دانلود رایگان


تأسيس شركت حسابرسي - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله,دانلودمقاله,دانلودمقاله دانشجویی,دانلود رایگان,دانلود رایگان مقاله,دانلود رایگان مقاله داشجویی,تحقیق,تحقیق دانش آموزی,تحقیق دانشجو

دانلود رایگان تأسيس شركت حسابرسي چكيده مطالب
تأسيس مؤسسه حسابرسي ( با مسئوليت محدود)
براي تأسيس يك مؤسسه حسابرسي مي بايستي ابتدا مفهوم حسابرسي را بدانيم. حسابرس عبارتست از رسيدگي به صورتهاي مالي واحد تجاري توسط حسابداران مستقل است.
دليل بكارگيري مؤسسه حسابرسي براي اظهار نظر در مورد صورتهاي مالي متضاد منافعي است كه ممكن است بين واحد تجاري كه صورتهاي مالي را تهيه مي كند و آن افرادي كه صورتهاي مالي را مورد استفاده قرار مي دهند وجود داشته باشد.
مسئوليتهاي كاركنان حرفه اي موسسات حسابرسي:
شركاء فردي است كه توان مديريت يك گروه حسابرسي را دارا بوده و مي تواند تحت هر شرايطي تصميمات لازم را اتخاذ نمايد.
مديران : مسئوليت يك مدير بررسي كاربرگها و تبادل نظر با اعضاي تيم رسيدگي و صاحبكار درباره مسايل حسابداري كه ممكن است حين رسيدگي پيش آيد. مسئوليت تعيين روشهاي رسيدگي ، مسئول گردآوري اطلاعات لازم براي ارسال صورتحساب براي صاحبكاران و وصول آن مي باشند.
سرپرستان: فردي است كه قادر به برنامه ريزي، نظارت كامل و كنترل كيفي بيش از يك حسابرس و بررسي و اصلاح پيش نويس گزارشات و اتخاذ تصميم در شرايط عادي مي باشد.
كمك حسابرس: فردي است كه فاقد سابقه كار و معلومات موثر در حرفه حسابرسي و يا حسابداري بوده و بدون نظارت و راهنمايي كامل قادر به انجام كار نمي باشد.
يك حسابرس و موسسه حسابداري بايستي اصولي را رعايت كند 1) اصل استقلال و بي طرفي 2) اصل رازداري 3) اصل منع تبليغ 4)اصل افشاء حقايق 5)اصل اهميت
يك شركت حسابرسي مي تواند تحت عنوانهاي مختلف تشيكل شود كه دراين پروژه ما شركت با مسئوليت محدود را انتخاب كرده ايم.
شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دويا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.
خصوصيات شركت عبارتست از :
الف ) حقوق و تعهدات شركت : هر شريك به ميزاني كه سهم الشركه دارد مي تواند سهم الشركه خود را با رعايت شرايط مندرج در مواد (102 و 103 ق ت) به شخص ديگري انتقال دهد و در صورتي كه شركت نصف سرمايه خود را از دست بدهد هر شريك مي تواند از دادگاه تقاضاي انحلال شركت را بنمايد به شرط اينكه محكمه دلايل او را موجه تشخيص داده و ساير شركاء نيز جهت خروج او از شركت حاضر به پرداخت سهم الشركه اي كه در صورت انحلال به او تعلق مي گيرد نباشد و …
ب ) مقررات مالياتي : مطابق بند (د) ماده 105 ق م م مصوب 3/12/1366 جمع درآمد مشمول ماليات شركتهاي سهامي و مختلط سهامي و ساير اشخاص حقوقي از جمله شركت با مسئوليت محدود پس از كسر ماليات به نرخ 10% نسبت به مجموع درآمد كه به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول مي شود بخش بعدي شرايط شركت با مسئوليت محدود كه عبارتست از شرايط ماهوي و شرايط شكلي كه شرايط ماهوي عبارتست از رضايت واهليت، موضوع شركت و ميزان سرمايه، تعداد شركا و نام شركت و مدت آن شرايط شكلي كه شامل 1) لزوم تنظيم شركت نامه و نشر آگهي 2 ) وضعيت قراردادهاي تنظيمي به حساب شركت قبل از تشكيل آن
ثبت شركت حسابرسي ( با مسئوليت محدود) كه مدارك آن عبارتند از : 1) 2 برگ تقاضانامه ثبت شركت با مسئوليت محدود 2) دو برگ شركتنامه 3) دو جلد اساسنامه
4) دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي مؤسسين 5) فتوكپي شناسنامه شركاء و مديران 6) اخذ و ارائه مجوز در صورت نياز


مقدمه
در اين پروژه به طور كلي اهميت نقش كارآفرين در توسعه اقتصادي بررسي مي شود كارآ‏فرين عوامل مختلف توليد را گرد هم مي آورد و با تلاش و كوششهاي خلاقانه، فعاليتهاي خود را به سمت موفقيت سوق مي دهد.
بديهي است كه انگيزه فعاليتهاي كارآ‏فرين، نفع شخصي است ولي ايجاد فضاي مناسب براي كارآفريني در كشورها، منافع ملي را به دنبال دارد.
امروزه در كشورهاي مختلف توجه خاصي به كارآفريني و كارآفرينان مي شود و تقويت كارآفريني و ايجاد بستر مناسب براي توسعه آن، از ابزار پيشرفت اقتصادي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه به شمار مي رود.
در هر كشوري كارآفرينان به صورت بالقوه وجود دارند و بايد تلاش كرد كه توانايي هاي آنها بيشتر شود و مهمتر از همه ، ساختارهاي اقتصادي اجازه دهند كه كارآفرين ابزار وجود كند و توانايي اش را بالفعل درآورد لذا نقش دولتها از هر دو جنبه اهميت دارد.
اميد است لزوم توجه به كارآ‏فريني در كشور بيشتر احساس شود و با اين پروژه و با ياري خداوند سبحان گامي كوچك براي موفقيت دانشجويان عزيز در عرصه شغل بردارد.


فهرست مطالب
شماره ....................................... صفحه
فصل اول
تعريف حسابرسي................................
وضعيت قانوني حرفه حسابرسي ...................
موسسات حسابرسي ..............................
مسئوليتهاي كاركنان حرفه اي ..................
شركا ........................................
مديران ......................................
سرپرستان ....................................
كمك حسابرسان ................................
فصل دوم
اصول و رفتار حرفه اي حسابرسان ...............
اصل استقلال و بي طرفي ........................
اصل رازداري .................................
اصل منع تبليغ................................
اصل افشاء حقايق .............................
اصل اهميت ...................................
فصل سوم
شركت با مسئوليت محدود .......................
خصوصيات شركت ................................
مقررات مالياتي ..............................
شركت با مسئوليت محدود .......................
شرايط ماهوي .................................
موضوع شركت و ميزان سرمايه ...................
تعداد شركا و سهم الشركاء ....................
نام شركت و مدت آن ...........................
شرايط شكلي ..................................
لزوم تنظيم شركت نامه و نشر آگهي .............
وضعيت قراردادهاي تنظيمي به حساب شركت قبل از تشكيل آن
فصل چهارم
ثبت شركت ....................................
مدارك لازم براي ثبت شركت حسابرسي .............
روش و مراحل ثبت شركت ........................
نامه درخواست نام براي شركت ..................
تقاضانامه شركتهاي داخلي .....................
فرم تقاضانامه ثبت شركتهاي داخلي .............
شركتنامه رسمي ...............................
فرم شركتنامه رسمي ...........................
اساسنامه شركت با مسئوليت محدود ..............
صورتجلسه مجمع عمومي .........................
فرم صورتجلسه مجمع عمومي مؤسس شركت با مسئوليت محدود
فصل پنجم
راهنماي ثبتي شركت ( با مسئوليت محدود) .......
روش و مراحل ثبت شركت با مسئوليت محدود .......
فصل ششم
منابع........................................

فصل هفتم
سخني با خوانندگان ...........................
مقاله


دانلودمقاله


دانلودمقاله دانشجویی


دانلود رایگان


دانلود رایگان مقاله


دانلود رایگان مقاله داشجویی


تحقیق


تحقیق دانش آموزی


تحقیق دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


امور مربوط به ثبت شرکت - شرکت حسابداری حسابداران تراز محور

جهت ثبت شرکت باید سن قانونی اعضا بالای 18 سال باشد که اگر از این شرایط سنی
کمتر باشد به عنوان سهامدار معرفی می شود و هیچ سمتی در شرکت ندارد.و از صد ردصد ...

وانیا نیک تدبیر

در هر بنگاه اقتصادی خدمات حسابرسی میتواند سهامداران را از عملکرد مدیران و اطلاع از
میزان ... رویدادهای تجاری نموده و از ثبت کلیه وقایع و گزارشگیری صحیح آنها مطمئن
گردد ... حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی های خاص شرکتهای کشتیرانی بین
المللی ...

قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران - روزنامه رسمی

24 مه 2016 ... این شرکت برای مدت نامحدود تأسیس شده است. .... تبصره هیأت‌مدیره یا دونفر از
اعضای مجمع عمومی یا حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مواقع ...

دانلود مقاله و تحقیق درباره تأسيس شركت حسابرسي – فیل سل دانلود

5 روز پیش ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 90 موضوع : تأسيس شركت حسابرسي پروژه و ...

موسسه - اداره کل ثبت شرکتها

برای مشاهدۀ مدارک لازم جهت پذیرش ثبت تاسیس موسسات غیر تجاری روی این لینک
کلیک کنید · برای ورود به سایت جهت پذیرش تاسیس موسسه غیر تجاری روی این ...

موسسه حسابرسی آزموده کاران

موسسه حسابرسان داخلی ایران. سایت · sieسازمان حسابرسی · سازمان حسابرسی کشور.
وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور. سایت · siteدسولن محاسبات کشور ...

تلفیق نگار | موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی)

در اجرای قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، مؤسسه حسابرسی تلفیق نگار(
حسابداران رسمی) در سال 1391 تاسیس و تحت شماره 31263 در اداره ثبت شرکت ها و ...

ثبت شرکت حسابداری - کارا ثبت

حسابداری سیستمی است که در آن فرآیند ارزیابی عملیات مالی شرکت نظیر ثبت
درآمدها و هزینه های شرکت و همچنین تنظیم اظهارنامه مالیاتی و نظارت بر پرداخت صحیح ...

ثبت شرکت حسابداری - ثبت شرکت فکر برتر

به دنبال برطرف کردن این نیازها مجموعه هایی تحت عنوان شرکت حسابداری به وجود آمده
اند تا بتوانند با تکیه بر دانش،مهارت و تخصص خود تمامی کارهای مربوط به حسابرسی
...

ثبت شرکت حسابداری مالی

29 ا کتبر 2016 ... برای ثبت شرکت حسابداری مالی فقط یک شرط وجود دارد: یک نفر که لیسانس
حسابداری داشته باشد بایستی عضو هیئت مدیره باشد. اگر بخواهید ...

دانلود مقاله و تحقیق درباره تأسيس شركت حسابرسي – فیل سل دانلود

5 روز پیش ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 90 موضوع : تأسيس شركت حسابرسي پروژه و ...

راهنمای حسابداری و حسابرسی | ثبت شرکت موسسه تدبیرسازان آفریقا

مقدمه. حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند
تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر ...

تحقیق درمورد تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني رشته ...

8 جولای 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت.
تعداد صفحات: 83. فصل اول : حسابرسي. تعريف حسابرسي: ...

مراحل و شرایط لازم جهت تاسیس شرکت خدمات حسابداری - متا - Page 1 of 2

28 ژوئن 2012 ... Page 1 of 2: با سلام می خواستم بدونم که برای تاسیس شرکت خدمات حسابداری طی چه
مراحل و گرفتن چه مجوزهایی نیاز هست ، جوری که من شنیدم نیاز به ...

شرایط تاسیس شرکت حسابرسی وحسابداری - لادین

شرایط ثبت شرکت حسابداری. مدارک لازم جهت پذیرش موسسات غیر تجاری. ۱-تکمیل
دو نسخه تقاضانامه موسسات غیرتجاری ( تهیه از واحد حسابداری). ۳-تکمیل دو نسخه ...

سازمان حسابرسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سازمان حسابرسی یکی از سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران است که
سال ۱۳۶۶ به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی تاسیس شد. این سازمان به عنوان ...

هوشیار ممیز :موسسه حسابرسی متولی 11021 شماره ثبت: 1378 / /02 18 ...

م. وسسه حسابرسی. هوشیار ممیز)حسابداران رسمی( در تاریخ. 18. اردیبهشت. ماه. 1378.
در اداره ثبت. شرکت. ها. و. مؤسسات. غیرتجاری. تهران تحت شماره. 11021. به ثبت ...

تاسیس شرکت حسابرسی

تاسیس شرکت حسابرسی. تاسیس شرکت حسابرسی. تاسیس شرکت حسابرسی.
موضوع : تاسیس شرکت حسابرسی. توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت
می ...

ﺒﺪ دان - بورس اوراق بهادار تهران

ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷ. ﺪه و راﺟ. ﻊ ﺑﻪ. آن. ﻫﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده. 4. ﻇﺮف ﻣﺪت. 30. روز ﻛﺎري ﭘﺲ
از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪارك و اﻃﻼﻋﺎت. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده. ي. 3. ، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷـﺮﻛﺖ. ﺳـﺒﺪﮔﺮدان. ﻳـﺎ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺮﻛﺖ ...

بخشنامه 90/43463 مورخ 90/2/28 (ضوابط موسسات حسابرسي منتخب ...

18 مه 2011 ... بخشنامه ۹۰/۴۳۴۶۳ مورخ ۹۰/۲/۲۸ (ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک ... بر تاسیس
و شیوه فعالیت موسسه‌های اعتباری غیربانکی مصوب ۳/۱۰/۱۳۷۳ ...

ثبت شرکت حسابداری - ثبت شرکت فکر برتر

به دنبال برطرف کردن این نیازها مجموعه هایی تحت عنوان شرکت حسابداری به وجود آمده
اند تا بتوانند با تکیه بر دانش،مهارت و تخصص خود تمامی کارهای مربوط به حسابرسی
...

ﺒﺪ دان - بورس اوراق بهادار تهران

ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷ. ﺪه و راﺟ. ﻊ ﺑﻪ. آن. ﻫﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده. 4. ﻇﺮف ﻣﺪت. 30. روز ﻛﺎري ﭘﺲ
از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪارك و اﻃﻼﻋﺎت. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده. ي. 3. ، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷـﺮﻛﺖ. ﺳـﺒﺪﮔﺮدان. ﻳـﺎ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺮﻛﺖ ...

قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران - روزنامه رسمی

24 مه 2016 ... این شرکت برای مدت نامحدود تأسیس شده است. .... تبصره هیأت‌مدیره یا دونفر از
اعضای مجمع عمومی یا حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مواقع ...

ثبت شرکت در تهران و ایران - ثبت فردا

ثبت شرکت فردا،مجری ثبت شرکت با مسئولیت محدود،سهامی خاص،تضامنی ، ثبت
موسسه و ثبت برند در تهران و کلیه شهرهای ایران می باشد. 43933 021.

امور مربوط به ثبت شرکت - شرکت حسابداری حسابداران تراز محور

جهت ثبت شرکت باید سن قانونی اعضا بالای 18 سال باشد که اگر از این شرایط سنی
کمتر باشد به عنوان سهامدار معرفی می شود و هیچ سمتی در شرکت ندارد.و از صد ردصد ...

موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش

مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي نمودگر روش در تاريخ 1380/1/6 تحت شماره 178 در اداره
ثبت شركتهاي شهرستان ساري به ثبت رسيده و از بدو تشكيل جامعه حسابداران رسمي ...

ثبت شرکت یا موسسه حسابداری و مالی یاحسابرسی ⋆ موسسه حقوقی ...

عطف به پیچیدگی فعالیتهای تجاری شرکتها و معاملات تجاری آنها از جمله نیازهای
ضروری شرکت ها و افراد انجام امور حسابداری و تخصصی مالی می باشد ، لذا افرادی که ...

آیا برای ثبت موسسه حسابداری مالی نیاز به مجوز داریم - ثبت تندیس مهان

15 نوامبر 2015 ... جهت ثبت شرکت با موضوع "حسابداری و امور مالی" نیاز به اخذ مجوز هست. .... شما
میتوانید در زمینه تشکیل شرکت یا موسسه حسابرسی کمک و راهنمای ...

حسابرسی - ثبت شرکت روشا

اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری · روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ·
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز مالکیت معنوی · سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور ...

حسابرسان، حقوقدانان و حسابداران | WITT

حسابرسی تاسیس شرکتهای سها می، حسابرسی ویژه. حسابرسی طبق قوانین ساختمان
سازی. ارزیابی شرکت. مشاوره اقتصادی و حسابرسی. تجزیه و تحلیل ترازنامه.

شرایط ثبت شرکت حسابرسی - ثبت شرکت در کرج

شرایط ثبت شرکت حسابرسی. روش و مراحل ثبت موسسه 1-کامل نمودن فرم تقاضانامه
ثبت موسسه و امضا توسط شرکا. 2-کامل نمودن فرم صورتجلسه موسسین و امضا توسط ...

خدمات حسابداری (ویدئوی حسابداری شرکت های تازه تاسیس) | سرمایگان ...

2 مه 2017 ... با نگاهی به صفحه آگهی تاسیس شرکتها در روزنامه رسمی کشور مشاهده می شود که هر
روزه افرادزیادی درسراسر کشور اقدام به تاسیس شرکت و موسسه ...

پروژه تأسیس شرکت حسابرسی - دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه تأسیس شرکت حسابرسی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می
باشد و دارای ۶۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پروژه ...

ثبت شرکت حسابداری - کارا ثبت

حسابداری سیستمی است که در آن فرآیند ارزیابی عملیات مالی شرکت نظیر ثبت
درآمدها و هزینه های شرکت و همچنین تنظیم اظهارنامه مالیاتی و نظارت بر پرداخت صحیح ...

ثبت شرکت حسابداری | ثبت نیک

متقاضیان محترم ثبت شرکت حسابداری ، جهت فعالیت در زمینه های مرتبط با جامعه ی
حسابداران رسمی ، نیازمند اخذ مجوز از جامعه ی حسابداران رسمی ایران می باشند.

ثبت شرکت حسابداری | ثبت نیک

متقاضیان محترم ثبت شرکت حسابداری ، جهت فعالیت در زمینه های مرتبط با جامعه ی
حسابداران رسمی ، نیازمند اخذ مجوز از جامعه ی حسابداران رسمی ایران می باشند.

دانلود فایل ( پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی)

23 آگوست 2017 ... اینک شما با جستجوی (پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی) وارد صفحه فروش
فایل دانلودی :پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی: شده اید.

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت حسابداری | ثبتیکال

لذا نام های درخواستی مربوط به حسابرسی و یا بازرس قانونی با موضوع فعالیت (ارائه
ی خدمات ... در ذیل به شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت این شرکت ها می پردازیم:

تاسیس شرکت حسابرسی

تاسیس شرکت حسابرسی. تاسیس شرکت حسابرسی. تاسیس شرکت حسابرسی.
موضوع : تاسیس شرکت حسابرسی. توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت
می ...

دانلود فایل ( پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی)

23 آگوست 2017 ... اینک شما با جستجوی (پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی) وارد صفحه فروش
فایل دانلودی :پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی: شده اید.

حسابرسی - ثبت شرکت روشا

اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری · روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ·
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز مالکیت معنوی · سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور ...

کدهای فرترن و فایل ورد- حل دستگاه معادلات خطی با روش‎های تکراری

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی سلماس به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

پاورپوینت گونه های تریکوسترونژیلوس(یک نوع بیماری خاص)

آموزش گام به گام نصب باکس riff box از مقدمه بصورت تصویری

دانلود جدیدترین پروژه افترافکت بسم الله برای ابتدای فیلم با فرمت aep قابل اجرا در ورژن های جدید افترافکت

ساخت كباب پزبا اب گرم كن

اهميت وجايگاه صنعت حمل ونقل عمران

دانلود مقاله ارتقای شغلی ارزش و اهمیت درس ادبیات فارسی در مقطع متوسطه .... و ذكر راهكار ها و پيشنهادات

مقاومت الکتریک1

تحقیق درباره خون مصنوعي