دانلود فایل


مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی - دانلود فایلدانلود فایل مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی

دانلود فایل مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی عنوان: مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی
قالب بندی: WORD
تعداد صفحات: 30
توجه: این تحقیق در مورد مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی می باشد که از جهات مختلف به بررسی چیلرهای جذبی و تراکمی می پردازد. این تحقیق جهت استفاده ی دانشجویان رشته تأسیسات مناسب می باشد.
چکیده:
امروزه پیشرفت تکنولوژی در تمامی زمینه های علمی و مهندسی باعث گردیده تا گزینه های مختلفی برای انتخاب روش ها، سیستم ها و تجهیزات مناسب به منظور نیل به یک هدف واحد و پیش روی طراحان سیستم های فنی و مهندسی قرار گیرد. که دانش به روز و شناخت کافی تنها راه حل منطقی برای انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه های پیش رو با در نظر گرفتن پارامترهای اساسی مورد نیاز طرح می باشد. یکی از این موارد انتخاب دستگاههای مرکزی ایجاد سرمایش در سیستم های تهویه مطبوع ساختمان می باشد، با توجه به گسترش روزافزون تقاضا، تولید این دستگاه ها بسیار متنوع شده، که از آن جمله می توان به انواع چیلرهای جذبی و تراکمی اشاره نمود. بی شک استفاده از این تجهیزات همراه با دستگاه های هواساز یا فن کویل، یکی از مناسب ترین سیستم های تهویه مطبوع را برای یک ساختمان فراهم می آورد. حال اینکه در چه مواردی بهتر است از چیلر جذبی و در چه مواردی بهتر است از چیلر تراکمی استفاده شود، موضوعی است که با در نظر گرفتن موارد مختلف از جمله سهولت کاربرد، هزینه های اولیه و جاری، فضاهای مورد نیاز و … قابل بررسی می باشد. در این مقاله به بررسی موارد ذکر شده در چندین ظرفیت مختلف پرداخته می شود. شایان ذکر است که به دلیل تنوع بالای این دستگاه ها، بررسی تمامی آنها امکان پذیر نبوده و به همین دلیل آخرین تکنولوژی موجود در بازار ایران در هر دو نوع جذبی و تراکمی بررسی شده است. بدین ترتیب این مقایسه بین چیلرهای تراکمی نوع اسکرو (Twin Screw) و چیلرهای جذبی شعله مستقیم دو اثره صورت می گیرد.
۱-فرضیات:
این مقایسه بین ظرفیتهای ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ تن تبرید، در دو بخش خانگی و آموزشی، به عنوان نمونه می باشد.
• در محاسبه هزینه های اولیه، هزینه های متعلقات سیستم گرمایش ساختمان، آب گرم مصرفی و پمپ های سیرکولاسیون آب سرد(Chilled) سیستم سرمایش ساختمان به دلیل اشتراک بین دو سیستم در نظر گرفته نمی شود.
• این مقایسه ها براساس مشخصات فنی موجود در کاتالوگ کارخانه سازنده دستگاهها می باشد.
• چیلرهای جذبی و تراکمی مورد مقایسه هر دو از محصولات تولیدی شرکت هیتاچی ژاپن بوده که در زمینه چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی به بالاترین تکنولوژی روز دنیا دست یافته است. ]۱تا ۳[
• شرایط ساختمان در مورد مساحت و فاصله موتورخانه تا بام بر اساس ظرفیت های مورد نظر مفروض بوده و برای استفاده از هر دو نوع چیلر ثابت در نظر گرفته می شود.
• به جز بخشهای مربوط به مسیر آب خنک کننده بین کندانسور و برج خنک کننده شامل برج خنک کننده،پمپ های آب خنک کننده، تجهیزات مربوط به این پمپ ها و مسیرهای ارتباطی چیلر تا برج خنک کننده، همچنین سختی گیر و مسیرهای مربوط به آن، سایر بخش ها در صورت استفاده از چیلر جذبی یا تراکمی بین دو سیستم یکسان خواهد بود. بنابراین در مقایسه هزینه های اولیه و جاری تنها این موارد در نظر گرفته می شود.
فهرست مطالب
چکیده
۱-فرضیات
۲-مقایسه فنی
۱-مقایسه اقتصادی
۱-۱-مقایسه هزینه های اولیه
۱-۲-مقایسه هزینه های جاری
۲-نتیجه گیری
مراجع


انواع چیلر تراکمی


انواع چیلر در صنعت


بررسی اقتصادی چیلر


بررسی چیلر


بررسی فنی چیلر ها


چیلر جذبی


چیلر چیست


چیلر های تراکمی چیست


دانلود انو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی شعله مستقیم و تراکمی اسکرو ...

6 ژانويه 2013 ... با سلام خدمت همه دوستان و همکاران. فایل پیوست، "مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای
جذبی شعله مستقیم و تراکمی اسکرو" نام دارد که توسط آقایان مهندس افشین عابدی،
پدرام بداغی و سرکار خانم مهندس ...

اصول عملکرد چیلرهای جذبی، پایان نامه مهندسی مکانيک | دانلود پروژه ...

فصل دوم نگاهی اجمالی به چیلرهای جذبی دارد، در این بخش نیز چیلرهای جذبی و تراکمی
اصطلاحات فنی رایج در چیلر جذبی و تقسیم بندی علمی چیلرها مورد توجه قرار ... در
نهایت در فصل پنجم چیلرهای جذبی و تراکمی مورد مقایسه قرار گرفته اند، شباهتها و
تفاوتهای بین این چیلرها، مزایای هر کدام و مقایسه اقتصادی چیلرهای جذبی تک اثره با
...

مقایسه فنی بین چیلر های جذبی شعله مستقیم و تراکمی اسکرو by ...

سَهیي کٌفزاًس بیيالوللی گزهایش ، سزهایش ٍ تَْیِ هطبَع 5 – 3 خزداد ،1390
ایزاى ، تْزاى ّ ، تل الوپیك . هقایسِ فٌی ٍ اقتصادی چیلزّای جذبی شعلِ هستقین ٍ
تزاکوی اسکزٍ افشیي عابذی -1 پذرام بذاقی -2 شبٌن کشتی . آراست 3 . 1
هذیشػاهل ضشوت هٌْذساى هطاٍس دلیك طشح سپاّاى 2 هذیش فٌی ضشوت هٌْذساى هطاٍس
دلیك طشح سپاّاى ...

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﻴﻠﺮﻫﺎي ﺟﺬﺑﻲ و ﺗﺮاﻛﻤﻲ

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﻴﻠﺮ و ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ اﻳﺮان. 8. و. 9. ﺗﻴﺮﻣﺎه. 1389 www.tasisatconf.ir. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﻴﻠﺮﻫﺎي ﺟﺬﺑﻲ و ﺗﺮاﻛﻤﻲ. Technical & economical contrast absorption &
Compression Chiller. اﻓﺸﻴﻦ ﻋﺎﺑﺪي. )1(. [email protected] ﻛﺴﺮي ﺧﺴﺮوﻳﺎن. )2(.
[email protected] ﭼﻜﻴﺪه. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﻮاع ﭼﻴﻠﺮﻫﺎي ﺟﺬﺑﻲ و ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ آب
.

مقاله مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی - سیویلیکا

امروزه پیشرفت تکنولوژی در تمامی زمینه های علمی و مهندسی باعث گردیده تا گزینه
های مختلفی برای انتخاب روش ها، سیستم ها و تجهیزات مناسب به منظور نیل به یک ...

تحقیق تاثير نوع كمپرسور در چيلرهاي تراكمي - یک دو سه پروژه

۶۰; ۱-۳۵- مهمترین مزایای چیلرهای جذبی نسبت به چیلرهای تراکمی عبارتند از ۶۱; ۱-۳۶
- چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو ۶۳; ۱-۳۷- چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرال.. ۶۴;
۱-۳۸- مقایسه چیلر های جذبی، تراکمی پیچی و سانتریفیوژ با رویکرد فنی و
اقتصادی.. ۶۵; ۱-۳۹- چیلرها; مزایا، معایب و پارامترهای موثر در انتخاب… ۶۶; ۱-۳۹-۱-
نتایج ...

اصل مقاله (420 K)

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎي ﻓﺎﻗـﺪ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﻬﻴﻨـﻪ. ﺳـﺎزي. ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ. ﻛﺮدﻧﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي
ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺪون ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳﺎزي و ﻋﺎﻳﻖ. ﺑﻨـﺪي. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ،ﻫﺎ. ﻧﻤﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺼﺮف ﮔﺎز. ﺻﺮﻓﻪ. ﺟﻮﻳﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ...
ﻛﻤﻲ و ﭼﻴﻠﺮ ﺟﺬﺑﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﺳـﺘﻔﺎده. از ﻫﺮ ﻧﻮع، ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ. ﻫﺎي ﺑﺮق و ﮔﺎز ﻣﺼﺮﻓﻲ و
ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي اوﻟﻴ. ﺔ. ﭼﻴﻠﺮﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده. از ﭼﻴﻠﺮﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺗﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ. 200. ﺗﻦ ﺗﺒﺮﻳﺪ. ، از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ
. ﺗﺮ.

پاد: مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی

عنوان: مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی; نویسنده (گان): عابدی, افشین;
بداقی, پدرام; کشتی آراست, شبنم; نوع مقاله: مقاله کنفرانس; نوع نشریه: تخصصی;
عنوان کنفرانس: هشتمین همایش ملی انرژی; زبان: فارسی; نشانی اینترنتی: http://
www.civilica.com/Paper-NEC08-NEC08_116.html; کلمه (های) کلیدی: چيلر تراكمي
- ...

تحقیق تاثير نوع كمپرسور در چيلرهاي تراكمي - یک دو سه پروژه

۶۰; ۱-۳۵- مهمترین مزایای چیلرهای جذبی نسبت به چیلرهای تراکمی عبارتند از ۶۱; ۱-۳۶
- چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو ۶۳; ۱-۳۷- چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرال.. ۶۴;
۱-۳۸- مقایسه چیلر های جذبی، تراکمی پیچی و سانتریفیوژ با رویکرد فنی و
اقتصادی.. ۶۵; ۱-۳۹- چیلرها; مزایا، معایب و پارامترهای موثر در انتخاب… ۶۶; ۱-۳۹-۱-
نتایج ...

مقالات مرتبط – برگه 2 – مرجع تخصصی تهویه و تاسیسات

مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی. تیر ۳, ۱۳۹۴; admin · مقالات مرتبط ·
۰ Comments. مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی Technical &
economical contrast absorption & Compression Chiller کسری خسرویان , افشین
عابدی از این لینک دانلود بفرمایید چکیده در حال حاضر انواع چیلرهای جذبی و تراکمی
به منظور ...

بررسي مقدماتي استفاده از چيلرهاي جذبي خورشيدي در ايران | چيلر

بزرگمهري و لاري [ 7]در يك ارزيابي فني و اقتصادي، چيلرهاي جذبي خورشيدي را براي
بازار ايران 1در سال 1382 مورد ارزيابي قرار داد اند. تاثير بارهاي گوناگون .... به اين
منظور در جدول (1) مقايسه هزينه اي بين چيلرهاي جذبي و تراكمي با چيلر جذبي
خورشيدي كه به تازگي در بازار ايران معرفي شده است، صورت گرفته است. در ادامه ي
ارزيابي مي ...

چیلرهای جذبی و تراکمی - نمایش مقاله

سیستم های سرمایشی به دو دسته جذبی و تراکمی تقسیم می گردند که به آن اشاره خواهد
شد. زمان نسبتا طولانی استفاده از سیستم های سرمایشی پارامترهای بسیاری را از
قبیل هزینه انرژی الکتریکی، آلودگی صوتی، تعمیر و نگهداری، خدمات و پشتیبانی
مطرح می سازد که در این مقاله سعی شده است تا با مقایسه آماری و اقتصادی سیستم های ...

پاد: مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی

عنوان: مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی; نویسنده (گان): عابدی, افشین;
بداقی, پدرام; کشتی آراست, شبنم; نوع مقاله: مقاله کنفرانس; نوع نشریه: تخصصی;
عنوان کنفرانس: هشتمین همایش ملی انرژی; زبان: فارسی; نشانی اینترنتی: http://
www.civilica.com/Paper-NEC08-NEC08_116.html; کلمه (های) کلیدی: چيلر تراكمي
- ...

مقایسه چیلر جذبی با چیلر تراکمی - مهندس بهرام اشرفی

مهندس بهرام اشرفی - تاسیسات ساختمان - مقایسه چیلر جذبی با چیلر تراکمی -
تاسیسات حرارتی برودتی و تهویه مطبوع ساختمان - بازرسی گاز.

íßí ÇÒ æíŽ íåÇí äÑã ÇÝÒÇÑåÇí ßÇÑÂãÏ Èåíäå ÓÇÒí ãÕÑÝ ÇäÑŽí ...

ﺧﻼﺻﻪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﯿﻠﺮﻫﺎی ﺗﺮاﮐﻤﯽ و ﺟﺬﺑﯽ ﻣﻮرد. آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻓﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ
ﻓﻨﯽ. اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻠﺮﻫﺎی ﺗﺮاﮐﻤﯽ و ﺟﺬﺑﯽ در. 6. ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﻠﺮﻫﺎی ﺟﺬﺑﯽ از. دﯾﺪﮔﺎه
ﺑﻨﮕﺎه و ﻣﻠﯽ ... ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ . ﭼﯿﻠﺮﻫﺎی ﺟﺬﺑﯽ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﻨﺎژ ﭼﯿﻠﺮﻫﺎی
ﺗﺮاﮐﻤﯽ، در ﺑﺴﯿﺎ. ری از ﻣﻮارد ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ از. ﭼﯿﻠﺮﻫﺎی ﺟﺬﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.

مهمترین مزایای چیلرهای جذبی نسبت به چیلرهای تراکمی عبارتند از

نوروزی روی راندمان چیلرهای جذبی تک اثره کار کرد و تاثیر دماهای اجزای سیکل بر روی
راندمان را نشان داد [3]. عابدی و همکاران به مقایسه فنی و اقتصادی چیلر تراکمی پیچی و
جذبی تک اثره پرداختند و میزان انرژی مصرفی، فضای مورد نیاز و هزینه های اولیه و
راهبری آنها را مورد مطالعه قرار دادند [4]. متاسفانه تاکنون پژوهشی در مورد چیلرهای ...

بررسی امکان جایگزینی سیکل سرمایش جذبی خورشیدی به جای سیکل ...

سرمایش تراکمی (کولر گازی و سرمایش جذبی چیلر جذبی) اشاره کرد. در سیکل
سرمایش تراکمی از ... در این مقالات از دید انرژی و اقتصادی به مسئله انرژی خورشیدی.
پرداخته شده است. هزینه های .... در رابطه (۴) کار مصرفی پمپ در مقایسه با گرمای داده شده
به سیکل در ژنراتور ناچیز خواهد بود و می توان ضریب عملکرد. را به صورت زیر
تعریف کرد ...

مقایسه فنی و اقتصادی بین چیلر تراکمی و جذبی برای تناژ 100 تا ...

15 ا کتبر 2016 ... مقایسه فنی و اقتصادی بین چیلر تراکمی و جذبی برای تناژ 100 ، 200 و 400 تن
بین چیلر تراکمی اسکرو و چیلر جذبی شعله مستقیم جهت محاسبه هزینه های اولیه و
جاری.

اصول عملکرد چیلرهای جذبی، پایان نامه مهندسی مکانيک | دانلود پروژه ...

فصل دوم نگاهی اجمالی به چیلرهای جذبی دارد، در این بخش نیز چیلرهای جذبی و تراکمی
اصطلاحات فنی رایج در چیلر جذبی و تقسیم بندی علمی چیلرها مورد توجه قرار ... در
نهایت در فصل پنجم چیلرهای جذبی و تراکمی مورد مقایسه قرار گرفته اند، شباهتها و
تفاوتهای بین این چیلرها، مزایای هر کدام و مقایسه اقتصادی چیلرهای جذبی تک اثره با
...

مقایسه چیلر تراکمی و جذبی در ساختمان ها | پایگاه خبری تاسیسات نیوز

22 ا کتبر 2017 ... عنوان مقاله: مقایسه استفاده از چیلر تراکمی و جذبی در ساختمان ها از نقطه نظر اقتصادی
. امیر کریم دوست یاسوری، مظفر شکری راد و حسین حاتمی (استادیاران گروه مهندسی
مکانیک دانشگاه لرستان). به گزارش تاسیسات نیوز، مقایسه میزان مصرف انرژی بین
ساختمان های کشور با مقدار متناظر آن در کشورهای توسعه یافته، ...

سیستم های تهويه مطبوع خورشيدي - سردخانه

17 ا کتبر 2016 ... با بررسي سیستم های تهویه مطبوع مي توان به اين نتيجه رسيد كه دو سيستم چيلر
جذبي خورشيدي و سيستم دسيكنت جامد داراي قابليت هاي تجاري بيشتري از .... شامل
يك سري سلول هاي فتوولتائيك براي توليد برق و چيلر تراكمي مي باشد كه در عمل به
علت كم بودن ضريب عملكرد و بالا بودن قيمت از نظر فني و اقتصادي ...

Page 1 سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی ...

ولی این سیستمها دارای ویژگیهای فنی و اقتصادی خاص خود میباشند که گسترش آنها را
با مشکل مواجه کرده است. در حال حاضر. استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی در
سیستمهای گرمایش و سرمایش یکی از پرکاربردترین روش ها در این زمینه است و در
سال های اخیر. مطالعات قابل ... در مقایسه یک سیکل سرمایش، ایده اصلی یک سیستم
جذب پرهیز.

مقایسه چیلر های جذبی، تراکمی پیچی و سانتریفیوژ با رویکرد فنی و ...

1 مارس 2017 ... در نهایت برای یک ساختمان با بار برودتی حدود 1000 تن تبرید، 4 نوع چیلر
سانتریفیوژ دور ثابت، دور متغیر، پیچی و جذبی شعله مستقیم دو اثره انتخاب
گشته است و اقدام به طراحی سیستم سرمایشی ساختمان براساس هر نوع چیلر گشته
است و پس از ریزمتره هر سیستم به تفکیک، به مقایسه فنی و اقتصادی و تحلیل ...

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای مهندس افشین عابدی

4, راهکارهای صرفه جویی مصرف انرژی سرمایشی در یک ساختمان مسکونی (دریافت مقاله
) · ششمین همایش ملی انرژی. 5, مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی (
دریافت مقاله) · نخستین همایش چیلر و برج خنک کن ایران. 6, مقایسه فنی و اقتصادی
چیلرهای جذبی و تراکمی (دریافت مقاله) · هشتمین همایش ملی انرژی. 7, نقش سازمان های
دولتی، ...

اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﻮاع ﭼﻴﻠﺮ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﻳﺎراﻧ

ﻓﻨﻲ و. اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﻮاع ﭼﻴﻠﺮ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ. ﭼﻜ. ﻴ. ﺪه. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻴﻠﺮﻫﺎي ﺟﺬﺑﻲ
و ﺗﺮاﻛﻤﻲ در ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮودﺗﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﺪف از. اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي. ﺟﺎﻣﻊ. از
اﻧﻮاع ﭼﻴﻠﺮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ دراﻧﺘﺨﺎب ﭼﻴﻠﺮ. ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺮودﺗﻲ. 100. ،. 200. ،. 600. و. 1000. ﺗﻦ ﺗﺒﺮﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ...

مقایسه چیلر جذبی و تراکمی - تهويه مطبوع-ميني چيلر،داکت اسپليت ...

مقایسه فنی و اقتصادی چیلر های جذبی شعله مستقیم و تراکمی اسکرو. نویسنده :
مهندس اناری; آرشیو نظرات; دسته بندی : چیلر; - ۹۱/۰۹/۱۳. در بخش مقایسه فنی به موارد:
چیلر تراکمی: مشخصات فنی چیلر تراکمی اسکرو. میزان مصرف انرژی. چیلر جذبی:
مشخصات فنی چیلر جذبی شعله مستقیم. میزان مصرف انرژی. مقایسه اقتصادی. مقایسه
...

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای مهندس افشین عابدی

4, راهکارهای صرفه جویی مصرف انرژی سرمایشی در یک ساختمان مسکونی (دریافت مقاله
) · ششمین همایش ملی انرژی. 5, مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی (
دریافت مقاله) · نخستین همایش چیلر و برج خنک کن ایران. 6, مقایسه فنی و اقتصادی
چیلرهای جذبی و تراکمی (دریافت مقاله) · هشتمین همایش ملی انرژی. 7, نقش سازمان های
دولتی، ...

چیلر | ترموستات هانیول

نوروزی روی راندمان چیلرهای جذبی تک اثره کار کرد و تاثیر دماهای اجزای سیکل بر روی
راندمان را نشان داد [3]. عابدی و همکاران به مقایسه فنی و اقتصادی چیلر تراکمی پیچی و
جذبی تک اثره پرداختند و میزان انرژی مصرفی، فضای مورد نیاز و هزینه های اولیه و
راهبری آنها را مورد مطالعه قرار دادند [4]. متاسفانه تاکنون پژوهشی در مورد چیلرهای ...

پرتال جامع اطلاعات انرژی - مقایسه فنی گزینه های سیستم تولید برودت

21 آوريل 2016 ... هر کدام از گزینه های مورد رسیدگی دارای محدودیت ها، مزیت ها و معایب فنی هستند که در
ذیل بدان ها اشاره خواهد شد. در این جا فقط به جنبه های فنی توجه خواهد شد و جنبه های
اقتصادی بررسی نمی شوند.

Slide 1

عناوین. • چیلرهای تراکمی. و مشخصات فنی چیلرهای تراکمی اسکرو. و میزان مصارف
انرژی. • چیلرهای جذبی. و مشخصات فنی چیلرهای جذبی شعله مستقیم. و میزان مصارف
انرژی. مقایسه اقتصادی : هزینه های اولیه. هزینه های جاری. مقایسه نتایج. هزینه های اولیه.
هزینه های جاری ...

چیلر | ترموستات هانیول

نوروزی روی راندمان چیلرهای جذبی تک اثره کار کرد و تاثیر دماهای اجزای سیکل بر روی
راندمان را نشان داد [3]. عابدی و همکاران به مقایسه فنی و اقتصادی چیلر تراکمی پیچی و
جذبی تک اثره پرداختند و میزان انرژی مصرفی، فضای مورد نیاز و هزینه های اولیه و
راهبری آنها را مورد مطالعه قرار دادند [4]. متاسفانه تاکنون پژوهشی در مورد چیلرهای ...

مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی|best20

عنوان: مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی قالب بندی: WORD تعداد
صفحات: 30 توجه: این تحقیق در مورد مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی
می باشد که از جهات مختلف به بررسی چیلرهای جذبی و تراکمی می پردازد. این تحقیق
جهت استفاده ی دانشجویان رشته تأسیسات مناسب می باشد. چکیده: امروزه پیشرفت ...

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﻴﻠﺮﻫﺎي ﺟﺬﺑﻲ و ﺗﺮاﻛﻤﻲ

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﻴﻠﺮ و ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ اﻳﺮان. 8. و. 9. ﺗﻴﺮﻣﺎه. 1389 www.tasisatconf.ir. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﻴﻠﺮﻫﺎي ﺟﺬﺑﻲ و ﺗﺮاﻛﻤﻲ. Technical & economical contrast absorption &
Compression Chiller. اﻓﺸﻴﻦ ﻋﺎﺑﺪي. )1(. [email protected] ﻛﺴﺮي ﺧﺴﺮوﻳﺎن. )2(.
[email protected] ﭼﻜﻴﺪه. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﻮاع ﭼﻴﻠﺮﻫﺎي ﺟﺬﺑﻲ و ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ آب
.

مقایسه فنی و اقتصادی چیلر جذبی و تراکمی - گروه صنعتی لندیران

با توجه به اینکه انرژی موردنیاز برای راه اندازی یک سیستم چیلر تراکمی برق و آب و
در سیستم چیلر جذبی گاز و برق و آب است، لذا در این تحقیق مقایسه ای هم از نظر فنی
و هم از نظر اقتصادی بین این دو نوع چیلر انجام شده است. حال اینکه در چه مواردی بهتر
است از چیلر جذبی و در چه مواردی بهتر است از چیلر تراکمی استفاده کرد، موضوعی
است ...

سیستم های تهويه مطبوع خورشيدي - سردخانه

17 ا کتبر 2016 ... با بررسي سیستم های تهویه مطبوع مي توان به اين نتيجه رسيد كه دو سيستم چيلر
جذبي خورشيدي و سيستم دسيكنت جامد داراي قابليت هاي تجاري بيشتري از .... شامل
يك سري سلول هاي فتوولتائيك براي توليد برق و چيلر تراكمي مي باشد كه در عمل به
علت كم بودن ضريب عملكرد و بالا بودن قيمت از نظر فني و اقتصادي ...

مقایسه چیلر جذبی با چیلر تراکمی - مهندس بهرام اشرفی

مهندس بهرام اشرفی - تاسیسات ساختمان - مقایسه چیلر جذبی با چیلر تراکمی -
تاسیسات حرارتی برودتی و تهویه مطبوع ساختمان - بازرسی گاز.

چیلر | ترموستات هانیول

نوروزی روی راندمان چیلرهای جذبی تک اثره کار کرد و تاثیر دماهای اجزای سیکل بر روی
راندمان را نشان داد [3]. عابدی و همکاران به مقایسه فنی و اقتصادی چیلر تراکمی پیچی و
جذبی تک اثره پرداختند و میزان انرژی مصرفی، فضای مورد نیاز و هزینه های اولیه و
راهبری آنها را مورد مطالعه قرار دادند [4]. متاسفانه تاکنون پژوهشی در مورد چیلرهای ...

مقاله کنفرانس: بررسی و مقایسه اقتصادی چیلر تراکمی و جذبی ...

با توجه به گسترش روزافزون تقاضا، تولید این دستگاه ها بسیار متنوع شده که از آن
جمله می توان به انواع چیلرهای جذبی و تراکمی اشاره نمود. بی شک استفاده از این
تجهیزات همراه با دستگاه های هواساز یا فن کویل، یکی از مناسب ترین سیستم-های
تهویه مطبوع را برای یک ساختمان فراهم می آورد. هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه
اقتصادی چیلر ...

مقاله کنفرانس: بررسی و مقایسه اقتصادی چیلر تراکمی و جذبی ...

با توجه به گسترش روزافزون تقاضا، تولید این دستگاه ها بسیار متنوع شده که از آن
جمله می توان به انواع چیلرهای جذبی و تراکمی اشاره نمود. بی شک استفاده از این
تجهیزات همراه با دستگاه های هواساز یا فن کویل، یکی از مناسب ترین سیستم-های
تهویه مطبوع را برای یک ساختمان فراهم می آورد. هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه
اقتصادی چیلر ...

مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی شعله مستقیم و تراکمی اسکرو ...

6 ژانويه 2013 ... با سلام خدمت همه دوستان و همکاران. فایل پیوست، "مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای
جذبی شعله مستقیم و تراکمی اسکرو" نام دارد که توسط آقایان مهندس افشین عابدی،
پدرام بداغی و سرکار خانم مهندس ...

بررسی و مقایسه چیلر های تراکمی و جذبی از نظر صرفه اقتصادی - کار و ...

در ادامه برای روشن شدن این مطلب یک نمونه عملی آورده شده است و در آن راندمان چیلرهای
جذبی تک اثره و تاثیر دماهای اجزای سیکل بر روی راندمان ، مقایسه فنی و اقتصادی
چیلر تراکمی پیچی(اسکرو) و جذبی تک اثره و میزان انرژی مصرفی، فضای مورد نیاز
و هزینه های اولیه و راهبری آنها را مورد مطالعه قرار گرفته است. متاسفانه تاکنون پژوهشی
در ...

بررسی و مقایسه چیلر های تراکمی و جذبی از نظر صرفه اقتصادی - کار و ...

در ادامه برای روشن شدن این مطلب یک نمونه عملی آورده شده است و در آن راندمان چیلرهای
جذبی تک اثره و تاثیر دماهای اجزای سیکل بر روی راندمان ، مقایسه فنی و اقتصادی
چیلر تراکمی پیچی(اسکرو) و جذبی تک اثره و میزان انرژی مصرفی، فضای مورد نیاز
و هزینه های اولیه و راهبری آنها را مورد مطالعه قرار گرفته است. متاسفانه تاکنون پژوهشی
در ...

تحقیق تاثير نوع كمپرسور در چيلرهاي تراكمي - یک دو سه پروژه

۶۰; ۱-۳۵- مهمترین مزایای چیلرهای جذبی نسبت به چیلرهای تراکمی عبارتند از ۶۱; ۱-۳۶
- چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو ۶۳; ۱-۳۷- چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرال.. ۶۴;
۱-۳۸- مقایسه چیلر های جذبی، تراکمی پیچی و سانتریفیوژ با رویکرد فنی و
اقتصادی.. ۶۵; ۱-۳۹- چیلرها; مزایا، معایب و پارامترهای موثر در انتخاب… ۶۶; ۱-۳۹-۱-
نتایج ...

دانلود مقاله مقایسه چیلر های جذبی، تراکمی پیچی و سانتریفیوژ با ...

دانلود مقاله مقایسه چیلر های جذبی، تراکمی پیچی و سانتریفیوژ با رویکرد فنی و
اقتصادی. سال انتشار: ۱۳۹۱. محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش،
سرمایش، و تهویه مطبوع. تعداد صفحات: ۷. نویسنده(ها):. حسین شریفی بیدگلی – عضو
هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران محمودحسین زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهندسی ...

مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی|20one

دانلود و دریافت فایل انواع چیلر تراکمی, انواع چیلر در صنعت, بررسی اقتصادی
چیلر, بررسی چیلر, بررسی فنی چیلر ها, چیلر جذبی, چیلر چیست, چیلر های تراکمی
چیست, دانلود انو.

مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی - مهندسی تاسیسات ...

9 آگوست 2013 ... در حال حاضر انواع چیلرهای جذبی و تراکمی به منظور تأمین آب سرد جهت تأمین بار
برودتی ساختمانها تولید و به بازار عرضه می شوند. حال اینکه در چه مواردی بهتر است از
چیلر جذبی و در چه مواردی بهتر است از چیلر تراکمی استفاده شود، موضوعی است که با
در نظر گرفتن موارد مختلف از جمله سهولت کاربرد، هزینه های اولیه و جاری، ...

نشريه شماره 12 - شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

اقتصادی. بررسي وضعيت » بازار مسكن » درمقایسه با سایر بازارها ) بورس، طال ،. ارز
و ... (. اداری. برگزاری دومين قرعه کشی صندوق تعاون و کارگشایی کارکنان شرکت.
سرمایه گذاری خانه سازی ایران. فنی و اجرایی. روانگـرایي. بررسي تاثير هدفمندي
یارانه ها بر هزینه هاي جاري چيلرهاي جذبي گازسوز. و تراکمي اپارتماني. تازه های صنعت
...

مقایسه فنی بین چیلر های جذبی شعله مستقیم و تراکمی اسکرو by ...

سَهیي کٌفزاًس بیيالوللی گزهایش ، سزهایش ٍ تَْیِ هطبَع 5 – 3 خزداد ،1390
ایزاى ، تْزاى ّ ، تل الوپیك . هقایسِ فٌی ٍ اقتصادی چیلزّای جذبی شعلِ هستقین ٍ
تزاکوی اسکزٍ افشیي عابذی -1 پذرام بذاقی -2 شبٌن کشتی . آراست 3 . 1
هذیشػاهل ضشوت هٌْذساى هطاٍس دلیك طشح سپاّاى 2 هذیش فٌی ضشوت هٌْذساى هطاٍس
دلیك طشح سپاّاى ...

مقایسه چیلر جذبی و تراکمی - مکانیزم

20 ژانويه 2018 ... به طور کلی چیلرهای تراکمی بر اساس سیستم خنک شوندگی(کندانسور) بر دو نوع
بوده و بر اساس نوع کمپرسور بر چهار نوع: ..... سومین تحقیق ازيك شرکت توليد چيلر
جذبي و تراكمي در ايران ارائه شد که در قالب طراحی و ساخت و نصب و اجرای دستگاه هاي
چيلر فعالیت داشتند از لحاظ اقتصادی و فنی کاملاً استفاده از ...

مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی شعله مستقیم و تراکمی اسکرو ...

6 ژانويه 2013 ... با سلام خدمت همه دوستان و همکاران. فایل پیوست، "مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای
جذبی شعله مستقیم و تراکمی اسکرو" نام دارد که توسط آقایان مهندس افشین عابدی،
پدرام بداغی و سرکار خانم مهندس ...

مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی|20one

دانلود و دریافت فایل انواع چیلر تراکمی, انواع چیلر در صنعت, بررسی اقتصادی
چیلر, بررسی چیلر, بررسی فنی چیلر ها, چیلر جذبی, چیلر چیست, چیلر های تراکمی
چیست, دانلود انو.

چیلرهای جذبی و تراکمی - نمایش مقاله

سیستم های سرمایشی به دو دسته جذبی و تراکمی تقسیم می گردند که به آن اشاره خواهد
شد. زمان نسبتا طولانی استفاده از سیستم های سرمایشی پارامترهای بسیاری را از
قبیل هزینه انرژی الکتریکی، آلودگی صوتی، تعمیر و نگهداری، خدمات و پشتیبانی
مطرح می سازد که در این مقاله سعی شده است تا با مقایسه آماری و اقتصادی سیستم های ...

مقایسه فنی بین چیلر های جذبی شعله مستقیم و تراکمی اسکرو by ...

سَهیي کٌفزاًس بیيالوللی گزهایش ، سزهایش ٍ تَْیِ هطبَع 5 – 3 خزداد ،1390
ایزاى ، تْزاى ّ ، تل الوپیك . هقایسِ فٌی ٍ اقتصادی چیلزّای جذبی شعلِ هستقین ٍ
تزاکوی اسکزٍ افشیي عابذی -1 پذرام بذاقی -2 شبٌن کشتی . آراست 3 . 1
هذیشػاهل ضشوت هٌْذساى هطاٍس دلیك طشح سپاّاى 2 هذیش فٌی ضشوت هٌْذساى هطاٍس
دلیك طشح سپاّاى ...کتاب راهنمای تعميرات بيل مکانيکي کوماتسو مدل PC200-6,PC200LC-6,PC210-6,PC210LC-6,PC220-6,PC220LC-6,PC230-6,PC230LC-6

پاورپوینت بررسی عوامل اقلیمی در استان همدان

پاورپوینت سرطان پوست پیشگیری و درمان

جواب تمارین کتاب Open Forum 1 2 3

پاورپوینت ناهنجاری های اجتماعیاشتباه در هویت و هدف در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 - 20 صفحه