جلدی مخاطی است .-- در مرحله مقدماتی بیماری یکی دو روز قبل از بروز راش Koplik .spotجلدی انانتم اختصاصی درمخاط دهان به نام بروز می کند .-- بیماری بسیار واگیر است و بیشتر در کودکان دیده می شود .- بیماری معمولا خوب می شود ولی گاهی عوارض شدید ریوی و سیستم عصبی مرکزی بروز می کند .
اتیولوژی
-- ویروس سرخک از جنس موربیلی ویروس وجزو خانواده پارامیکسوویریده است .-- ویروس غشا دار با هسته اسید ریبونوکلئیک یک رشته ای که از غشای آن دو دسته رابط های گلیکوپروتئینئ بیرون زده است که همآگلوتینین و پروتئین فیوژن به جای نورآمینیداز سایر میکسوویریده قرار دارند و اتصال به سلول ها ی میز بان با این لیگاند ها انجام می شود .- میز بان ویروس انسان است ولی می توان پریمات ها در آزمایشگاه به بیماری مبتلا کرد گرچه بیماری در آن ها خفیف تر است .

اپیدمیولوژی
-- سرخک از 2000 سال قبل شناخته شده بود.ولی واگیر بودن آن را 150 سال قبل متوجه شدند .- در سال 1954 ویروس را با کشت سلولی سلول های کلیه میمون جدا کرده ودر سال 1963 واکسن تزریقی زنده ضعیف شده آن را ساختند .
ابتدا تا سال 1990 در یک دوز بعد از یک سالگی به کار می رفت ولی با وصف کاهش 99% بیماری باز طغیان هایی دیده می شد . که به کاربرد دو دوزی آن بعد از 1990 منجر شد و کاهش بیشتر بیماری را به دنبال داشت .ایمنی با واکسن سرخک پایدار است و با زمان کاهش نمی یابد .
...
پاتوژنز
علایم بالینی
عوارض سرخک
تشخیص سرخک
تعاریف مورد استفاده در سیستم مراقبت سرخک:
طبقه بندی آزمایشگاهی سرخک:

طبقه بندی موارد تایید شده سرخک بر اساس منبع عفونت:
مراقبت سرخك
نمونه برداري موارد در مرحله حذف
نمونه حلق
نحوه مراقبت از موارد تماس بيماري

فعالیت ها و روندهای مراقبت سرخک:
3- سطح استان:

بررسی و مدیریت موارد سرخک:
1-بررسی موارد سرخک:

بررسی و کنترل طغیان سرخک:
بررسی طغیان سرخک:


راهنمای قدم به قدم بررسی طغیان سرخک :

پسخوراند :

سيستم گزارش دهي :

کیفیت مراقبت سرخک :

تعاریف
•کنترل سرخک : کاهش موارد مرگ و بیماری زایی سرخک بر اساس اهداف از پیش تعیین شده را کنترل سرخک می گویند . می باشد .
•حذف سرخک :وضعیتی است که در یک منطقه جغرافیایی بزرگ انتقال بومی سرخک متوقف شده است و انتقال مداوم بدلیل ورود موارد وارده ی سرخک رخ نمی دهد .در این مرحله اقدامات مداخله ای مورد نیاز است.
•ریشه کنی سرخک : قطع انتقال جهانی سرخک منتج از تلاش های عمده ی بعمل آمده ی ریشه کنی سرخک نامیده میشود.روش های مداخله ای ممکن است نیاز به تداوم بیشتری نداشته باشد.ریشه کنی بیان گر تجمع تلاش های موفقیت آمیز حذف در همه ی کشور ها می باشد.
•طغیان :تعداد موارد مشاهده شده ی بیماری از موارد معمولی مورد انتظار در یک منطقه ی جغرافیایی و در یک زمان مشابه می باشد.تعریف طغیان بر اساس کشور و مرحله ی کنترل متفاوت می باشد.
... و سایر عناوین و توضیحات و تصاویر مربوطه ...

پاورپوینت


در


مورد


بیماری


سرخک


اتیولوژی


ویروس


اپیدمیولوژی


Measles


پاتوژنز


علایم


بالینیعوارض


سرخک


تشخیص


مراقبت


پسخوراند


ریشه کنی


کن?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت جامع و کامل درباره مراقبت بیماری سرخجه و سندرم سرخجه ...

14 آوريل 2018 ... Buy files around پاورپوینت جامع و کامل درباره مراقبت بیماری سرخجه و ... صفحه)
تعداد اسلاید: 52 اسلاید علائم بالینی: A- علائم فشاری به احشاء ...

پاورپوینت بیماری سرخک | full - مقاله

1 مه 2018 ... پاورپوینت درباره بیماری سرخک. فرمت فایل: powerpoint (لینک دانلود پایین
صفحه) تعداد صفحات 52 صفحه ... در مورد بیماری های هلو فرمت فایل: پاورپوینت تعداد
اسلاید: 41 بیماری سفیدک سطحی یا سفیدک نمدی هلو اولین بار در.

PDF: تحقیق علایم بیماری سرخک | مقاله فارسی

26 دسامبر 2017 ... ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﺧﮏ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ورد ... ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﺧﮏ new article about Every day a. اﮔﺮ در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻼﯾﻢ ... (ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ) ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت 52 ﺻﻔﺤﻪ — وﯾﺮوس ﺳﺮﺧﮏ از ﺟﻨﺲ ﻣﻮرﺑﯿﻠﯽ وﯾﺮوس وﺟﺰو ... point (ﻗﺎﺑﻞ
وﯾﺮاﯾﺶ) ﺗﻌﺪاد اﺳﻼﯾﺪ: 19 اﺳﻼﯾﺪ -ﮐﻪ از ورود وﯾﺮوس ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﯽ ﮔﺬرد اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. ﺑﻌﻀﯽ از.

فیلم: چند شعبده بازی باحال / ویدیو کلیپ | مگیفا

5 hours ago

پاورپوینت بیماری ویروسی واگیردار - w56.ir

29 مارس 2018 ... پاورپوینت بیماری ویروسی واگیردار: با استفاده ار سرویس ویژه ما، تخفیفات ...
Download and download original articles about پاورپوینت بیماری ویروسی ...
فرمت فایل: power point (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 18 اسلاید بیماری فون ... (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 52 صفحه — ویروس سرخک از جنس ...

پاورپوینت در مورد بیماری سرخك-52 اسلاید - فروش فایل

پاورپوینت در مورد بیماری سرخك-52 اسلاید. قسمتی از اسلایدها. Measles =سرخک. --
بیماری عفونی حاد ویروسی با علایم بالینی : تب – کوریزا – سرفه - کنژنکتیویت
...

پاورپوینت بیماری سل - w56.ir

2 آوريل 2018 ... بروزترین مقالات تخصصی درمورد پاورپوینت بیماری سل را از ما بخواهید. ...
پاورپوینت در مورد بیماری ام اس فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 45 بخشی ... (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 52 صفحه — ویروس سرخک از جنس ...

فیلم: چند شعبده بازی باحال / ویدیو کلیپ | مگیفا

5 hours ago

پاورپوینت بیماری سرخک

26 ژانويه 2018 ... پاورپوینت بیماری سرخک: با خرید پاورپوینت بیماری سرخک از این صفحه، مقاله
بنویسید. ... (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 52 صفحه — ویروس سرخک از
جنس ... پاورپوینت در مورد بیماری یون (کاربردی و جدید) دسته بندی: پاورپوینت نوع
فایل: .ppt (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد اسلاید: 15 اسلاید ...

پاورپوینت بیماری سرخک

26 ژانويه 2018 ... پاورپوینت بیماری سرخک: با خرید پاورپوینت بیماری سرخک از این صفحه، مقاله
بنویسید. ... (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 52 صفحه — ویروس سرخک از
جنس ... پاورپوینت در مورد بیماری یون (کاربردی و جدید) دسته بندی: پاورپوینت نوع
فایل: .ppt (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد اسلاید: 15 اسلاید ...

فیلم: پاورپوینت معماری سبز / ویدیو کلیپ | روزانه

4 hours ago

Slide 1

درصد پوشش ارزشیابی واکسن هپاتیت B نوبت سوم در کل شهرستان ( 09/36% )
گزارش شده ... کمتر از حد انتظار بوده با توجه به طغیان بیماری سرخک در چند منطقه از
استان . ... کزاز زنان باردار در منطقه روستایی 52 مورد درصد پوشش آن 20% ولی 32 مورد
12% ...

پاورپوینت با موضوع بیماری سرخک|21

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد سرخک,بیماری سرخک. ... دسته بندی :
پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 52 اسلاید
قسمتی ...

دانلود پاورپوینت سرخك - 52 اسلاید - جستجوی لینک دانلود فایل ها

26 آوريل 2018 ... فایل با عنوان دانلود پاورپوینت سرخك – ۵۲ اسلاید جهت دانلود موجود است ... میز بان
ویروس انسان است ولی می توان پریمات ها در آزمایشگاه به بیماری مبتلا کرد گرچه
بیماری در آن ها ... متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛.

پاورپوینت در مورد بیماری سرخك-52 اسلاید - سایتی برای مقاله ها

قسمتی از اسلایدها Measles =سرخکبیماری عفونی حاد ویروسی با علایم بالینی :
تب – کوریزا – سرفه – کنژنکتیویت و بثورات جلدی مخاطی است . — در مرحله ...

پاورپوینت بیماری سرخک - babono.ir

14 آوريل 2018 ... پاورپوینت بیماری سرخک: لیست پرفروش ترین مقالات پیرامون ... فرمت فایل:
powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 52 صفحه .... [2017-10-12]:
دانلود پاورپوینت در مورد بیماری دیابت، در قالب ppt و در 98 اسلاید، قابل ...

پاورپوینت جامع و کامل درباره کلیات پزشکی و بهداشت (تعریف ...

3 ژانويه 2018 ... پاورپوینت جامع و کامل درباره کلیات پزشکی و بهداشت (تعریف بیماری, انواع
بیماری و درد): خرید مقاله درمورد پاورپوینت جامع و کامل درباره ... point (لینک دانلود
پایین صفحه) تعداد اسلایدها 52 اسلاید بخشی از اسلایدها: قطبش: اگر یک ...

پاورپوینت بیماری سرخک

20 آوريل 2018 ... The most reliable English publisher about پاورپوینت بیماری سرخک برای ... فرمت
فایل: powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 52 صفحه ... دانلود
پاورپوینت در مورد بیماری صرع فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ...

پاورپوینت بیماری سل - w56.ir

2 آوريل 2018 ... بروزترین مقالات تخصصی درمورد پاورپوینت بیماری سل را از ما بخواهید. ...
پاورپوینت در مورد بیماری ام اس فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 45 بخشی ... (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 52 صفحه — ویروس سرخک از جنس ...

دانلود پاورپوینت سرخك - 52 اسلاید | گوگل

12 مارس 2018 ... فایل اصلی تحقیق دانلود پاورپوینت سرخك52 اسلاید با لینک دانلود ... میز بان
ویروس انسان است ولی می توان پریمات ها در آزمایشگاه به بیماری مبتلا کرد گرچه ...
متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛برای دانلود کل ...

پاورپوینت در مورد بیماری سرخك-52 اسلاید - دانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت در مورد بیماری سرخك-52 اسلاید قسمتی از اسلایدها.
Measles =سرخک -- بیماری عفونی حاد ویروسی با علایم بالینی : تب – کوریزا –
سرفه ...

فیلم: پاورپوینت نحوه اجرای پی در ساختمان / ویدیو کلیپ | پرشین ناز

7 hours ago

تحقیق علایم بیماری سرخک |28104| استاد

30 مارس 2018 ... تحقیق علایم بیماری سرخک (28104):دانلود تحقیق در مورد علایم بیماری ... دانلود مقاله
علایم و تشخیص بیماری هپاتیت B فرمت فایل word و قابل ویرایش و ... پرینت)
تعداد اسلاید: 52 اسلاید قسمتی از متن. ppt: سرخک Measles =سرخک ...

دانلود پاورپوینت سرخك - 52 اسلاید | گوگل

12 مارس 2018 ... فایل اصلی تحقیق دانلود پاورپوینت سرخك52 اسلاید با لینک دانلود ... میز بان
ویروس انسان است ولی می توان پریمات ها در آزمایشگاه به بیماری مبتلا کرد گرچه ...
متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛برای دانلود کل ...

برترین فایل تحقیق نیروگاه بخاری | نانو مقاله

26 آوريل 2018 ... برترین فایل تحقیق نیروگاه بخاری on نانو مقاله | کاربران گرامی درود بر شما. ...
دانلود تحقیق در مورد نیروگاه بخاری، در قالب word و در 260 صفحه، قابل ویرایش، ...
سدها)) را در ادامه مطلب ببینیددانلود تحقیق با موضوع سدها، در قالب word و در 52… ...
که در غالب 69 اسلاید می باشد به بررسی کامل روش تحقیق پرداخته…

فیلم: چند شعبده بازی باحال / ویدیو کلیپ | مگیفا

5 hours ago

برترین فایل تحقیق نیروگاه بخاری | نانو مقاله

26 آوريل 2018 ... برترین فایل تحقیق نیروگاه بخاری on نانو مقاله | کاربران گرامی درود بر شما. ...
دانلود تحقیق در مورد نیروگاه بخاری، در قالب word و در 260 صفحه، قابل ویرایش، ...
سدها)) را در ادامه مطلب ببینیددانلود تحقیق با موضوع سدها، در قالب word و در 52… ...
که در غالب 69 اسلاید می باشد به بررسی کامل روش تحقیق پرداخته…

فروش فایل پاورپوینت درباره بیماری سرخک - فروش فایل - مرجع کامل ...

پاورپوینت درباره بیماری سرخک فرمت فایل: .ppt (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد
اسلاید : 52 اسلاید متن نمونه : سرخک - بیماری عفونی حاد ویروسی.

بنر لایه باز محصولات و خدمات کشاورزی