دانلود فایل


تحقیق آماده در مورد كودكان بزهكار و بزه دیده در حقوق ایران - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق آماده در مورد كودكان بزهكار و بزه دیده در حقوق ایران با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 22 صفحه آماده چاپ و تحویل می باشد

دانلود فایل تحقیق آماده در مورد كودكان بزهكار و بزه دیده در حقوق ایران
عنوان : كودكان بزهكار و بزه دیده در حقوق ایران
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 22 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چكیده 3
مقدمه 3
بخش نخست –قوانین موضوعه ایران در خصوص كودك بزهكار 4
مفهوم كودك در قوانین ایران 5
حــدود 6
قصاص 6
دیات 7
تعزیرات 8
مجازات های بازدارنده 8
بخش دوم –قوانین موضوعه ایران در خصوص كودك بزه دیده 8
تخفیف مجازات : 9
تشدید مجازات 9
جرم انگاری 10
نقش بزه‌دیده‌شناسی در پیشگیری از وقوع جرم 11
نقش قربانی‌شناسی در کنترل جرم 11
نقش بزه‌دیده در خلق جرم 13
نتیجه گیری 18
منابع 22چکیده :
حفظ قداست و ارزش دوران كودكی بر عهده آحاد حكومت گران است و قانونگذار نیز در این زمینه سهمی دارد. وظیفه قانونگذار در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به بایدها و نبایدها، وضع مقرراتی برای حفظ حقوق افراد جامعه است و حیطه بررسی ما در این مقاله، بررسی میزان موفقیت قانونگزار جزایی ایران در حفظ حرمت بایدها و نبایدها و اعطای قدرت اجرایی به آنها در زمینه حقوق كودك است. قانون جزای ایران نیازمند بازنگری در دیدگاه خود راجع به كودكان بزهكار و بزه دیده است. تمییز سن بلوغ از سنی كه بتوان كودك را از جهت كیفری مسؤول شناخت، و حذف موادی از قانون مجازات اسلامی كه اجازه تعزیر طفل بزهكار را صادر نموده ، از مواردی است كه باید مورد توجه قرار گیرد.

در كاهش آمار بزه دیدگی كودك، لازم است قانونگذار در مواردی به جرم انگاری متوسل شده، ارتكاب برخی اعمال از جمله تشویق كودك به فساد و فحشاء را مستوجب مجازات نماید. آثار سوء اخلاقی ارتكاب جرم بر كودك باید مورد توجه قرار گیرد. تسریع در رسیدگی به جرایم علیه اطفال، تشدید مجازات مرتكبان جرم علیه اطفال و اعطای جنبه عمومی به كلیه جرایم علیه اطفال، نقش مؤثری در كاهش بزه دیدگی این قشر نیازمند حمایت دارد. در مقاله حاضر این موضوعات مورد تحلیل قرار گرفته است.

مقدمه :
كودكی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است. سلامتی روحی –روانی و جسمی انسان وابستگی قوی به چگونگی گذران این دوران دارد. ناتوانی جسمانی و عقلانی كودك ایجاب می كند كه قانونگذار حمایت های خاص خود را مبذول این گروه از جامعه نماید. نهادها و قوانین حمایت گر در جهت جبران ناتوانی كودك در حفظ حقوق خویش است. وجود این حمایتها از اقشار ضعیف جامعه مثل زنان، زندانیان، آوارگان، پناهندگان و غیره نیز احساس می گردد؛ اما آنچه اهمیت این گونه حمایت ها را در خصوص كودك پر رنگ تر مینماید، شكل گیری وجود انسان و ابعاد شخصیتی وی در این مرحله از زندگی است.
حفظ قداست و ارزش دوران كودكی بر عهده آحاد حكومت گران است و قانونگذار نیز در این زمینه سهمی دارد. وظیفه قانونگذار در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به بایدها و نبایدها، وضع مقرراتی برای حفظ حقوق افراد جامعه است و حیطه بررسی ما در این مقاله، بررسی میزان موفقیت قانونگزار جزایی ایران در حفظ حرمت بایدها و نبایدها و اعطای قدرت اجرایی به آنها در زمینه حقوق كودك است.

هدف حقوق جزا، اصلاح مجرم و جامعه است و وسیله نیل به این هدف، مجازات، یعنی واكنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است. مكاتب فكری در دوران های مختلف، اهداف متعددی برای مجازات ارائه نموده اند، اما امروزه با نضج افكار مكتب اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است كه مهمترین هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سؤال این است كه حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به كودكان اندیشیده و چگونه میخواهد كودكان را از قربانی جرم شدن دور نگه دارد؛ به عبارت دیگر، راهكارهای مقنن جزایی ایران در جهت جلوگیری از قربانی جرم شدن كودك و اصلاح كودكان بزهكار چیست؟

منابع :

[1] امامی ، حسن،۱۳۶۸. حقوق مدنی، تهران، نشر اسلامیه، چاپ هفتم، ج ۱.
[2] پارسا، مهرداد، ۱۳۶۲. دایره المعارف پزشك در خانواده، تهران، نشر اكباتان.
[3] جعفری، محمدتقی،۱۳۵۹. خودشناسی برای خودسازی، تهران، مؤسسه راه حق.
[4] جعفری لنگرودی، محمد جعفر،۱۳۶۸. ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش.
[5] حائری شاه باغ، سید علی، ۱۳۷۶. شرح قانون مدنی، تهران، گنج دانش، ج ۱.
[6] حر عاملی، محمد بن الحسن، ۱۴۰۳ . وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج ۱۳.
[7] زراعت، عباس،۱۳۸۰. شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر ققنوس، چاپ دوم، ج ۱ (بخش دیات).
[8] سیاح، احمد،۱۳۷۳. فرهنگ بزرگ جامع نوین (عربی به فارسی)، تهران، نشر اسلام، چاپ شانزدهم.
[9] شهری، غلامرضا –ستوده جهرمی، سروش، ۱۳۷۵. نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل كیفری از سال ۱۳۷۲ تا پایان سال ۱۳۷۳، تهران، روزنامه رسمی كشور، ج ۲.
[10] صانعی، پرویز، ۱۳۷۱. حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم، ج ۱.
[11] عمید، حسن،۱۳۶۲. فرهنگ فارسی، تهران، نشر امیر كبیر، چاپ بیست و دوم.
[12] گودرزی، فرامرز،۱۳۷۷. ارش و خسارت و تطابق دیات با موازین شرعی، تهران، نشر طالب، چاپ نخست.
[13] مرعشی، سید محمد حسن، ۱۳۷۳. دیدگاه های نو در حقوق كیفری اسلام، تهران، نشر میزان، چاپ نخست.
[14] مصباح یزدی، محمدتقی،۱۳۵۹. خودشناسی برای خودسازی، تهران، مؤسسه راه حق.
[15] المصطفوی الخمینی(ره)، الامام روح الله،۱۳۶۸. تحریر الوسیله، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نخست ج ۳.
[16] میر محمد صادقی، حسین، ۱۳۷۸.جرایم علیه اموال و مالكیت، تهران، نشر میزان، چاپ پنجم.
[17] النجفی، شیخ حسن، ۱۴۱۲ ه‍/ ۱۹۹۲م. جواهر الكلام، بیروت ، مؤسسه المرتضی العالمیه، ج ۹.
[18] نوربها، رضا، ۱۳۶۹. زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، نشر كانون وكلای دادگستری، چاپ نخست.
[19] ولیدی، محمد صالح، ۱۳۶۶. حقوق جزا –مسؤولیت كیفری، تهران، نشر امیر كبیر، چاپ نخست.


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


كودكان بزهكار و بزه دیده در حقوق ایران


فایل تحقیقكودكان


كودكان بزهكار


بزهكار


بزهكار و


و بزه


بزه دیده


دیده


دیده در


در حقوق


?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


از مادر معتاد تا فرزند بزهکار ، « الگوی رشد مجرمانه مبتنی بر بزه دیده ...

چهل هفته زیستن در نهاد مادر ، معرف دوره ای است که آثار آن بر کودک قطعی تر و ... این
تحقیق با هدف پیشگیری از تولد نوزادان معتاد و حمایت و مراقبت افتراقی از آنها به
روش ... 11- پینه رو ، پائولو سرجیو (1387) ، گزارش جهانی در مورد خشونت علیه کودکان
، ... بزه دیدهبزهکار در حقوق کیفری ایران ، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، دانشگاه علوم
...

کودکان بزهکار و بزه دیده در حقوق ایران - پایگاه مجلات تخصصی نور

لیلا اسدی ; مجله: فقه و حقوق خانواده ; تابستان 1382 - شماره 30 ; ... کودکان بزهکار و
بزه دیده در حقوق ایران. نویسنده: ... برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید.

نقش مددکار اجتماعی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزه دیده

مقاله. * دکترای تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی
مشهد، وکیل پایه یک ... در خصــوص اطفال و نوجوانان بزه دیده مورد توجــه قرار گرفته و
وظایف ... در واقع همان طور که نگرش به طفل و نوجوان بزهکار در سیستم عدالت کیفری
... در نظــام عدالت کیفری ایران، قانون گذار بــا تصویب قانون حمایت از کودکان و.

کودکان بزهکار و بزه دیده در حقوق ایران - پایگاه مجلات تخصصی نور

لیلا اسدی ; مجله: فقه و حقوق خانواده ; تابستان 1382 - شماره 30 ; ... کودکان بزهکار و
بزه دیده در حقوق ایران. نویسنده: ... برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید.

RFI - خلاء قانونی برای حمایت از کودک آسیب دیده

2 نوامبر 2008 ... ایران. خلاء قانونی برای حمایت از کودک آسیب دیده. تاریخ انتشار مقاله ... به گفتۀ وی
این حق در لایحۀ حمایت از حقوق اطفال که به مجلس ارائه شده، گنجانده شده است. ... وی
افزود که در مورد چنین کودکانی، باید از الفاظی مانند بزهکار خودداری کرد چرا که ...
علیرضا جمشیدی، با اشاره به کودکان بزه دیده، یعنی کودکانی که مورد آزار ...

بخش دوم: علل آزار کودکان

در غالب جرایم دو کنشگر ضروری است: بزهکار و بزه دیده بر اساس نظریه حسابگری
بنتام ... آنچه در این تحقیق در پی بررسی آنیم، وضعیت کودکان به عنوان بزهدیدگان
بالقوه ای است که ... کودکی که مورد بزه قرار گرفته، از ترس اینکه در صورت گزارش
بزهدیدگی خود، کمی حرفه ای او ..... فصل دوم: حمایت کیفری از اطفال بزهدیده در حقوق
ایران ...

بخش دوم: علل آزار کودکان

در غالب جرایم دو کنشگر ضروری است: بزهکار و بزه دیده بر اساس نظریه حسابگری
بنتام ... آنچه در این تحقیق در پی بررسی آنیم، وضعیت کودکان به عنوان بزهدیدگان
بالقوه ای است که ... کودکی که مورد بزه قرار گرفته، از ترس اینکه در صورت گزارش
بزهدیدگی خود، کمی حرفه ای او ..... فصل دوم: حمایت کیفری از اطفال بزهدیده در حقوق
ایران ...

کودک آزاری در حقوق کیفری ایران | دانلود مقاله و پروژه دانشجویی

هدف از این مقاله گونه‌شناسی نقض حقوق کودکان ایران است که شامل جرائم علیه ... به
شمار آمدن به عنوان کودک آزاری در فرهنگ‌های مختلف مورد اختلاف است لحاظ نشده ‌اند. .... در
بخش آماری، مباحثی مانند طبقه‌بندی سنی، علل جرم، پایگاه اقتصادی خانواده بزه دیده و
… ... شود، به طوری که اکثر کودکان و نوجوانان بزهکار از خشونت‌های خانگی رنج برده‌اند.

بخش دوم: علل آزار کودکان

در غالب جرایم دو کنشگر ضروری است: بزهکار و بزه دیده بر اساس نظریه حسابگری
بنتام ... آنچه در این تحقیق در پی بررسی آنیم، وضعیت کودکان به عنوان بزهدیدگان
بالقوه ای است که ... کودکی که مورد بزه قرار گرفته، از ترس اینکه در صورت گزارش
بزهدیدگی خود، کمی حرفه ای او ..... فصل دوم: حمایت کیفری از اطفال بزهدیده در حقوق
ایران ...

کودک آزاری در حقوق کیفری ایران | دانلود مقاله و پروژه دانشجویی

هدف از این مقاله گونه‌شناسی نقض حقوق کودکان ایران است که شامل جرائم علیه ... به
شمار آمدن به عنوان کودک آزاری در فرهنگ‌های مختلف مورد اختلاف است لحاظ نشده ‌اند. .... در
بخش آماری، مباحثی مانند طبقه‌بندی سنی، علل جرم، پایگاه اقتصادی خانواده بزه دیده و
… ... شود، به طوری که اکثر کودکان و نوجوانان بزهکار از خشونت‌های خانگی رنج برده‌اند.

بخش دوم: علل آزار کودکان

در غالب جرایم دو کنشگر ضروری است: بزهکار و بزه دیده بر اساس نظریه حسابگری
بنتام ... آنچه در این تحقیق در پی بررسی آنیم، وضعیت کودکان به عنوان بزهدیدگان
بالقوه ای است که ... کودکی که مورد بزه قرار گرفته، از ترس اینکه در صورت گزارش
بزهدیدگی خود، کمی حرفه ای او ..... فصل دوم: حمایت کیفری از اطفال بزهدیده در حقوق
ایران ...

از مادر معتاد تا فرزند بزهکار ، « الگوی رشد مجرمانه مبتنی بر بزه دیده ...

چهل هفته زیستن در نهاد مادر ، معرف دوره ای است که آثار آن بر کودک قطعی تر و ... این
تحقیق با هدف پیشگیری از تولد نوزادان معتاد و حمایت و مراقبت افتراقی از آنها به
روش ... 11- پینه رو ، پائولو سرجیو (1387) ، گزارش جهانی در مورد خشونت علیه کودکان
، ... بزه دیدهبزهکار در حقوق کیفری ایران ، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، دانشگاه علوم
...

گزارش همایش اول _ اردیبهشت 1395 - دومین همایش دوسالانه بین المللی ...

فرایندی که در آن بزه‌کار و بزه‌دیده و اعضای جامعه محلی شرکت داشته و هر کدام به نوبت
... هاجر آذری با مقاله « راهکارهای جبران خسارت در جرایم منافی عفت در حقوق ایران بر ....
در زمینه حقوق کودک عنوان کردند که علل زیربنایی وقوع جرایم کودکان چندان مورد ...

ویستا پردیس

... و دانلود پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه
دیده ..... -فایل قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران ... -برترین پکیج طرح بهینه مورد نظر
سازه های فضا كار با رفتار غیر خطی با استفاده ... -برترین فایل ترجمه مقاله پیش
بینی موقعیت اشتغال دوباره افراد تازه بیکار شده :یک مطالعه در مورد گروه های آینده
نگردانلود فایل فلش گوشی هوآوی Huawei G510-0200 بیلد نامبر B196 با لینک مستقیم

دانلود حل مشکل پیغام sw rev. Check fail. Device 2. Binary 1 برای همیشه در گوشی های سامسونگ با لینک مستقیم

821 - دانلود طرح توجیهی: تولید باند و گاز پزشکی - 40 صفحه