دانلود رایگان


تأسيس شركت حسابرسي - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله,دانلودمقاله,دانلودمقاله دانشجویی,دانلود رایگان,دانلود رایگان مقاله,دانلود رایگان مقاله داشجویی,تحقیق,تحقیق دانش آموزی,تحقیق دانشجو

دانلود رایگان تأسيس شركت حسابرسي چكيده مطالب
تأسيس مؤسسه حسابرسي ( با مسئوليت محدود)
براي تأسيس يك مؤسسه حسابرسي مي بايستي ابتدا مفهوم حسابرسي را بدانيم. حسابرس عبارتست از رسيدگي به صورتهاي مالي واحد تجاري توسط حسابداران مستقل است.
دليل بكارگيري مؤسسه حسابرسي براي اظهار نظر در مورد صورتهاي مالي متضاد منافعي است كه ممكن است بين واحد تجاري كه صورتهاي مالي را تهيه مي كند و آن افرادي كه صورتهاي مالي را مورد استفاده قرار مي دهند وجود داشته باشد.
مسئوليتهاي كاركنان حرفه اي موسسات حسابرسي:
شركاء فردي است كه توان مديريت يك گروه حسابرسي را دارا بوده و مي تواند تحت هر شرايطي تصميمات لازم را اتخاذ نمايد.
مديران : مسئوليت يك مدير بررسي كاربرگها و تبادل نظر با اعضاي تيم رسيدگي و صاحبكار درباره مسايل حسابداري كه ممكن است حين رسيدگي پيش آيد. مسئوليت تعيين روشهاي رسيدگي ، مسئول گردآوري اطلاعات لازم براي ارسال صورتحساب براي صاحبكاران و وصول آن مي باشند.
سرپرستان: فردي است كه قادر به برنامه ريزي، نظارت كامل و كنترل كيفي بيش از يك حسابرس و بررسي و اصلاح پيش نويس گزارشات و اتخاذ تصميم در شرايط عادي مي باشد.
كمك حسابرس: فردي است كه فاقد سابقه كار و معلومات موثر در حرفه حسابرسي و يا حسابداري بوده و بدون نظارت و راهنمايي كامل قادر به انجام كار نمي باشد.
يك حسابرس و موسسه حسابداري بايستي اصولي را رعايت كند 1) اصل استقلال و بي طرفي 2) اصل رازداري 3) اصل منع تبليغ 4)اصل افشاء حقايق 5)اصل اهميت
يك شركت حسابرسي مي تواند تحت عنوانهاي مختلف تشيكل شود كه دراين پروژه ما شركت با مسئوليت محدود را انتخاب كرده ايم.
شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دويا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.
خصوصيات شركت عبارتست از :
الف ) حقوق و تعهدات شركت : هر شريك به ميزاني كه سهم الشركه دارد مي تواند سهم الشركه خود را با رعايت شرايط مندرج در مواد (102 و 103 ق ت) به شخص ديگري انتقال دهد و در صورتي كه شركت نصف سرمايه خود را از دست بدهد هر شريك مي تواند از دادگاه تقاضاي انحلال شركت را بنمايد به شرط اينكه محكمه دلايل او را موجه تشخيص داده و ساير شركاء نيز جهت خروج او از شركت حاضر به پرداخت سهم الشركه اي كه در صورت انحلال به او تعلق مي گيرد نباشد و …
ب ) مقررات مالياتي : مطابق بند (د) ماده 105 ق م م مصوب 3/12/1366 جمع درآمد مشمول ماليات شركتهاي سهامي و مختلط سهامي و ساير اشخاص حقوقي از جمله شركت با مسئوليت محدود پس از كسر ماليات به نرخ 10% نسبت به مجموع درآمد كه به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول مي شود بخش بعدي شرايط شركت با مسئوليت محدود كه عبارتست از شرايط ماهوي و شرايط شكلي كه شرايط ماهوي عبارتست از رضايت واهليت، موضوع شركت و ميزان سرمايه، تعداد شركا و نام شركت و مدت آن شرايط شكلي كه شامل 1) لزوم تنظيم شركت نامه و نشر آگهي 2 ) وضعيت قراردادهاي تنظيمي به حساب شركت قبل از تشكيل آن
ثبت شركت حسابرسي ( با مسئوليت محدود) كه مدارك آن عبارتند از : 1) 2 برگ تقاضانامه ثبت شركت با مسئوليت محدود 2) دو برگ شركتنامه 3) دو جلد اساسنامه
4) دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي مؤسسين 5) فتوكپي شناسنامه شركاء و مديران 6) اخذ و ارائه مجوز در صورت نياز


مقدمه
در اين پروژه به طور كلي اهميت نقش كارآفرين در توسعه اقتصادي بررسي مي شود كارآ‏فرين عوامل مختلف توليد را گرد هم مي آورد و با تلاش و كوششهاي خلاقانه، فعاليتهاي خود را به سمت موفقيت سوق مي دهد.
بديهي است كه انگيزه فعاليتهاي كارآ‏فرين، نفع شخصي است ولي ايجاد فضاي مناسب براي كارآفريني در كشورها، منافع ملي را به دنبال دارد.
امروزه در كشورهاي مختلف توجه خاصي به كارآفريني و كارآفرينان مي شود و تقويت كارآفريني و ايجاد بستر مناسب براي توسعه آن، از ابزار پيشرفت اقتصادي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه به شمار مي رود.
در هر كشوري كارآفرينان به صورت بالقوه وجود دارند و بايد تلاش كرد كه توانايي هاي آنها بيشتر شود و مهمتر از همه ، ساختارهاي اقتصادي اجازه دهند كه كارآفرين ابزار وجود كند و توانايي اش را بالفعل درآورد لذا نقش دولتها از هر دو جنبه اهميت دارد.
اميد است لزوم توجه به كارآ‏فريني در كشور بيشتر احساس شود و با اين پروژه و با ياري خداوند سبحان گامي كوچك براي موفقيت دانشجويان عزيز در عرصه شغل بردارد.


فهرست مطالب
شماره ....................................... صفحه
فصل اول
تعريف حسابرسي................................
وضعيت قانوني حرفه حسابرسي ...................
موسسات حسابرسي ..............................
مسئوليتهاي كاركنان حرفه اي ..................
شركا ........................................
مديران ......................................
سرپرستان ....................................
كمك حسابرسان ................................
فصل دوم
اصول و رفتار حرفه اي حسابرسان ...............
اصل استقلال و بي طرفي ........................
اصل رازداري .................................
اصل منع تبليغ................................
اصل افشاء حقايق .............................
اصل اهميت ...................................
فصل سوم
شركت با مسئوليت محدود .......................
خصوصيات شركت ................................
مقررات مالياتي ..............................
شركت با مسئوليت محدود .......................
شرايط ماهوي .................................
موضوع شركت و ميزان سرمايه ...................
تعداد شركا و سهم الشركاء ....................
نام شركت و مدت آن ...........................
شرايط شكلي ..................................
لزوم تنظيم شركت نامه و نشر آگهي .............
وضعيت قراردادهاي تنظيمي به حساب شركت قبل از تشكيل آن
فصل چهارم
ثبت شركت ....................................
مدارك لازم براي ثبت شركت حسابرسي .............
روش و مراحل ثبت شركت ........................
نامه درخواست نام براي شركت ..................
تقاضانامه شركتهاي داخلي .....................
فرم تقاضانامه ثبت شركتهاي داخلي .............
شركتنامه رسمي ...............................
فرم شركتنامه رسمي ...........................
اساسنامه شركت با مسئوليت محدود ..............
صورتجلسه مجمع عمومي .........................
فرم صورتجلسه مجمع عمومي مؤسس شركت با مسئوليت محدود
فصل پنجم
راهنماي ثبتي شركت ( با مسئوليت محدود) .......
روش و مراحل ثبت شركت با مسئوليت محدود .......
فصل ششم
منابع........................................

فصل هفتم
سخني با خوانندگان ...........................
مقاله


دانلودمقاله


دانلودمقاله دانشجویی


دانلود رایگان


دانلود رایگان مقاله


دانلود رایگان مقاله داشجویی


تحقیق


تحقیق دانش آموزی


تحقیق دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دریافت مجوز برای ثبت شرکت - کیا ثبت

لیست مشاغلی که برای ثبت شرکت نیاز به کسب مجوز دارند؟ ... 23-کلیه خدمات
حسابرسی، بازرس قانونی شرکت، ارزیابی سهام و سهم الشرکه، داوری مالی و مشاوره،
مدیریت ...

مدارك لازم برای ثبت شركت حسابرسی چیه؟ - کلوب

5 مه 2013 ... مدارك لازم برای ثبت شركت حسابرسی چیه؟ اطلاعات بیشتر : من یه شرکت با
مسئولیت محدود دارم ، یه دایی دارم فوق دیپلم حسابداریه ولی چندیس ...

درباره ما - موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی)

افزون بر این موسسه دارای عضویت در انجمن های حسابداران خبره ایران ، حسابرسان ... به
صورت مؤسسه غيرتجاري انتفاعي تأسيس شده و طی شماره ۱۵۸۸۲ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۲ در ...

کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - دستورالعمل کمک ...

دستورالعمل کمک بلاعوض به شرکتهای دانش بنیان. در صورت استفاده از حسابرسان
مالی. شرکت‌های دانش‌بنیان که میزان درآمد کل آنها در سال 93 مندرج در اظهارنامه مالياتي ...

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر - آسمان آرمانی سهام

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر در تاریخ. 40. /. 40. /. 2932. در اداره ثبت شرکتها و
مالکیت صنعتی. استان تهران به ثبت رسید. مرکز اصلی شرکت در تهران.

اهداف شرکت - خدمات مالی و حسابداری تدبیر - ورود به سیستم

موسسه حسابداري و خدمات مالي تدبیر ، با این باور که امروزه در عرصه رقابتی
اقتصادهای جهاني و ملی، استفاده از اطلاعات مربوط و قابل اتکاء مهمترین ابزار تصمیم
گیری ...

ﺒﺪ دان - بورس اوراق بهادار تهران

ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷ. ﺪه و راﺟ. ﻊ ﺑﻪ. آن. ﻫﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده. 4. ﻇﺮف ﻣﺪت. 30. روز ﻛﺎري ﭘﺲ
از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪارك و اﻃﻼﻋﺎت. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده. ي. 3. ، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷـﺮﻛﺖ. ﺳـﺒﺪﮔﺮدان. ﻳـﺎ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺮﻛﺖ ...

شرایط ثبت شرکت حسابرسی - ثبت شرکت در کرج

شرایط ثبت شرکت حسابرسی. روش و مراحل ثبت موسسه 1-کامل نمودن فرم تقاضانامه
ثبت موسسه و امضا توسط شرکا. 2-کامل نمودن فرم صورتجلسه موسسین و امضا توسط ...

دریافت مجوز برای ثبت شرکت - کیا ثبت

لیست مشاغلی که برای ثبت شرکت نیاز به کسب مجوز دارند؟ ... 23-کلیه خدمات
حسابرسی، بازرس قانونی شرکت، ارزیابی سهام و سهم الشرکه، داوری مالی و مشاوره،
مدیریت ...

شرایط تاسیس شرکت حسابرسی وحسابداری - لادین

شرایط ثبت شرکت حسابداری. مدارک لازم جهت پذیرش موسسات غیر تجاری. ۱-تکمیل
دو نسخه تقاضانامه موسسات غیرتجاری ( تهیه از واحد حسابداری). ۳-تکمیل دو نسخه ...

آرشیو - سازمان تامین اجتماعی

مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی. موسسه حسابرسی تامین اجتماعی در سال ١٣٧٢ به
صورت یک موسسه غیرتجاری تاسیس گردید. شرکت گروه پزشکی حکمت. شرکت گروه
...

سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال|Codal

نماد, نام شرکت, عنوان اطلاعیه, زمان ارسال, زمان انتشار ... "صورت‌هاي مالي حسابرسي شده
سال مالي منتهي به ۳۰/۱۲/۹۵ " و"واگذاري بخشي از سهام شرکت‌هاي فرعي" ... فافزا, فولاد
افزا سپاهان, آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه (به پیوست) · ۱۳۹۶/۰۶/۰۹
...

سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال|Codal

نماد, نام شرکت, عنوان اطلاعیه, زمان ارسال, زمان انتشار ... "صورت‌هاي مالي حسابرسي شده
سال مالي منتهي به ۳۰/۱۲/۹۵ " و"واگذاري بخشي از سهام شرکت‌هاي فرعي" ... فافزا, فولاد
افزا سپاهان, آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه (به پیوست) · ۱۳۹۶/۰۶/۰۹
...

حسابداری و حسابرسی - چگونه شرکت ثبت کنیم

2 مارس 2013 ... در قانون تجارت ایران، وجود هفت نوع شرکت به رسمیت شناخته شده است که افراد، با
توجه به هدفشان از تشکیل شرکت، میزان و روش تقسیم سود، و ...

شرایط ثبت شرکت حسابداری - تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

سلام وعرض ادب شرایط ثبت شرکت حسابداری چه شکلیه؟شرایط خاصی نیازداره؟ ممنونم.

تلفیق نگار | موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی)

در اجرای قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، مؤسسه حسابرسی تلفیق نگار(
حسابداران رسمی) در سال 1391 تاسیس و تحت شماره 31263 در اداره ثبت شرکت ها و ...

موسسه - اداره کل ثبت شرکتها

برای مشاهدۀ مدارک لازم جهت پذیرش ثبت تاسیس موسسات غیر تجاری روی این لینک
کلیک کنید · برای ورود به سایت جهت پذیرش تاسیس موسسه غیر تجاری روی این ...

تاسیس شرکت حسابداری و حسابرسی

تاسیس شرکت حسابداری و حسابرسی دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه
پرسشنامه کارآموزی تاسیس شرکت حسابداری و حسابرسی دانلود پروژه تأسیس ...

شرکت و موسسه حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن | مشاوره و خدمات مالی و ...

ارائه کلیه خدمات حسابرسی و مشاوره مالی شرکت ها و موسسات در تهران و کرج . ... دهند و
با تاسیس مراکزی به عنوان موسسه یا موسسات حسابرسی مشغول به فعالیت شده اند.

خدمات حسابداری (ویدئوی حسابداری شرکت های تازه تاسیس) | سرمایگان ...

2 مه 2017 ... با نگاهی به صفحه آگهی تاسیس شرکتها در روزنامه رسمی کشور مشاهده می شود که هر
روزه افرادزیادی درسراسر کشور اقدام به تاسیس شرکت و موسسه ...

مدارك لازم برای ثبت شركت حسابرسی چیه؟ - کلوب

5 مه 2013 ... مدارك لازم برای ثبت شركت حسابرسی چیه؟ اطلاعات بیشتر : من یه شرکت با
مسئولیت محدود دارم ، یه دایی دارم فوق دیپلم حسابداریه ولی چندیس ...

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق - صفحه اصلی

عضو انجمن حسابداران خبره ایران - عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران ... موسسه
حسابرسی کاربرد تحقیق ( حسابداران رسمی ) در تاریخ 1372/12/01 تاسیس و در
تاریخ ...

امور مربوط به ثبت شرکت - شرکت حسابداری حسابداران تراز محور

جهت ثبت شرکت باید سن قانونی اعضا بالای 18 سال باشد که اگر از این شرایط سنی
کمتر باشد به عنوان سهامدار معرفی می شود و هیچ سمتی در شرکت ندارد.و از صد ردصد ...

ثبت شرکت | ثبت شرکت ها | ثبت شرکتها | ثبت ونک | پلمپ دفاتر ...

نخستین مرحله از تشکیل این نوع شرکت آماده نمودن اسناد و مدارکی است که برای
دریافت مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی از مرجع ثبت ضرورت دارد . در واقع در این
بخش ...

تحقیق درمورد تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني رشته ...

فایل تحقیق درمورد تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني رشته حسابداري) را از
فروشگاه فایل دانلود کنید.جهت دانلود روی 'دریافت فایل' کلیک نمائید. تحقیق ...

مراحل و شرایط لازم جهت تاسیس شرکت خدمات حسابداری - متا - Page 1 of 2

28 ژوئن 2012 ... Page 1 of 2: با سلام می خواستم بدونم که برای تاسیس شرکت خدمات حسابداری طی چه
مراحل و گرفتن چه مجوزهایی نیاز هست ، جوری که من شنیدم نیاز به ...

دانلود مقاله و تحقیق درباره تأسيس شركت حسابرسي – فیل سل دانلود

5 روز پیش ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 90 موضوع : تأسيس شركت حسابرسي پروژه و ...

دانلود مقاله و تحقیق درباره تأسيس شركت حسابرسي – فیل سل دانلود

5 روز پیش ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 90 موضوع : تأسيس شركت حسابرسي پروژه و ...

شرایط تاسیس موسسه فرهنگی هنری چند منظوره - موسسه حقوقی تکسفیر

7 دسامبر 2016 ... مراحل فرآیند صدور مجوز موسسات فرهنگی وهنری چند منظوره عبارتند از : ١- مطالعه وب
سایت مربوطه جهت آشنایی با ضوابط و قوانین،موضوع فعالیتها، ...

موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش

مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي نمودگر روش در تاريخ 1380/1/6 تحت شماره 178 در اداره
ثبت شركتهاي شهرستان ساري به ثبت رسيده و از بدو تشكيل جامعه حسابداران رسمي ...

حسابداری و حسابرسی شرکت در مالزی - صرافی مالزی چین | حواله ارزی

لینک به مطالب سایت آزاد است. حسابداری و حسابرسی شرکت در مالزی. در مالزی هر
شرکتی که به ثبت می رسد ضرورت دارد تا حساب های خود را ثبت کند تا بازرسان
شرکت ...

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت حسابداری | ثبتیکال

لذا نام های درخواستی مربوط به حسابرسی و یا بازرس قانونی با موضوع فعالیت (ارائه
ی خدمات ... در ذیل به شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت این شرکت ها می پردازیم:

پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی

22 جولای 2017 ... پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی. سخن روز: باید به محصولات یا خدماتی که
ارائه می دهید اعتقاد داشته باشید، اگر اعتقاد دارید که محصولتان عالی ...

ثبت شرکت در تهران و ایران - ثبت فردا

ثبت شرکت فردا،مجری ثبت شرکت با مسئولیت محدود،سهامی خاص،تضامنی ، ثبت
موسسه و ثبت برند در تهران و کلیه شهرهای ایران می باشد. 43933 021.

تلفیق نگار | موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی)

در اجرای قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، مؤسسه حسابرسی تلفیق نگار(
حسابداران رسمی) در سال 1391 تاسیس و تحت شماره 31263 در اداره ثبت شرکت ها و ...

منابع آزمون تأسیس شرکت حمل و نقل - حمل کالا

24 نوامبر 2016 ... برگزاری بیست و دومین دوره آزمون های متقضیان تاسیس شرکت حمل کالا به ... نشر
مركز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسایرسی ...

دانلود فایل ( پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی)

23 آگوست 2017 ... اینک شما با جستجوی (پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی) وارد صفحه فروش
فایل دانلودی :پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی: شده اید.

درباره ما - موسسه حسابرسی بهمند

مؤسسه حسابرسی بهمند در آذرماه سال ۱۳۵۸ توسط مرحوم اصغر هشی تأسیس و تحت شماره
۲۰۳۵ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است.

سازمان حسابرسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سازمان حسابرسی یکی از سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران است که
سال ۱۳۶۶ به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی تاسیس شد. این سازمان به عنوان ...

| ثبت شرکت ، ثبت برند و ثبت اختراع ملاصدرا | 42056-021

ثبت شرکت ملاصدرا با بیش از سه دهه تجربه جزء برترین و قدیمی ترین شرکت های
ثبتی می باشد و در ضمن مرکز تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند و علائم تجاری می
...

سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال|Codal

نماد, نام شرکت, عنوان اطلاعیه, زمان ارسال, زمان انتشار ... "صورت‌هاي مالي حسابرسي شده
سال مالي منتهي به ۳۰/۱۲/۹۵ " و"واگذاري بخشي از سهام شرکت‌هاي فرعي" ... فافزا, فولاد
افزا سپاهان, آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه (به پیوست) · ۱۳۹۶/۰۶/۰۹
...

دانلود مقاله و تحقیق درباره تأسيس شركت حسابرسي – فیل سل دانلود

5 روز پیش ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 90 موضوع : تأسيس شركت حسابرسي پروژه و ...

نحوه تأسیس یک شرکت حسابداری - وب سایت تخصصی گروه ساروج

11 فوریه 2015 ... نحوه تأسیس یک شرکت حسابداری نحوه ثبت شرکت با مسئولیت محدود 1-پس از
تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکتنامه (مطابق نمونه…,نحوه ...

موسسات حسابرسی معتبر (3) - روزنامه دنیای اقتصاد

25 سپتامبر 2012 ... هر قدر سابقه کاری مفید حرفه‌ای شرکا در موسسات حسابرسی معتبر دیگر ... کاری
می‌تواند بر معتبر بودن موسسه تاسیس شده آنها اثر مستقیم گذارد.

ثبت شرکت در تهران و ایران - ثبت فردا

ثبت شرکت فردا،مجری ثبت شرکت با مسئولیت محدود،سهامی خاص،تضامنی ، ثبت
موسسه و ثبت برند در تهران و کلیه شهرهای ایران می باشد. 43933 021.

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و بررسی بیمارستان کودکان شفیع زاده امیرکلا-بابل

پاورپوینت درباره آبیاری بارانی

پاورپوینت سازه های چادری

پاورپوینت عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای

پروژه کار آفرینی و طرح توجیهی شرکت ماشین سازی و سیم و کابل حسام

سنتز مکانو شیمیایی نانو کامپوزیتAl2O3/Mo

آموزش کامل و جامع کار با نرم افزار GMS برای مدل سازی آب های زیر زمینی و مدیریت منابع آب

تحقیق درباره ارزیابی فشارهای استاندارد فیزیکی

دانلود پروژه بررسی عوامل موثربر توليد و نگهداری گل میخک