دانلود فایل


تحقیق مفهوم هدایت و رهبری در مدیریت سازمانی،42 صفحه،docx - دانلود فایلدانلود فایل این تحقیق در مورد مفهوم هدایت و رهبری در مدیریت سازمانی در 42 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.

دانلود فایل تحقیق مفهوم هدایت و رهبری در مدیریت سازمانی،42 صفحه،docx فهرست
مقدمه. 13
تعریف سرپرستی: 14
سرپرست کیست... 14
هدایت و رهبری سازمانی... 15
طبقه بندی منابع قدرت.. 19
نظریه های هدایت و رهبری.. 19
تعریف... 19
رهبری در یک سازمان، نقشی است که وظیفه آن عبارت است از 19
سبک های رهبری.. 20
سبک های مبتنی بر استفاده از اقتدار 20
سیستم های مدیریت لیکرت.. 20
شبکه مدیریت... 20
. 21
نقش رهبران در مجموعه های انسانی اعم از گروه، سازمان، ملت و جامعه جهانی. 21
ظهور رهبری در گروهها، 21
. 21
سازمان موفق مشخصه مهمی دارد که آن را از سازمانهای ناموفق متمایز می سازد: 21
. 21
ج ) هدایت و رهبری سازمانی: 23
۱- نتیجه گیریهای زیر از سوی بیش از ۱۵ بررسی بطور کلی مورد تایید قرار گرفته اند: 29
الف - یک فرد عادی که به مقام رهبری می رسد نسبت به عضو عادی دیگری از گروه خود در 29
جنبه های زیر برتری دارد: ۱) هوش ۲) دانشوری ۳) اطمینان به اجرای مسئولیتها ۴) فعالیت.. 29
ومشارکت اجتماعی ۵) پایگاه اجتماعی اقتصادی.. 29
ب - صفات، ویژگیها و مهارتهای مورد نیاز یک رهبر تا حد زیادی از طریق مقتضیات محیطی که او 29
می بایست رهبریت آنرا بر عهده گیرد، تعیین می شود. 29
۲- نتیجه گیریهای زیر از سوی بیش از ۱۰ بررسی بطور کلی مورد تایید قرار گرفته اند: 29
الف - یک فرد عادی که به مقام رهبری می رسد، نسبت به عضو دیگری از گروه خود در جنبه های.. 29
زیر برتری دارد: 29
۱) مردم داری ۲) ابتکار ۳) پایداری ۴) خبرگی ۵) اعتماد به نفس ۶) آگاهی و بینش... 29
نسبت به موقعیتها ۷) حس همکاری ۸) محبوبیت ۹) انطباق پذیری ۱۰) فصاحت درکلام. 29
فعاليتهاي مديريتي سرپرستي: 35
انواع سرپرستی... 37
نکته: 38
مشکلات اساسی سرپرستان.. 38
مهم ترین دلایل شکست سرپرست ها از این قرار است: 39
نقش سرپرست در پیگیری و حل مشکلات.. 39
وظایف هشت گانه سرپرستی... 39
مهارت های سه گانه مدیران.. 40
تعریف لغوی مدیریت... 40
تعریف مدیریت... 40
سطوح تصميم گيري.. 41
مدیریت؛ علم و هنر. 42
انواع مدیریت... 42
مدیر کیست؟. 43
تعریف مدیر: 43
آموزش مدیریت... 44
مدیر موفق و مدیر اثربخش.... 44
منابع قدرت ناشی از مقام و منصب: 44
منابع قدرت ناشی از توان شخصی : 44
ارزش و اهمیت مدیریت و سرپرستی... 44
نقشهای مدیر و سر پرست... 46
وظایف مدیر. 47
خصوصيات فردي و اخلاقي مدير. 47
تعريف رهبرى.. 48
چند مورد از تفاوت هاى يک مدير با يک رهبر . 48
منابع و ماخذ: 52
مقدمه
رهبری عبارت است از توانایی در اعمال نفوذ بر گروه و سوق دادن آن به هدف های مورد نظر. منبع این قدرت یا اعمال نفوذ جنبه رسمی دارد، همانند تکیه زدن بر مسند مدیریت، در یک سازمان. از آنجا که مقام مدیریت جنبه رسمی دارد و اختیارت به صورت رسمی به وی داده می شود، امکان دارد یک نفر در نتیجه گرفتن یک پست، در یک سازمان نقش رهبری بپذیرد.
سرپرست کسی است که امور گروهی از افراد و اداره یک واحد سازمانی را به عهده دارد. طبعا"رئیس"هم یک سرپرست است، زیرا کارهای سازمان را توسط افراد انجام می دهد. اداره کنندگان، مدیران و روسا همه سرپرستند کارفرما نیز به نوعی سرپرست است. زیرا اداره ی گروهی از کارگران وکارمندان را در خط مقدم کار و تولید به عهده دارد. اما رئیس کلمه ای است که بیشتر در سازان های دولتی به کار می رود و مربوط به اداره واحد قسمت یا بخشی از سازمان های عمومی است.
واژه های (سرپرستی - مديریت – رهبری) در محاورات روزمره بسیار زیاد به کار میروند، اما آنچه که در این خصوص برای بسیاری از افراد ناشناخته است، تفاوتها؛ انواع؛ وظایف و نقشهای هریک از دارندگان این عناوین یعنی: (سرپرست - مدير – رهبر) است.
تعریف سرپرستی:
علم و هنر هدایت و رهبری، نظارت وکنترل بر زیردستان را سرپرستی گویند.
تعریف سرپرست:
سرپرست فردی است که از طریق برقراری ارتباط، فعالیت های سازمان رابه وسیله زیردستان(نیروی خط مقدم کار و تولید)به انجام میرساند. به عبارت دیگر، سرپرستان مدیرانی هستند که بطور مستقیم مسئولیت هدایت کار و فعالیت کارکنان و زیردستان بلافصل را بر عهده دارند بنابراین:
سرپرست کیست؟
بنا بر تعريف، سرپرست به كسي اطلاق مي گردد كه ديگران را هدايت و اداره مي كند و در سازمان برخلاف ساير رده هاي مديريتي افراد غيرمدير را اداره مي كند. در فرهنگ آمريكايي از سرپرست به عنوان پيشرو نام برده مي شود و در متون فارسي سرپرست مترادف، با سرور، بزرگ و رئيس مي باشد و سرپرست به معناي مواظبت، رياست و سروري است.
هدایت و رهبری سازمانی مهمترین نکته در رهبری نفوذ و اثر گذاری است. اصولا قدرت عبارت است از توانایی اعمال نفوذ بر دیگران و نفوذ عبارت از اعمالی است که مستقیم یا غیر مستقیم باعث تغییر در رفتار یا نظرات دیگران می شود. رهبری با نفوذ بر دیگران تحقق می یابد و نفوذ نیز از قدرت سر چشمه می گیرد.
فرایندی که مدیریت می کوشد با ایجاد انگیزه و ارتباطی موثر انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمانی تسهیل و کارکنان را از روی میل و علاقه به انجام وظایفشان ترغیب کند. بنابراین رهبری جزئی از مدیریت است و این وظیفه مانند برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل نیز از وظایف مدیر است.

طبقه بندی منابع قدرت:

قدرت فردی:1-قدرت مرجعیت 2-قدرت تخصصی
قدرت سازمانی :1-قدرت قانونی 2-قدرت پاداش و تنبیه

نظریه های هدایت و رهبری:
1-نظریه های خصوصیات فردی رهبری
2- نظریه های رفتار رهبری
3- نظریه های موقعیتی و اقتضایی

-نظریه های خصوصیات فردی رهبری:
براساس این نظریه رهبران ابر مردانی هستند که به علت ویژگی هایی که موهبت الهی اند شایسته رهبری شده اند.
یکی از نویسندگان چها ر خصوصیت عمده را بیان کرده است:
1-هوش 2-بلوغ اجتماعی و وسعت دید:از جهت عاطفی با ثبات و دارای اعتما به نفس هستند.
3-انگیزه های توفیق طلبی و نیل به هدف 4-انسان گرایی
نویسنده ای دیگر شش خصوصیت را بیان کرده :
1-خصوصیات ظاهری و فیزیکی 2-زمینه های فرهنگی مانند تحصیلات و تجربیات 3-هوش 4-شخصیت برو گرا 5-خصوصیات شغلی مانند تلاش و پشتکار و ابداع و ابتکار 6-خصوصیات اجتماعی مانند مراتبات اجتماعی و سیاسی
لازم به ذکر است که فقط هوش و ذکاوت به اثبات رسیده و در مورد سایر خصوصیات اتفاق نظری نیست.

نظریه های رفتار رهبری:
در این نظریات به جای توجه به خصوصیات فردی در پی روش ها و شیوه های رهبری هستیم.
1-بر اساس یک طبقه بندی رفتار رهبران به دو نوع انسان گرا و سازمان گرا تقسیم می شود. رهبران انسان گرا توجه


مفهوم هدایت و رهبری در مدیریت سازمانی


رهبری


هدایت


رهبری سازمان


مدیریت سازمانی


رهبری در مدیریت سازمانی


نظریه های رهبری


سرپرستی در مدیریت


سرپ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق مدیریت و رهبری در رسانه

19 آوريل 2018 ... دسته بندی: ورد. نوع فایل: doc (قابل ویرایش و آماده پرینت). تعداد صفحه: 15 صفحه.
قسمتی از متن. doc: مدیریت و رهبری در رسانه. حبیب ابراهیم پور*. اداره کل آموزش
سازمان با همکاری موسسه AIBD1 کارگاه آموزشی مدیریت و رهبری2 را برای جمعی از
مدیران و تهیه کنندگان سازمان برگزار نمود. استاد دوره خانم باربارا اسکراس از ...

دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری (ویژه ارائه ... - همکار فایل

عنوان: دانلود پاورپوینت هدایت و انگیزش: هدایت و رهبری سازمانی (فصل پنجم کتاب
مدیریت عمومی الوانی) دسته: مدیریت (مدیریت ... پروژه و تحقیق-جایگاه کانسپت و ایده
ها در معماری در 110 صفحه-docx مقدمه با تعريف ساده مي توان گفت کانسپت ها ايده هايي
(Ideas) هستند که عناصر گوناگوني در يک جا گرد هم ميآورند. اين عناصر گوناگون ، در ...

darya پاورپوینت مفهوم هدایت و رهبری در مدیریت سازمانی،160 اسلاید،pptx

این پاورپوینت در مورد مفهوم هدایت و رهبری در مدیریت سازمانی در 160 اسلاید زیبا می
باشد.

مدیریت تحول سازمانی | original

28 ا کتبر 2017 ... این نوع از تحول زمان بر است و می بایست برنامه ریزی شده باشد و شرط تحقق آن هدایت
و حمایت مدیریت ارشد سازمان است. ... فرمت فایل اصلی: docx ... تحول سازمان. تحول
سازمانی نیز با این مفهوم، ایجاد و توسعه راه حلهای خلاقانه و جدید است. فرآیندی که با
هدف توانمندسازی کارکنان برای پذیرش تغییر در محیط کسب و کار ...

مدیریت و رهبری در رسانه - babono.ir

5 آوريل 2018 ... نظر به اهمیت و ضرورت مباحث مدیریت و رهبری در دنیای امروز سازمانها، بر آن شدیم تا
مباحث کارگاه را بصورت منسجم جهت استفاده دیگر همکاران که امکان حضور و .... [2017-
10-30]: تحقیق در مورد رسانه دسته بندی: وورد نوع فایل: . docx (قابل ویرایش و آماده
پرینت) تعداد صفحه: 21 صفحه قسمتی از متن. docx: رسانه های جمعی و ...

تحقیق مفهوم هدایت و رهبری در مدیریت سازمانی،42 صفحه،docx | گوگل

16 مارس 2018 ... فایل پروژه اصلی مقاله ی تحقیق مفهوم هدایت و رهبری در مدیریت سازمانی،42 صفحه،
docx برای دانلود در اختیار شما قرار دارد. مراجعه کننده گرامی شما در حال حاظر در حین
بازدید از فایل دانلودی با نام تحقیق مفهوم هدایت و رهبری در مدیریت سازمانی،42 صفحه
،docx میباشید. دانلود فایل. تحقیق مفهوم هدایت و رهبری در مدیریت ...

تحقیق مفهوم هدایت و رهبری در مدیریت سازمانی،42 ... - دانلود فایل 69i

6 نوامبر 2017 ... فایل پر طرفدار و بسیار نایاب با نام تحقیق مفهوم هدایت و رهبری در مدیریت سازمانی،
۴۲ صفحه،docx که از جمله فایلهای دارای بیشترین میزان جستجو در موتورهای
جستجوگر گوگل و یاهو و بینگ می باشد و از این حیث رکورددار است، به صورت کاملا
رایگان توسط سرورهای پرقدرت سایت ما از محیط اینترنت گردآوری و لینک ...

بررسی رابطه سبک مدیریت مشارکتی و خلاقیت با ... - خانه مقالات ایران

عنوان تحقیق : بررسی رابطه سبک مدیریت مشارکتی . و خلاقیت با رضایت شغلی
مدیران. فهرست مطالب. عنوان صفحه. فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 2-1.
مقدمه13. 2-2. ... مخالفین و منتقدین مشارکت 42 ..... از منظر هولاندر(1985: 54) رهبری
فرآیندی است که طی آن انسانی، انسان های دیگر را به سوی اهداف گروهی یا سازمانی هدایت
نماید.

پروژه و تحقیق-الکترودهای جوشکاری و کاربرد آنها در صنعت- در 7

این تحقیق در مورد الکترودهای جوشکاری و کاربرد آنها در صنعت در 70 صفحه و در قالب
ورد می باشد.الکترودهای پر مصرف. انواع الکترود برای جوشکاری در تمام حالات
مخصوصاً سربالا. استاندارد آما 1/421 م ج رنگ شناسائی : انتها – سورمه ای سیر الکترود
روتیلی روپوش متوسط برای فولادهای ساده در تمام حالات مخصوصاً جوش سربالا و
بالاسر و ...

رﻫﺒﺮي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺻﻔﺤﻪ. 91. . 116. Islām va Pazhūheshhāye Modirīyatī, Vol.1. No.3, Winter 2012.
رﻫﺒﺮي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ. ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﭘﯿﺮوز. *. ﭼﮑﯿﺪه. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺻﺪد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ ﮐﻪ. « ... ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﺮده .اﻧﺪ. ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯿﺘﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ رﻫﺒﺮي آن اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮي ﻧﻘﺸﯽ ﺣﯿـﺎﺗﯽ. در ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
اﯾﻔﺎ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎري از ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎ ﺑـﻪ. ﺳـﺒﺐ وﺟـﻮد. رﻫﺒﺮان ﻗﻮي و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ . از ﺳﻮي.

دانلود تحقیقاصول مدیریت و رهبری - فروش فایل , فروشگاه ساز فایل ...

19 آوريل 2018 ... ... +پرستار +مرجع علوم مدیریت ایران +نام محصول:پاورپوینت تعریف و اصول مدیریت
عملکرد +Teamwork+darya تحقیق مفهوم هدایت و رهبری در مدیریت سازمانی،42 صفحه،
docx+دانلود رایگان جزوه اصول مدیریت دکتر رضائیان +فایل word مقاله بررسی
تطبیقی رهبری در مدیریت +بایگانی‌ها مدیریت +آموزش اصول مدیریت ...

دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری (ویژه ارائه ... - همکار فایل

عنوان: دانلود پاورپوینت هدایت و انگیزش: هدایت و رهبری سازمانی (فصل پنجم کتاب
مدیریت عمومی الوانی) دسته: مدیریت (مدیریت ... پروژه و تحقیق-جایگاه کانسپت و ایده
ها در معماری در 110 صفحه-docx مقدمه با تعريف ساده مي توان گفت کانسپت ها ايده هايي
(Ideas) هستند که عناصر گوناگوني در يک جا گرد هم ميآورند. اين عناصر گوناگون ، در ...

مدیریت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مدیریت فرایند به‌کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی،
سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف
سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد ... هنری فایول، صنعتگر فرانسوی، چنین اظهار
داشت که همه مدیران، پنج وظیفه یا کار، انجام می‌دهند: برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری،
هماهنگی و کنترل.

رهبری و جوانان

8 آوريل 2018 ... رهبری و جوانان. 23 صفحه. تعریف رهبری از جوان مسلمان: تعریف شما از یک جوان مسلمان
و خصوصیات او چیست ؟ چگونه یک جوان می تواند مسیر زندگی را طی کرده و ... تحقیق
در مورد مدیریت و رهبری تحول لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی: وورد
نوع فایل: . docx (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 6 صفحه ...

اهمیت سیستم حقوق و دستمزدوکتور پس زمینه انتزاعی طرح 5

پاورپوینت سنسورهاي التراسونيكپاورپوینت فوق العاده مهارت کنترل استرس +تکنیک های کاربردی