دانلود رایگان


پاورپوینت قالب هاي شعر فارسي - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت قالب های شعر فارسی

دانلود رایگان پاورپوینت قالب هاي شعر فارسي مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت قالب هاي شعر فارسي
قالب بندی: پاورپوینت
محتویات
بيت ، مصراع و قافيه
قافيه مياني ، بيت مقفّي و بيت مُصرّع
رديف ،تخلّص، توضيح و نكات مورد توّجه
قصيــــــــــــــــده
نمودار قصيده
اجزاي تشكيل دهنده قصيده
قصيده سرايان مشهور
غزل
نمودار غزل
مشخصات غزل
مشهورترين غزل سرايان
فرق غزل و قصيده
قطعه
مشخصات قطعه
مشهورترين قطعه سرايان
مثنــــــــــــــــــــوي
نمودار مثنوي
مشخصات مثنوي
راه تشخيص رباعي از دوبيتي
چهار پاره ( دوبيتي هاي به هم پيوسته )
ترجيع بند و تركيب بند
و . . . .
قسمتی از پاورپوینت
بيت ، مصراع و قافيه
بيت : به هر سطر از يك شعر بيت مي گويند . ( نكته : كوچكترين واحد شعر يك بيت است . )مصراع ( مصرَع ) : هر بيت از دو قسمت تشكيل شده است كه هر قسمت يك مصراع نام دارد . ( نكته : كمترين مقدار سخن آهنگين را مصراع مي نامند . )مثال : بشنو اين ني چون شكايت مي كند از جــدايي ها حــكايـت مـي كندقافيه : به كلمات غير تكراري گفته مي شود كه در پايان بيت ها و مصراع ها مي آيند ، بطوري كه يك يا چند حرف آخر آنها با هم مشترك است . نكته (1) : حرف يا حروفي كه در كلمات قافيه مشترك مي آيند حروف قافيه نام دارند .مثال (1) : آتـش عشـق است كانـدر ني فتــاد جـوشش عشـق است كانـدر مـي فتـادمثال (2) : سرآن ندارد امـشب كه برآيد آفتابي چه خيالها گـذر كـرد و گذر نكرد خوابي به چه ديرماندي اي صبح كه جان مابرآمد بـزه كــردي و نكـردند مـوذنـان صـوابـينكته (2) : اگر دو كلمه قافيه در تلفظ يكسان ، ولي در معني متفاوت باشند قافيه درست است . مثال : آتش است اين بانگ ناي ونيست باد هـر كـه اين آتـش نـدارد نيـست بـاد توضيح : اين بيت داراي دو قافيه است كه هر دو كلمه قافيه، از نظر شكل ظاهري با هم يكسان هستند امّا از جهت معني با هم فرق دارند . بطوري كه نيست در مصراع اول فعل و در مصراع دوم اسم مي باشدو كلمه باد در مصراع اوّل اسم ، امّا در مصراع دوم فعل دعا است . قافيه مياني ، بيت مقفّي و بيت مُصرّعقافيه مياني : گاهي براي غني تر كردن موسيقي شعر علاوه بر قافيه پاياني ، قافيه اي در ميان مصراع مي آيد كه به آن قافيه مياني گويند .مثال : ملكا ذكر تو گويم كه تـو پـاكي و خـدايي نروم جز به همـان ره كه تـوام راه نمـايي همه در گاه تو جويم همه از فضل تو پويم همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزاييبيت مُقفّي : ابياتي كه مصراع هاي دوم آنها هم قافيه باشند .مثال: نه چـنان گناهـكارم كه به دشمـــنم سپاري تو به دست خويش فرماي اگرم كني عذابي دل همچوسنگت اي دوست به آب چشم سعدي عجب است اگر نگـردد كه بگـردد آسيـابيبيت مُصرّع : به بيتي گفته مي شود كه در هر دو مصراع آن قافيه رعايت شده باشد .مثال : زميـن گشـت روشـن تـر از آسمـان جهـانـي خـروشـان و آتــش دمــانو .. .

پاورپوینت قالب های شعر فارسی


بیت


مصراع و قافیه


قافیه میانی


بیت مقفّی و بیت مُصرّع


ردیف


تخلّص


توضیح و نکات مورد توّجه


قصیـــــــــــــــ?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


*** مخلوط *** - پاور پوینتی در مورد انواع قالب های شعری - BLOGFA

مخلوط *** - پاور پوینتی در مورد انواع قالب های شعری - در این وبلاگ از شیر مرغ تا جان
آدمیزاد موجود است .

ایبنا - «غزل»؛ نیرومندترین قالب عروضی پیش و پس از انقلاب

3 فوریه 2018 ... سایه اقتصادی نیا، پژوهشگر و منتقد ادبی در نشست «شعر فارسی» از غزل به عنوان
نیرومندترین قالب عروضی در پیش از انقلاب و پس از انقلاب یاد کرد. ... شاعران این
قالب به طور مثال عبارتند از هوشنگ ابتهاج، سیمین بهبهانی، منزوی و قیصرامین پور
که اتفاقاً شناخت نسل نو از آن ها پس از انقلاب رُخ داد. وی ادامه داد: مثنوی در ...

شعر پس از انقلاب و تحول قالب - بهار ادب

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(. علمی. -. پژوهشی. سال
هفتم. -. شماره سوم. -. پائیز. 3131 ... زبان، صور خیال، اندیشه و قالب شعر پیش برده
است.در این. مقاله از. عوامل. تحول. ساز در زم. ینه. ساختار. یکی از. قالبهای رایج شعر.
انقالب. ، یعنی غزل. سخن به میان می .آید. از میان قالبهای سنّتی. ،. غزل. بیشترین
کاربرد ...

*** مخلوط *** - پاور پوینتی در مورد انواع قالب های شعری - BLOGFA

مخلوط *** - پاور پوینتی در مورد انواع قالب های شعری - در این وبلاگ از شیر مرغ تا جان
آدمیزاد موجود است .

نگاهی به شعر انقلاب اسلامی - پرتال امام خمینی

10 ا کتبر 2016 ... در این مقاله تلاش شده است پس از تعریف و شناسایی شعر انقلاب اسلامی،
ویژگی های مضمونی شعر این دوره از جمله عقلت ستیزی، مبارزه با طبقه ی
روشنفکر غربزده، بازگشت به عشق آسمانی و عارفانه، انتظار موعود و ... مورد
بررسی قرار گرفته و سپس قالب های رایج در شعر عصر انقلاب از جمله غزل،
مثنوی، رباعی و .

ایبنا - «غزل»؛ نیرومندترین قالب عروضی پیش و پس از انقلاب

3 فوریه 2018 ... سایه اقتصادی نیا، پژوهشگر و منتقد ادبی در نشست «شعر فارسی» از غزل به عنوان
نیرومندترین قالب عروضی در پیش از انقلاب و پس از انقلاب یاد کرد. ... شاعران این
قالب به طور مثال عبارتند از هوشنگ ابتهاج، سیمین بهبهانی، منزوی و قیصرامین پور
که اتفاقاً شناخت نسل نو از آن ها پس از انقلاب رُخ داد. وی ادامه داد: مثنوی در ...

ترجیع بند - دانشنامه جهان اسلام

ترجیع‌بند ، از قالبهای‌ شعر فارسی‌ که‌ نمونه‌هایی‌ در شعر اردو و عثمانی‌ نیز داشته‌ است‌.
ترجیع‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ ... وزن‌ و مضمون‌ کل‌ شعر یکی‌ است‌، اما هر بند و گاه‌ هر بیتِ
ترجیع‌ قافیة‌ جداگانه‌ دارد ( رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌؛ رشید وطواط‌، ص‌ 85 ـ86؛ شمس‌ قیس‌
، ص‌ 295؛ کاشفی‌، ص‌ 73ـ74؛ تهانوی‌، ج‌ 1، ص‌ 569؛ همائی‌، ص‌180).درونمایة‌ بندها شبیه‌
...

از دو بیتی های پیوسته تا چهار پاره - پایگاه مجلات تخصصی نور

ناگفته نماند که گروهی از شـاعران نـیز‌،بـا‌ توجه‌ به مقبولیت قالب چهار پاره در بین
شاعران،بـا بـه عاریت‌ گرفتن‌ قالب چهار پاره-یعنی پیکره‌ای متشکل از چندین بند به
هم پیوسته، که هر بند آن‌ را‌ یک‌ دو بیتی یـا چـهار مـصراع تشکیل می‌دهد؛با استفاده از
قالب دو‌ بیتی‌-یا‌ ترانه-سنتی فـارسی؛نوعی چهار پاره سرودند؛که بیشتر از نظر ...

اموزش قالب های شعر فارسی - آموزش ابتدایی آرمان

25 ا کتبر 2016 ... با سلام این جانب محمود حاجی میر اقا ، دارای کارشناسی رشته ی علوم تربیتی و آموزگار
پایه های ابتدایی و مقیم تبریز هستم. من و همکارانم با همکاری یکدیگر در اداره و
مدیریت این وب سایت تلاش خود را میکنیم. امیدوارم مورد پسند شما باشد. قبلی پاور
پوینت توضیح کامل کارورزی 4 · بعد جزوه علوم تیزهوشان پایه پنجم ...

کلودنگ ادبی - قالب های ترکیبی در اشعار فریدون مشیری

قالب های ترکیبی در اشعار فریدون مشیری. غلام زاهدی (کارشناس ارشد ادبیات فارسی ,
دبیر ادبیات دبیرستان های میناب). چكيده: در اين مقاله ، قالب هاي تركيبي شعر
فريدون مشيري به روش كتابخانه اي بررسي شده است با این توضیح که فريدون
مشيري، علاوه بر به كار گيري قالب هاي متعارف و شناخته شده در ادب فارسي ، با دخل و
تصرف و در ...

انواع شعر از نظر قالب یا فرم – محمود قنبر

26 جولای 2017 ... از میان بی نهایت شکلی که می توان برای قافیه آرایی داشت، فقط حدود چهارده شکل باب
طبع شاعران فارسی قرار گرفته و به این ترتیب، قالبهای شعری رایج را پدید آورده
است : قصیده – مثنوی – غزل – قطعه ترجیع بند -ترکیب بند -مسمط – مستزاد – رباعی
– دو بیتی – تصنیف -چهارپاره – مفرد – تضمین. ۲.قالبهای نوین.

آموزش قالب های شعر فارسی

شعر سپید, بازدید ها : 2750. شعرآزاد, بازدید ها : 2695. قالب نیمایی, بازدید ها : 2397.
تضمین, بازدید ها : 2857. مفرد, بازدید ها : 2626. چهارپاره, بازدید ها : 2585. تصنیف,
بازدید ها : 2672. دوبیتی, بازدید ها : 2787. رباعی, بازدید ها : 2484. مستزاد, بازدید ها :
2402. قطعه, بازدید ها : 2078. مسمط, بازدید ها : 2428. ترکیب بند, بازدید ها : 2696.

بررسی چگونگی نام‌گذاری عنوان شعر در ادبیات سنتی و معاصر و ...

عنوان شعر، حکم شناسنامه‌‌ی شعر را دارد که برای بررسی و سخن گفتن در مورد یک شعر
میان منتقدان و دیگر افراد مهم محسوب می‌شود. هدف این مقاله بررسی چگونگی نام‌گذاری
عنوان شعر در ادبیات سنتی و معاصر است. این نام‌گذاری‌ها در شعر سنتی و معاصر
تفاوت‌های چشمگیری با هم دارد. در گذشته چندان به نام‌گذاری شعر توجهی نمی‌شده است.
البته از ...

انواع قالب های شعري - آموزش شعر و شاعری - انجمن عاشقانه دیوونه تو

29 مه 2017 ... مثنوی به سبب امکان نوکردن قافیه در هر بیت برای سرودن منظومه های بلند مناسب
تراست. مثنوی از قدیمترین قالبهای شعر فارسی و مخصوص زبان فارسیی است و در همه
ادوار از آن استفاده می شده است . موضوع مثنوی : حماسی و تاریخی : شاهنامه فردوسی،
اسکندر نامه نظامی اخلاقی و تعلیمی: بوستان سعدی عاشقانه و بزمی: خسرو ...

آشنایی با ساختار وقالب های شعری-سبک شناسی شعر ونثر فارسی

از جهت شكل قرار گرفتن قافیه درست مانند قصیده است با این تفاوت كه تعداد ابیات
غزل حداقل 5 بیت و حداكثر تا 17 – 12 است. درون مایه و محتوای غزل ، عاشقانه ، عارفانه و
یا آمیزه ای از هر دو و یا مضمون اجتماعی است . غزل از قرن ششم پدید آمده و تا امروز از قالب
های رایج شعر فارسی است .غزلسرایان معروف ، سعدی ، مولوی ، حافظ و از غزلسرایان ...

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺒﻚ زﺑﺎﻧﻲ ﻏﺰﻟﻴﺎت ﻧﺸﺎط اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ

11 سپتامبر 2015 ... اﺳﺖ. ﺗﺎ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ و اﺻﻮﻻ ﺷﻴﻮ. ة. ﻧﮕـﺎرش را از ﻓﺴـﺎد و ﺗﺒـﺎﻫﻲ ﺳـﺒﻚ ﻫﻨـﺪي. ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و. ﺳﺒﻚ ﻗﺪﻳﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ و
ﻋﺮاﻗﻲ را دوﺑـﺎره زﻧـﺪه ﻧﻤﺎﻳـﺪ. از آن ﺟﻬـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺳـﻮد ﺷـﺎﻳﺎن. ﻳﺎدآوري در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺷﺎﻋﺮان دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ، ﻣﺴﺌﻠﺔ
زﺑﺎن اﺳﺖ، ﺗﻼش. اﻳـﻦ ﭘـ. ﮋوﻫﺶ در آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ. ﺳﺒﻚ و ﺳﻴﺎق زﺑﺎﻧﻲ ﻏﺰﻟﻴﺎت ﻧﺸﺎط را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. از ﻫﻤﻴﻦ رو
، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ. اي ﻛﻮﺗﺎه در اﺣـﻮال. ﺷﺎﻋﺮآﻏﺎز ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﺰل ﻫﺎي وي ...

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات و تحقیقات دانشجویی و ...

مشخصات فایل. عنوان:پاورپوینت قالب هاي شعر فارسي. قالب بندی:پاورپوینت. تعداد
اسلاید:49. محتویات. بيت ، مصراع و قافيه. قافيه مياني ، بيت مقفّي و بيت مُصرّع.
رديف ،تخلّص، توضيح و نكات مورد توّجه. تعريف قالب. قالب هاي شعر فارسي
عبارتنداز. قصيــــــــــــــــده. نمودار قصيده. اجزاي تشكيل دهنده قصيده. قصيده سرايان
مشهور ...

Aftabgardan - نحوه‌ی تایپ شعر فارسی (نكاتی در مورد هم‌ترازی و ...)

هر چند در ابتدا چندان جواب قانع‌كننده‌ای نداشتم كه بدهم، اما اجازه خواستم كه جلسه بعد
نحوه‌ی تایپ شعر فارسی را بفهمم و بگویم. .... سلام روش شما بسيار جالب بود اما در
مورد اشعاري كه قبلا تايپ شده و امكان استفاده از اين روش را ندارند مي توانند دز دكمه هاي
تركيبي شيفت و حرف ت استفاده كنند براي كشيده شدن حروف البته بايد گفت كه در
...

بررسی چگونگی نام‌گذاری عنوان شعر در ادبیات سنتی و معاصر و ...

عنوان شعر، حکم شناسنامه‌‌ی شعر را دارد که برای بررسی و سخن گفتن در مورد یک شعر
میان منتقدان و دیگر افراد مهم محسوب می‌شود. هدف این مقاله بررسی چگونگی نام‌گذاری
عنوان شعر در ادبیات سنتی و معاصر است. این نام‌گذاری‌ها در شعر سنتی و معاصر
تفاوت‌های چشمگیری با هم دارد. در گذشته چندان به نام‌گذاری شعر توجهی نمی‌شده است.
البته از ...

شعر آزاد (نو) | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... شعر فارسی از نظر محتوا و موضوع تقریباً هم زمان با نهضت مشروطیت دچار گردید سپس
این تحول که قالب‌های خاص شعری را به وجود آورد با افرادی چون علی‌اکبر دهخدا و پس از
وی ملک‌الشعرای بهار و ابوالقاسم لاهوتی شروع و ادامه پیدا کرد که با دو بیتی‌های
پیوسته‌ای (چهار پاره) تا سال 1320 یکی از قالب‌های رایج شعر فارسی را ...

اموزش قالب های شعر فارسی - آموزش ابتدایی آرمان

25 ا کتبر 2016 ... با سلام این جانب محمود حاجی میر اقا ، دارای کارشناسی رشته ی علوم تربیتی و آموزگار
پایه های ابتدایی و مقیم تبریز هستم. من و همکارانم با همکاری یکدیگر در اداره و
مدیریت این وب سایت تلاش خود را میکنیم. امیدوارم مورد پسند شما باشد. قبلی پاور
پوینت توضیح کامل کارورزی 4 · بعد جزوه علوم تیزهوشان پایه پنجم ...

شعر آزاد (نو) | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... شعر فارسی از نظر محتوا و موضوع تقریباً هم زمان با نهضت مشروطیت دچار گردید سپس
این تحول که قالب‌های خاص شعری را به وجود آورد با افرادی چون علی‌اکبر دهخدا و پس از
وی ملک‌الشعرای بهار و ابوالقاسم لاهوتی شروع و ادامه پیدا کرد که با دو بیتی‌های
پیوسته‌ای (چهار پاره) تا سال 1320 یکی از قالب‌های رایج شعر فارسی را ...

آموزش زبان و ادب فارسی - مقدمات شعر و شاعری ( قالب های شعر فارسی ...

قالب های شعر فارسی )). تعریف قالب : قالب شکلی است که قافیه ، به شعر می بخشد و
تفاوت قالب ها با یکدیگر بسته به چگونگی قرار گرفتن قافیه ی آنهاست.( در واقع
نحوه ی بکارگیری قافیه تعیین کننده ی قالب شعر است. ) نکته : چنانچه نحوه ی بکار
گیری قافیه در بعضی از قالب ها ی شعر فارسی مانند قصیده با غزل و رباعی با ...

پاورپوینت های فصل قالب‌های شعر فارسی از کلاس يازدهم انسانى

29 Sep 2017

یک شاخه شعر در اقلیم مهر - انواع قالب های شعری

یک شاخه شعر در اقلیم مهر - انواع قالب های شعری - اطلاع رسانی در حوزه نشر کتاب،
شعر و ادبيات، علمي و آموزشي. ... معروف ترين دوبيتي ها فارسي از زبان بابا طاهر
عريان به لهجه ي لري است و تمام اشعار ي را كه به لهجه ي محلي سروده شده باشد ، ادباي
قديمي فهلويات ( پهلويات ) مي گفته اند . دو بيتي هايي كه به نام بابا طاهر در فارسي
مشهور شده اند ...

وِیژگی های سبک شاعران و قالب های شعر کلاسیک فارسی - ثبت است ...

هر چند در شعر همه ی شاعران، می توان عناصری را یافت که سبب تمایز کلام آنان از سخن
عادی می شود، ولی شیوه ی استفاده ی آنان از این عناصر یکسان نیست. مثلن عنصر خیال
(در کنار عنصرهایزبان و موسیقی شعر)، یکی از ابزارهای عمده ی بیان شاعرانه است. اما
در همین زمینه، از میان چند شاعر هم دوره، ممکن است یکی به تشبیه گرایش بیش تری ...

قالب شعری غزل - ادبستان شعر و هنر

قالب شعری غزل. غزل یکی از انواع قالب های شعری است که در آن،مصراع اول شعر،با
مصراع های زوج هم قافیه است.تعداد ابیات باید حداقل پنج بیت و حداکثر پانزده بیت
باشد. ... غزل یعنی چه،غزل به چه معناست،معنی غزل در زبان و ادبیات فارسی،مقاله ای
پیرامون غزل در نظم ایران،توضیحی درباره غزل در شعر و ادب فارسی،غزل عاشقانه
چیست،غزل ...

بررسی قالب های شعر فروغ فرخزاد - پرتال جامع علوم انسانی

دوره بیست و دوم، شماره اول، بهار ۱۳۸۴ (پیاپی ۴۲). ویژه نامه زبان و ادبیات فارسی).
بررسی قالب های شعر فروغ فرخزاد. دکتر سید کاظم موسوی. دانشگاه شهرکرد. چکیده.
در این مقاله، تمام قالبهای شعر فروغ فرخزاد، مورد بررسی قرار گرفته است. اگر سه
عنصر. وزن، قافیه، و شیوه نوشتاری را، عناصر مؤثر در به وجود آمدن قالبهای شعر
بدانیم، قالب ...

آشنایی با ساختار و قالب‌های شعری | هنر اسلامی

اولین قالب شعری است كه از نیمة قرن سوم هـ . ق در ادبیات فارسی به تقلید از شعر
عربی پدید آمد و تا روزگار ما مورد توجه شاعران بوده است . شعری است كه مصراع اول با
مصراع های زوج آن با هم قافیه است . تعداد ابیات آن از پانزده بیت بیشتر است . محتوای
قصیده می تواند مدح ، ستایش ، وصف و پند و اندرز و حكمت و عرفان و رثاء و مرثیه باشد
.

آشنایی با ساختار و قالب‌های شعری | هنر اسلامی

اولین قالب شعری است كه از نیمة قرن سوم هـ . ق در ادبیات فارسی به تقلید از شعر
عربی پدید آمد و تا روزگار ما مورد توجه شاعران بوده است . شعری است كه مصراع اول با
مصراع های زوج آن با هم قافیه است . تعداد ابیات آن از پانزده بیت بیشتر است . محتوای
قصیده می تواند مدح ، ستایش ، وصف و پند و اندرز و حكمت و عرفان و رثاء و مرثیه باشد
.

قالب شعری غزل - ادبستان شعر و هنر

قالب شعری غزل. غزل یکی از انواع قالب های شعری است که در آن،مصراع اول شعر،با
مصراع های زوج هم قافیه است.تعداد ابیات باید حداقل پنج بیت و حداکثر پانزده بیت
باشد. ... غزل یعنی چه،غزل به چه معناست،معنی غزل در زبان و ادبیات فارسی،مقاله ای
پیرامون غزل در نظم ایران،توضیحی درباره غزل در شعر و ادب فارسی،غزل عاشقانه
چیست،غزل ...

ادبیات شیرین من - قالب های شعر فارسی

ادبیات شیرین من - قالب های شعر فارسی - آموزش ادبیات متوسطه دوره اول . زندگی
بزرگان و شعرای ادبی.

ناگفته‌هایی از زندگی پروین اعتصامی

نامه های او. بیست و پنجم اسفند ماه، زادروز «پروین اعتصامی» شاعر معاصر ایرانی است
. نوشته ای که از نظر شما می گذرد برگرفته از مقاله ی بسیار پژوهشگرانه و عمیقی ...
( از نظر قالب و لفظ و محتوا و با تکیه بر سنت ها و مضمون های اخلاقی و اجتماعی مورد
قبول قدما) و دیگری، در شعر نو و با شکستن سنت های شعر فارسی از نظر قالب و لفظ
و ...

بررسی قالب های شعر فروغ فرخزاد - پرتال جامع علوم انسانی

دوره بیست و دوم، شماره اول، بهار ۱۳۸۴ (پیاپی ۴۲). ویژه نامه زبان و ادبیات فارسی).
بررسی قالب های شعر فروغ فرخزاد. دکتر سید کاظم موسوی. دانشگاه شهرکرد. چکیده.
در این مقاله، تمام قالبهای شعر فروغ فرخزاد، مورد بررسی قرار گرفته است. اگر سه
عنصر. وزن، قافیه، و شیوه نوشتاری را، عناصر مؤثر در به وجود آمدن قالبهای شعر
بدانیم، قالب ...

قالبهای شعر فارسی!! - سایت علمی دانشجویان ایران

5 آگوست 2010 ... قالبهای شعر فارسی . قصیده : شعری است که بیت اول با مصراعهای زوج هم قافیه باشد
و بیتهای آن از 15 بیت بیشتر بالاتر است. محتوای قصیده رثا، حکمت، عرفان و
فلسفه و ... است.

قافیه ، ردیف، سجع، قصیده، غزل، قطعه، مثنوی، رباعی، دو بیتی

فهرست مطالب صفحه عنوان قافیه تعریف قافیه قافیه در نظم انواع قافیه قافیه در شعر
نو ردیف (شعر) تعریف تاریخچه استفاده از ردیف انواع ردیف سجع سجع در شعر سجع در
ادبیات عربی سجع در ادبیات فارسی انواع سجع از لحاظ واج فرمول های سه گانه قالب های
شعری غزل قطعه مثنوی ترجیع بند ترکیب بند مسمط آستین مستزاد شکل مستزاد

تأملی بر شعر آئینی

نوشتار زیر مقاله اي کوتاه از استاد مجاهدي است درباره شعر آییني که در اختیار.
میرداماد قرار داده شد. ... پيشينه ي مكتوب شعر فارسي كنار بگذاريم و از آثار منظومي كه
صبغه ي ديني دارند صرف نظر. كنيم، در سبد شهر كهن پارسي .... شعر آييني همانند
ساير اشعار فارسي از نظر ساختار بيروني، داراي قالب هاي شعري متنوعي. است كه براي
هر كدام مي ...

قالب شعر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

طول هر مصرع، چیدمان هجاهای هر مصرع، تعداد بيت ها، آرایش مصرع‌ها، قافیه آرایی آن‌ها و
حتی عاطفه انتقالی شاعر به خواننده دیگر عوامل تعیین‌کننده قالب ظاهری شعرند. ... با
وجود آنکه با چنین تعریفی بی‌نهایت قالب شعری می‌توان ارائه داد، لیکن اکثر شعرای
کلاسیک پارسی گوی، تلاش کرده‌اند تا از قالبهای معروف شعر فارسی خارج نشوند.

تحقیق در مورد قالب های شعری در word | ره پویان

24 سپتامبر 2016 ... 4 ترجیع بند : غزل¬هایی است هم وزن با قافیه¬های متفاوت که بیت یکسان مُصرَّعی آن¬
ها را به هم می-پیوندند. به هر غزل یک «خانه» یا «رشته» و به بیت تکراری میان آن¬ها «
ترجیع» یا «برگردان» می¬گویند. قالب ترجیع بند ویژه¬ی شعر فارسی است. درون
مایه¬های ترجیع بند عشق، مدح و عرفان است. شکل ترجیع بند

وِیژگی های سبک شاعران و قالب های شعر کلاسیک فارسی - ثبت است ...

هر چند در شعر همه ی شاعران، می توان عناصری را یافت که سبب تمایز کلام آنان از سخن
عادی می شود، ولی شیوه ی استفاده ی آنان از این عناصر یکسان نیست. مثلن عنصر خیال
(در کنار عنصرهایزبان و موسیقی شعر)، یکی از ابزارهای عمده ی بیان شاعرانه است. اما
در همین زمینه، از میان چند شاعر هم دوره، ممکن است یکی به تشبیه گرایش بیش تری ...

نيما و ويژگي‌هاي شعر او - روزنامه اطلاعات

8 دسامبر 2016 ... مقدمه: آثار نیما درقالب اشعار،داستان،نمایش نامه و نقد و نظر ارائه گردید. دراین مقاله با
تعدادی از ویژگی های شعر نیما آشنا می شویم. این شاعر، چه از نظر قالب و چه از نظر
محتوا و درونمایه، تحول شگرفی در شعر معاصر ایران ایجاد کردکه به تدریج شاعران
زیادی را همراه و همگام خود ساخت . مقاله حاضر برآن است تا در ابتدا مختصراً به ...

غزل یکی از انواع قالب های شعری است که در آن،مصراع اول شعر، - تحقیق

14 ا کتبر 2017 ... غزل یکی از انواع قالب های شعری است که در آن،مصراع اول شعر،با مصراع های زوج هم
قافیه است،عداد ابیات باید حداقل پنج بیت و حداکثر پانزده بیت باشد. ... این افراد
به اشعار شاعران پارسی زبان نخستین همانند رودکی سمرقندی و شهید بلخی و دقیقی
طوسی استناد می کنند که از این دو شاعر گرانقدر،غزل هایی بر جای مانده است ...

ادبیات - پاورپوینت

نورنگ، هنرهای تصویری اسلامی ایرانی در فضای مجازی، دریافت تصاویر پس زمینه،
دریافت قالب پاورپوینت، دریافت قالب وبلاگ. ... طراحی تصویرگرانه با موضوع علوم
انسانی با محوریت ادبیات فارسی و شعر با استفاده از تصویر خطی شدۀ فردوسی شاعر
بزرگ ایرانی در کنار نقوشی از سیمرغ که از اشعار وی در شاهنامه الهام گرفته شده‌اند ...

آموزش قالب های شعر ( احمدرضا توجهی ) | رفاقت ما تموم نمیشه!

19 آوريل 2013 ... در شعر کلاسیک قالب ها بر اساس شکل ظاهری است که قافیه به شعر میدهد و شکلی
گرافیکی و معین برای آن به کار میرود. اما در شعر جدید یا ... شکل گرافیکی مثنوی : (
توجه : علامت ها ی جلوی هر بیت ار الان تا آخر مقاله نشانه ی قافیه هستند. ) ... است و در
اصطلاح ادب فارسی غزل قالبی از قالب های کلاسیکی شعر فارسی است .

شعرهای ماندگار - محمد علی بهمنی

11 نوامبر 2016 ... این کانال با اهداف غیر انتفاعی ایجاد شده و رسالتِش، آموزش نکات کاربردی (به
اشتراک گذاری تجربیات) و مهمیه که میتونن توی نوشتن متن های علمی، اداری و . ...
برچسب‌ها: آموزش ICDL پیشرفته, آموزش پایان نامه نویسی, پارسی نویسی, آموزش حرفه
ای وردآفیس, آموزش حرفه ای پاورپوینت ... ای ماجرای شعر و شب های جنون من.

قالب هاي شعر فارسي - pupul.ir pupuol

قالب هاي شعر فارسي عبارتنداز : قصيده ، غزل ، قطعه ، مثنوي ، رباعي ، دوبيتي، چهار
پاره ، ترجيع بند ، تركيب بند ، مسمّط ، مستزاد ، شعر فرد ( تك بيت ) و شعر نيمايي .
قصيــــــــــــــــده. قصيده : شعري است بر يك وزن و و يك قافيه كه مصراع اوّل بيت
نخست ، با همه ي مصراع هاي دوم ابيات ديگر هم قافيه باشد . نمونه قصيده : دلا تا كي در
اين ...

کارکردهای متمایز قافیه و ردیف دوبیتی های عامه در لفظ و معنا

نویسنده. محمد مرادی. استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز. چکیده. بررسی
جنبه های ساختاری و عناصر شاعرانه در دوبیتی‌ها‌، به‌دلیل جایگاه آن در اتصال شعر
رسمی و عامه، می تواند برخی از ویژگی های متمایز این دو حوزه را تبیین کند. باتوجه
به اهمیت نقش قافیه و ردیف در این قالب، در این مقاله به روش تحلیلی- مقایسه ای، ضمن
بررسی ...

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺒﻚ زﺑﺎﻧﻲ ﻏﺰﻟﻴﺎت ﻧﺸﺎط اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ

11 سپتامبر 2015 ... اﺳﺖ. ﺗﺎ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ و اﺻﻮﻻ ﺷﻴﻮ. ة. ﻧﮕـﺎرش را از ﻓﺴـﺎد و ﺗﺒـﺎﻫﻲ ﺳـﺒﻚ ﻫﻨـﺪي. ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و. ﺳﺒﻚ ﻗﺪﻳﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ و
ﻋﺮاﻗﻲ را دوﺑـﺎره زﻧـﺪه ﻧﻤﺎﻳـﺪ. از آن ﺟﻬـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺳـﻮد ﺷـﺎﻳﺎن. ﻳﺎدآوري در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺷﺎﻋﺮان دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ، ﻣﺴﺌﻠﺔ
زﺑﺎن اﺳﺖ، ﺗﻼش. اﻳـﻦ ﭘـ. ﮋوﻫﺶ در آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ. ﺳﺒﻚ و ﺳﻴﺎق زﺑﺎﻧﻲ ﻏﺰﻟﻴﺎت ﻧﺸﺎط را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. از ﻫﻤﻴﻦ رو
، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ. اي ﻛﻮﺗﺎه در اﺣـﻮال. ﺷﺎﻋﺮآﻏﺎز ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﺰل ﻫﺎي وي ...

روزنامه اطلاعات85/4/25: مضامين و قالبهاي شعر مشروطه - Magiran

16 جولای 2006 ... نفوذ ادب اروپايي در ادبيات فارسي كه منجر به پيدايي صورت هاي تازه اي در شعر شد،
تاثير خود را ابتدادر اشعار انقلابي و وطني در روزنامه هاي عصر مشروطه .... "قصيده" كه از
كهن ترين قالب هاي شعر فارسي است و برخي از قالب هاي ديگر شعر مانند مسمط، ترجيع
بند، غزل و قطعه نيز از آن منشعب شده است، از نظر محتوا اقسامي دارد.

گروه اموزشی ادبیات فارسی شهرستان اسداباد - پاورپوینت اشعار قیصر ...

پاورپوینت اشعار قیصر امین پور دانلود کنید · آرشیو نظرات .: Weblog Themes By
Pichak :. موضوعات وب. سئوالات ادبیات 1 درس هشتم · زندگی نامه حافظ · پایان نامه
ومعرفی منابع تاریخ ادبیات · تبریک بازگشایی مدارس · زیباترین ارایه های ادبی ·
فر دوسی · معرفی نویسندگان و اثار انان · حکیم نظامی · ار ایه های اد بی - قالب های شعری
.

غزل یکی از انواع قالب های شعری است که در آن،مصراع اول شعر، - تحقیق

14 ا کتبر 2017 ... غزل یکی از انواع قالب های شعری است که در آن،مصراع اول شعر،با مصراع های زوج هم
قافیه است،عداد ابیات باید حداقل پنج بیت و حداکثر پانزده بیت باشد. ... این افراد
به اشعار شاعران پارسی زبان نخستین همانند رودکی سمرقندی و شهید بلخی و دقیقی
طوسی استناد می کنند که از این دو شاعر گرانقدر،غزل هایی بر جای مانده است ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع قالب های شعر فارسی در 49 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع قالب های شعر فارسی در 49 اسلاید.

ادبیات فارسی راهنمایی - انواع شعر از نظر قالب و شکل

28 آوريل 2018 ... انواع شعر از نظر قالب و شکل مثنوی : شعری است که هربیت آن دو قافیه ی جداگانه
داشته باشد.شعری که اولا ، تمام ابیاتش مُصّرَع است ،یعنی ،در مصراع اول و دوم تمامی
بیت ها قافیه وجود دارد ، ثانیا ، قافیه ی هر بیتی مستقل است و با بقیه ی بیت ها ی
دیگر تفاوت دارد . از این رو ، هر تعداد که بخواهیم ، قافیه برای ابیات پیدا ...

انواع قالب‌های شعری – تحقیق پاورپوینت نمونه سوال

شناسه محصول: 362 دسته: تحقيق, تحقیق دانش‌آموزی برچسب: انواع قالب های شعری,
انواع قالبهاي شعر, انواع قالبهاي شعري, انواع قالبهای شعر, انواع قالبهای شعر فارسی,
انواع قالبهای شعر نو, انواع قالب‌های شعری, انواع قالبهای شعری با مثال, تعریف انواع
قالبهای شعری, قالب‌های شعر, قالب‌های کهن, قالب‌های نوین, نام انواع قالبهای شعری.

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع قالب های شعر فارسی در 49 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع قالب های شعر فارسی در 49 اسلاید.

دانلود نقشه زمین شناسی بافت

دانلودپاورپوینت درمورد جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

جدیدترین طرح توجیهی پودر پلاسما جهت استفاده در خوراك دام

دانلودپاورپوینت درمورد جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

کتاب شخصیت شناسی نقاب ، پرسونا ، چند شخصیتی ، نقش ، دو رویی چند رویی ، عدم ثبات شخصیتی

کتاب واکاوی مقوله کنترل جمعیت

پایان نامه رشته معماری مجموعه گردشگری سوران

تحقیق درباره آلوئه ورا

استفاده از چیپ W5300 برای ارتباطات LAN10/100 روی برد با FPGA

پاورپوینت درباره نظریات فروید از رؤیا تا واقعیت