دانلود رایگان


دانلود مقاله بررسی علل و ميزان ضايعات آرد و نان های مختلف - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف یک فایل کامل و جامع است که برای شما عزیزان قرار داده شده است.

دانلود رایگان دانلود مقاله بررسی علل و ميزان ضايعات آرد و نان های مختلف مشخصات این فایل
عنوان:بررسی علل و ميزان ضايعات آرد و نان های مختلف
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 13
این مقاله در مورد بررسی علل و ميزان ضايعات آرد و نان های مختلف می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله بررسی علل و ميزان ضايعات آرد و نان های مختلفمقدمه
قسمت اعظم ضايعات نان كه از طرف برخي سازمان ها با ميزان هاي متفاوت اعلام مي شود عملاً در مرحله مصرف ايجاد مي شود. البته ضايعات نان منشأ توليد را نيز دارد كه در اين زمينه ميتوان عدم يكنواختي كيفيت آردها كه درنتيجه عدم اختلاط گندم ها بوجود مي آيد برشمرد.
عدم اشتغال نانوايان با تجربه، رعايت نكردن اصول صحيح تهيه خمير، استفاده از جوش شيرين بجاي خميرمايه وخميرترش، رعايت نكردن مراحل تخمير، عدم دقت در پخت، درست نبودن عرضه و توزيع، فرم و نازك بودن نان ها عوامل زياد ديگري كه سبب دورريز مي شوند. شايان ذكراست كه دركشورهاي پيشرفته دو شغل بسيار مهم ارثي بوده و از پدر به پسر ارشد و يا به يكي از پسرها به ارث مي رسد: 1ـ حرفه نانوائي، 2ـ شغل كشاورزي
با اين قانون سبب مي شود كه درحرفه نانوائي پسر با استفاده از تجربيات پدر آميخته با تكنولوژي.....(ادامه دارد)
...(ادامه دارد)
نتيجه گيري
در رابطه با همبستگي هاي موجود بين موارد مختلف مصرف كننده و ضايعات نان و تعيين رابطه بين تعداد افراد خانواده با دورريز نان از ضريب همبستگي پيرسون استفاده بعمل آمد.
در رابطه با مقدار دورريزي در روز با نوع نان خريداري شده با تعداد خانوار بشرح زيرنتيجه گيري شد:
دورريز نان لواش در روز با تعداد افراد خانوار در سطح 5%، در رابطه با نان تافتون و بربـــري در سطح 1% اختلاف معني داري برقرار است. بطوريكه با افزايش تعداد افراد خانواده دورريز اين سه نوع نان بيشتر ولي اين همبستگي بين افراد خانواده و دو نوع نان ديگر يعني سنگك و نان حجيم برقرار نبود. بعبارت ديگر ضايعات اين دو نوع نان در خانوارهاي پرجمعيت و كم جمعيت بسيار اندك و معني دار نمي باشد. نتايج فوق از طرف افرادي كه مورد سئوال قرار گرفتند نيز مورد تأئيد قرار گرفت بطوريكه 1/33% اظهار داشتند.....(ادامه دارد)
توصيه و پيشنهاد
از يافته هاي اين تحقيق و نتايج بدست آمده از اين پروژه مي توان توصيه هاي لازم بشرح زير را ارائه نمود:
1ـ با توجه به نوع نان ها كه اكثراً نازك و مسطح مي باشند به دليل عدم يكنواختي در پخت، خميري بودن نان ها، بخصوص كنار نان لواش، ور نيامدن خمير به دليل استفاده از جوش شيرين، چرمي شدن بافت نان لواش بدليل فطير بودن، غيرقابل هضم بودن، توليد آنها در شرايط غير بهداشتي، عدم سازگاري با فن آوري پيشرفته توأم با ضايعات زياد و از همه مهمتر بدليل عدم رضايت مصرف كننده و ده ها عيب و ايراد ديگر مي توان گفت كه عمر اينگونه نان ها به آخر رسيده است.
همانگونه كه توليد نان مسطح و ابتدائي در اكثر كشورهاي دنيا تعطيل و كنار گذاشته شده است، در ايران نيز بايد توليد اينگونه نان ها هر چه سريع محدودتر و كمتر و تحقيقات در رابطه با نان هاي مسطح كه تا حالا بدليل ابتدائي بودن نوع نان ها نتايج كمتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته است محدودتر.....(ادامه دارد)
فهرست منابع مقاله بررسی علل و ميزان ضايعات آرد و نان های مختلف2-ایراني، پ. 1374: بررسي ضايعات گندم از مرحله برداشت تا مصرف و طرق جلوگيري از آن، اجلاس تخصصي نان، انتشارات انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذائي كشور.
3-مجرد، م.ح.1374: بررسي علل ضايعات نان كشور و طرق جلوگيري از آن، مجموعه مقالات اجلاص تخصصي نان، انتشارات انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذائي كشور.
4-مرتضوي، ع.1374: آلودگي ميكروبي نان، مجموعه مقالات اجلاس تخصصي نان انتشارات انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذائي كشور.
5-Hickey, C. S. 1980: Sorbate spray application for protecting yeast-raised bakery products. Bakers Digest. 24:20-22,36.
6-King, B.D. 1981: Microbial inhibition in bakery products-a review. Baker Digest 55:8-12.


توضیح در مورد علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف


ضایعات آرد


ضایعات نان


روشهای جلوگیری از ضایعات آرد و نان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان مقاله: بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف | دانلودفا

16 مارس 2018 ... دانلودفا {دانلودفا} - نظرات خود درمورد مقالات با عنوان عنوان مقاله: بررسی علل و میزان
ضایعات آرد و نان های مختلف را برای ما ارسال کنید. - (دانلودفا) دانلود ...

بررسی مقدار جوش شیرین و نمک در انواع نان در نانوایی‌های استان کردستان

ارد. ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﻧﻤﮏ، ﻧﺎن، ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ. وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ : /19. /9. 90. اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ: /15. /12.
91. ﭘﺬﯾﺮش: 4/2 ... و در ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﺎرﺑﺮد دارد . ﻃـﯽ ﺳـﺎل. ﻫـﺎ ﺑـﻪ دﻻﯾـﻞ ... ﻫـﺎي. ﻣﻌﺪه و روده ﻣﯽ.
ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻋﻼوه. ،. ﮐـﺎﻫﺶ ﻋﻄـﺮ و ﻃﻌـﻢ ﻧـﺎن و. ﻓﻄﯿﺮ ﺷﺪن ﻧﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت. را ﻧﯿﺰ درﭘـﯽ دارد ... ﮐﻨﻨﺪ .
ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ. ﻣﯿﺰان ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ و. درﺻﺪ. ﻧﻤﮏ. در اﻧﻮاع ﻧﺎن ﻧﺎﻧﻮاﯾ. ﯽ. ﻫـﺎي. اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳ.
ﺘﺎن در.

تحقیق بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی علل و میزان ضایعات آرد
و نان های مختلف نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ...

مقاله بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف | 22554 - article7

9 آوريل 2018 ... این مطالعه به منظور بررسی میزان ضایعات آرد و نان ها در نانوائی ها و در حین مصرف و
ارتباط آن با کیفیت ماده اولیه، نوع نان، نحوه تولید، پخت و مصرف در ...

بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف | 3141

1 مه 2018 ... بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف | faster ... [2017-09-28]: مقاله رشته
هنر بررسی میزان مشارکت و محرومیت زنان به نحو تاریخی و با ... [2017-11-02]: دانلود
پاورپوینت میزان شیوع آسیبهای مچ پا و علل آن در رشته های مختلف ...

تحقیق بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف |8518| حرفه ای

20 آوريل 2018 ... تحقیق بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف (8518):ضایعات نان ... فایل:
34 دانلود تحقیق درباره انواع نان و اهمیت نان پروژه درباره انواع نان و ...

رقابت عشقی بر سر دختر 16 ساله منجر به قتل شد! | هشترود نیوز

به گزارش خبرنگار هشترود نیوز، مسلم رضایی با بیان اینکه میزان صدقات جمع آوری
..... هشترود نیوز ، نشریه سیاسی هافینگتون پست آمریکا با انتشار مقاله ای نوشته
.... ورامین به علت فروختن نان با قیمتی کمتر از نرخ مصوب، توسط کارگروه آرد و نان
..... پس از بررسی گزینه‌های مختلف خداداد عزیزی به‌ عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال ...

دانلود : Environmental_Requirements.pdf

محيط زيست و همچنين ضوابط تعيين معيار و ميزان آلودگی موضوع ماده 9 اين قانون و
محدوديت و ...... كاربرد نانوتكنولوژی در زمينه های مختلف از قبيل برق و رايانه پزشكی،
محيط زيست،انرژی و نظاير آن. ... تعرفه بررسی و بازديد از واحدهای صنعتی،خدماتی ،
كشاورزی،معدنی و غيره)اعم از ...... مركز جمع آوری ضايعات پالستيك،شيشه،كاغذ و نان
خشك.

ﺑﺮﺑﺮي ﺧﻤﯿﺮ و ﻧﺎن ﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎﮔﺎس ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺄﺛﯿ - نشریه پژوهش و نوآوری در ...

ﻣﺴﺌﻮل. (. [email protected] ) ﭼﮑﯿﺪه. ازآﻧﺠﺎﯾﯽ. ﮐﻪ. ﻣﯿﺰان. ﻣﺼﺮف. ﻓﯿﺒﺮ. در. اﯾﺮان. ﮐﻤﺘﺮ
... ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﺠﻤﻮﻋ. ﮥ. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. آرد،. ﺧﻤﯿﺮ. و. ﻧﺎن. ﺑﺮﺑﺮي. ﻧﺸﺎن. داد ﮐﻪ. ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي داراي ﻓﯿﺒﺮ. ﺑﺎﮔﺎس.
ﻧﯿﺸﮑﺮ ... ﻫﺎي. روﻏﻨﯽ،. ﭼﻐﻨﺪر و. ﻧﯿﺸﮑﺮ. ﺑﻪ. دﺳﺖ. ﻣﯽ. آﯾﻨﺪ. ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ. ﻣﻮاﻗﻊ. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﺿﺎﯾﻌﺎت. ﺑﻪ. ﻫﺪر.
ﻣﯽ ... وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. ﮐﯿﻔﯽ. و. ﺳﻼﻣﺘﯽ. ﺑﺨﺸﯽ. اﻧﻮاع. ﻧﺎن. ﺑﺎ. ﺑﺮرﺳﯽ. اﺛﺮ. اﻓﺰودن. ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﻓﯿﺒﺮي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺻﻮرت.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﻧ - Journal of Research and ...

ي زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺑﻬﺒﻮ. د اﻣﻨﯿﺖ ... ﻧﺎن. و.
ﻏﻼت. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ. درﺻﺪ. ﻣﺼﺮف. ﻓﺮد. را. در. ﺑﯿﻦ. ﮔﺮوه. ﻫﺎي. ﻏﺬاﯾﯽ. در. ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎي. روﺳﺘﺎﯾﯽ. دارد. و. ﺑﻘﯿﻪ
... ﺑﺮرﺳﯽ. ﺎيﻫ. اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه. در. اﯾﺮان. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﻋﻠﻞ. ﺑﻮﺟﻮد. آورﻧﺪه. ﻣﺸﮑﻞ. ﺗﻐﺬﯾﻪ. در. ﮐﺸﻮر. ﻧﺸﺎن.
داده.

عنوان مقاله: بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف | جدید 2017

28 مارس 2018 ... این مطالعه ب ه منظور بررسی میزان ضایعات آرد و نان ها در نانوائی ها و در حین ... این
بررسی ها از آذرماه 1380 طبق پرسشنامه های مختلف (پرسشنامه مربوط به .... دانلود مقاله
ترجمه شده با عنوان مدیریت استراتژیک در دانشگاه ها به عنوان عاملی ...

مقاله بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان‌های مختلف: ایمبوک

مقاله بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان‌های مختلف |بررسی علل و میزان ضایعات آرد و
نان های مختلف میزان ضایعات آرد و نان های مختلف دانلود مقاله بررسی علل و میزان ...

تحقیق بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف | محتوای مقاله

20 آوريل 2018 ... این مطالعه به منظور بررسی میزان ضایعات آرد و نان ها در نانوائی ها و در حین ... این
بررسی ها از آذرماه 1380 طبق پرسشنامه های مختلف (پرسشنامه مربوط به خانوار .... دانلود
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی بررسی میزان و علل ...

دانلود فایل word تحقیق بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف

25 ا کتبر 2017 ... دانلود فایل word تحقیق بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف دارای 18
صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می ...

رقابت عشقی بر سر دختر 16 ساله منجر به قتل شد! | هشترود نیوز

به گزارش خبرنگار هشترود نیوز، مسلم رضایی با بیان اینکه میزان صدقات جمع آوری
..... هشترود نیوز ، نشریه سیاسی هافینگتون پست آمریکا با انتشار مقاله ای نوشته
.... ورامین به علت فروختن نان با قیمتی کمتر از نرخ مصوب، توسط کارگروه آرد و نان
..... پس از بررسی گزینه‌های مختلف خداداد عزیزی به‌ عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال ...

مقاله در مورد بررسي علل و ميزان ضايعات آرد و نان هاي مختلف | روانشناسی

26 مارس 2018 ... دانلود مقاله، پروژه، پایان نامه فایل پروژه اصلی مقاله ی مقاله در مورد بررسي علل و ميزان
ضايعات آرد و نان هاي مختلف برای دانلود در اختیار شما قرار دارد.

بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف - palsepet

18 آوريل 2018 ... مشخصات فایل |بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف| در وبسایت پژوهشی
http://palsepet.ir. ... دانلود... چکیده این مطالعه به منظور بررسی میزان ضایعات آرد و نان
ها در نانوائی ها و در ... ضایعات آرد; نان های مختلف; مقاله; کشاورزی.

دانلود مقاله بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف - مقاله، پروژه ...

دانلود مقاله بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف چکیده این مطالعه به منظور
بررسی میزان ضایعات آرد و نان ها در نانوائی ها و در حین مصرف و ارتباط آن با کیفیت
...

بررسي علل و ميزان ضايعات آرد و نان هاي مختلف|goldfile - xo1.ir

دانلود فایل بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف.

مقالات در مورد متافیزیک و ......

این ۶ لینک را برای ارائه رتبه به صفحه ی وب سایت بررسی می کنند و یک نمره از .... ۲
- موتورهای جست و جو اهمیت صفحات وب را بر اساس میزان لینک به آن طبقه بندی می
کنند . .... تماس باشید و در خواست خود را برای درج لینکتان در سایت های مختلف مطرح
نمائید . ...... نان برنجی (که امروزه مرسوم نیست) بیماری را از بدن خارج میکند، درمان #
اسهال ...

دانلود مقاله بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف

16 فوریه 2018 ... دانلود مقاله بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف ... علاوه، سیامک برای به
اشتراک گذاشتن تجربیات خود کانال دانلود مقاله را راه انداخته است.

بررسي علل و ميزان ضايعات آرد و نان هاي مختلف|goldfile - xo1.ir

دانلود فایل بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف.

عنوان مقاله: بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف | دانلودفا

16 مارس 2018 ... دانلودفا {دانلودفا} - نظرات خود درمورد مقالات با عنوان عنوان مقاله: بررسی علل و میزان
ضایعات آرد و نان های مختلف را برای ما ارسال کنید. - (دانلودفا) دانلود ...

مقاله در مورد بررسي علل و ميزان ضايعات آرد و نان هاي مختلف | روانشناسی

26 مارس 2018 ... دانلود مقاله، پروژه، پایان نامه فایل پروژه اصلی مقاله ی مقاله در مورد بررسي علل و ميزان
ضايعات آرد و نان هاي مختلف برای دانلود در اختیار شما قرار دارد.

تحقیق بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف |8518| حرفه ای

20 آوريل 2018 ... تحقیق بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف (8518):ضایعات نان ... فایل:
34 دانلود تحقیق درباره انواع نان و اهمیت نان پروژه درباره انواع نان و ...

بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف | 3141

1 مه 2018 ... بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف | faster ... [2017-09-28]: مقاله رشته
هنر بررسی میزان مشارکت و محرومیت زنان به نحو تاریخی و با ... [2017-11-02]: دانلود
پاورپوینت میزان شیوع آسیبهای مچ پا و علل آن در رشته های مختلف ...

تحقیق بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف |8518| حرفه ای

20 آوريل 2018 ... تحقیق بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف (8518):ضایعات نان ... فایل:
34 دانلود تحقیق درباره انواع نان و اهمیت نان پروژه درباره انواع نان و ...

دانلود مقاله بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف - مقاله، پروژه ...

دانلود مقاله بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف چکیده این مطالعه به منظور
بررسی میزان ضایعات آرد و نان ها در نانوائی ها و در حین مصرف و ارتباط آن با کیفیت
...

بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف - palsepet

18 آوريل 2018 ... مشخصات فایل |بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف| در وبسایت پژوهشی
http://palsepet.ir. ... دانلود... چکیده این مطالعه به منظور بررسی میزان ضایعات آرد و نان
ها در نانوائی ها و در ... ضایعات آرد; نان های مختلف; مقاله; کشاورزی.

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و جو سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان معاونت اداری-مالی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

نمونه سوالات استخدامی ديوان محاسبات كشورکارشناس امور اداری و مالی سال 96

نكات مهم و طلايي حقوق مدني

جدیدترین طرح توجیهی تولید سنگ ‌ساب پودر سنگ و ريگ موزائيك

معرفی و سایزینگ دریچه ها در تهویه مطبوع

پاورپوینت اینترا آئورتیك بالون پمپ

دانلود پروژه مقايسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه

دانلود ارائه نقش آب پنير در بهبود كيفيت نان

دانلود گزارش کار مکانیک خاک تهران مرکز

مقاله جهانگردی