دانلود رایگان


تأسيس شركت حسابرسي - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله,دانلودمقاله,دانلودمقاله دانشجویی,دانلود رایگان,دانلود رایگان مقاله,دانلود رایگان مقاله داشجویی,تحقیق,تحقیق دانش آموزی,تحقیق دانشجو

دانلود رایگان تأسيس شركت حسابرسي چكيده مطالب
تأسيس مؤسسه حسابرسي ( با مسئوليت محدود)
براي تأسيس يك مؤسسه حسابرسي مي بايستي ابتدا مفهوم حسابرسي را بدانيم. حسابرس عبارتست از رسيدگي به صورتهاي مالي واحد تجاري توسط حسابداران مستقل است.
دليل بكارگيري مؤسسه حسابرسي براي اظهار نظر در مورد صورتهاي مالي متضاد منافعي است كه ممكن است بين واحد تجاري كه صورتهاي مالي را تهيه مي كند و آن افرادي كه صورتهاي مالي را مورد استفاده قرار مي دهند وجود داشته باشد.
مسئوليتهاي كاركنان حرفه اي موسسات حسابرسي:
شركاء فردي است كه توان مديريت يك گروه حسابرسي را دارا بوده و مي تواند تحت هر شرايطي تصميمات لازم را اتخاذ نمايد.
مديران : مسئوليت يك مدير بررسي كاربرگها و تبادل نظر با اعضاي تيم رسيدگي و صاحبكار درباره مسايل حسابداري كه ممكن است حين رسيدگي پيش آيد. مسئوليت تعيين روشهاي رسيدگي ، مسئول گردآوري اطلاعات لازم براي ارسال صورتحساب براي صاحبكاران و وصول آن مي باشند.
سرپرستان: فردي است كه قادر به برنامه ريزي، نظارت كامل و كنترل كيفي بيش از يك حسابرس و بررسي و اصلاح پيش نويس گزارشات و اتخاذ تصميم در شرايط عادي مي باشد.
كمك حسابرس: فردي است كه فاقد سابقه كار و معلومات موثر در حرفه حسابرسي و يا حسابداري بوده و بدون نظارت و راهنمايي كامل قادر به انجام كار نمي باشد.
يك حسابرس و موسسه حسابداري بايستي اصولي را رعايت كند 1) اصل استقلال و بي طرفي 2) اصل رازداري 3) اصل منع تبليغ 4)اصل افشاء حقايق 5)اصل اهميت
يك شركت حسابرسي مي تواند تحت عنوانهاي مختلف تشيكل شود كه دراين پروژه ما شركت با مسئوليت محدود را انتخاب كرده ايم.
شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دويا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.
خصوصيات شركت عبارتست از :
الف ) حقوق و تعهدات شركت : هر شريك به ميزاني كه سهم الشركه دارد مي تواند سهم الشركه خود را با رعايت شرايط مندرج در مواد (102 و 103 ق ت) به شخص ديگري انتقال دهد و در صورتي كه شركت نصف سرمايه خود را از دست بدهد هر شريك مي تواند از دادگاه تقاضاي انحلال شركت را بنمايد به شرط اينكه محكمه دلايل او را موجه تشخيص داده و ساير شركاء نيز جهت خروج او از شركت حاضر به پرداخت سهم الشركه اي كه در صورت انحلال به او تعلق مي گيرد نباشد و …
ب ) مقررات مالياتي : مطابق بند (د) ماده 105 ق م م مصوب 3/12/1366 جمع درآمد مشمول ماليات شركتهاي سهامي و مختلط سهامي و ساير اشخاص حقوقي از جمله شركت با مسئوليت محدود پس از كسر ماليات به نرخ 10% نسبت به مجموع درآمد كه به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول مي شود بخش بعدي شرايط شركت با مسئوليت محدود كه عبارتست از شرايط ماهوي و شرايط شكلي كه شرايط ماهوي عبارتست از رضايت واهليت، موضوع شركت و ميزان سرمايه، تعداد شركا و نام شركت و مدت آن شرايط شكلي كه شامل 1) لزوم تنظيم شركت نامه و نشر آگهي 2 ) وضعيت قراردادهاي تنظيمي به حساب شركت قبل از تشكيل آن
ثبت شركت حسابرسي ( با مسئوليت محدود) كه مدارك آن عبارتند از : 1) 2 برگ تقاضانامه ثبت شركت با مسئوليت محدود 2) دو برگ شركتنامه 3) دو جلد اساسنامه
4) دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي مؤسسين 5) فتوكپي شناسنامه شركاء و مديران 6) اخذ و ارائه مجوز در صورت نياز


مقدمه
در اين پروژه به طور كلي اهميت نقش كارآفرين در توسعه اقتصادي بررسي مي شود كارآ‏فرين عوامل مختلف توليد را گرد هم مي آورد و با تلاش و كوششهاي خلاقانه، فعاليتهاي خود را به سمت موفقيت سوق مي دهد.
بديهي است كه انگيزه فعاليتهاي كارآ‏فرين، نفع شخصي است ولي ايجاد فضاي مناسب براي كارآفريني در كشورها، منافع ملي را به دنبال دارد.
امروزه در كشورهاي مختلف توجه خاصي به كارآفريني و كارآفرينان مي شود و تقويت كارآفريني و ايجاد بستر مناسب براي توسعه آن، از ابزار پيشرفت اقتصادي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه به شمار مي رود.
در هر كشوري كارآفرينان به صورت بالقوه وجود دارند و بايد تلاش كرد كه توانايي هاي آنها بيشتر شود و مهمتر از همه ، ساختارهاي اقتصادي اجازه دهند كه كارآفرين ابزار وجود كند و توانايي اش را بالفعل درآورد لذا نقش دولتها از هر دو جنبه اهميت دارد.
اميد است لزوم توجه به كارآ‏فريني در كشور بيشتر احساس شود و با اين پروژه و با ياري خداوند سبحان گامي كوچك براي موفقيت دانشجويان عزيز در عرصه شغل بردارد.


فهرست مطالب
شماره ....................................... صفحه
فصل اول
تعريف حسابرسي................................
وضعيت قانوني حرفه حسابرسي ...................
موسسات حسابرسي ..............................
مسئوليتهاي كاركنان حرفه اي ..................
شركا ........................................
مديران ......................................
سرپرستان ....................................
كمك حسابرسان ................................
فصل دوم
اصول و رفتار حرفه اي حسابرسان ...............
اصل استقلال و بي طرفي ........................
اصل رازداري .................................
اصل منع تبليغ................................
اصل افشاء حقايق .............................
اصل اهميت ...................................
فصل سوم
شركت با مسئوليت محدود .......................
خصوصيات شركت ................................
مقررات مالياتي ..............................
شركت با مسئوليت محدود .......................
شرايط ماهوي .................................
موضوع شركت و ميزان سرمايه ...................
تعداد شركا و سهم الشركاء ....................
نام شركت و مدت آن ...........................
شرايط شكلي ..................................
لزوم تنظيم شركت نامه و نشر آگهي .............
وضعيت قراردادهاي تنظيمي به حساب شركت قبل از تشكيل آن
فصل چهارم
ثبت شركت ....................................
مدارك لازم براي ثبت شركت حسابرسي .............
روش و مراحل ثبت شركت ........................
نامه درخواست نام براي شركت ..................
تقاضانامه شركتهاي داخلي .....................
فرم تقاضانامه ثبت شركتهاي داخلي .............
شركتنامه رسمي ...............................
فرم شركتنامه رسمي ...........................
اساسنامه شركت با مسئوليت محدود ..............
صورتجلسه مجمع عمومي .........................
فرم صورتجلسه مجمع عمومي مؤسس شركت با مسئوليت محدود
فصل پنجم
راهنماي ثبتي شركت ( با مسئوليت محدود) .......
روش و مراحل ثبت شركت با مسئوليت محدود .......
فصل ششم
منابع........................................

فصل هفتم
سخني با خوانندگان ...........................
مقاله


دانلودمقاله


دانلودمقاله دانشجویی


دانلود رایگان


دانلود رایگان مقاله


دانلود رایگان مقاله داشجویی


تحقیق


تحقیق دانش آموزی


تحقیق دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موسسه حسابرسی آزموده کاران

موسسه حسابرسان داخلی ایران. سایت · sieسازمان حسابرسی · سازمان حسابرسی کشور.
وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور. سایت · siteدسولن محاسبات کشور ...

ثبت شرکت در تهران و ایران - ثبت فردا

ثبت شرکت فردا،مجری ثبت شرکت با مسئولیت محدود،سهامی خاص،تضامنی ، ثبت
موسسه و ثبت برند در تهران و کلیه شهرهای ایران می باشد. 43933 021.

امور مربوط به ثبت شرکت - شرکت حسابداری حسابداران تراز محور

جهت ثبت شرکت باید سن قانونی اعضا بالای 18 سال باشد که اگر از این شرایط سنی
کمتر باشد به عنوان سهامدار معرفی می شود و هیچ سمتی در شرکت ندارد.و از صد ردصد ...

جامعه حسابداران رسمی ایران

سه سناتورآمریکا در نامه‌ای که اخیراً به هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام ...
در ســال ۱۳۸۰ تأسیس شــد و درحال حاضر بیش از ۱۵ هزار نفر در مؤسسات حسابرسی ...

شرایط تاسیس موسسه فرهنگی هنری چند منظوره - موسسه حقوقی تکسفیر

7 دسامبر 2016 ... مراحل فرآیند صدور مجوز موسسات فرهنگی وهنری چند منظوره عبارتند از : ١- مطالعه وب
سایت مربوطه جهت آشنایی با ضوابط و قوانین،موضوع فعالیتها، ...

قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران - روزنامه رسمی

24 مه 2016 ... این شرکت برای مدت نامحدود تأسیس شده است. .... تبصره هیأت‌مدیره یا دونفر از
اعضای مجمع عمومی یا حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مواقع ...

تحقیق درمورد تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني رشته ...

8 جولای 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت.
تعداد صفحات: 83. فصل اول : حسابرسي. تعريف حسابرسي: ...

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت حسابداری | ثبتیکال

لذا نام های درخواستی مربوط به حسابرسی و یا بازرس قانونی با موضوع فعالیت (ارائه
ی خدمات ... در ذیل به شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت این شرکت ها می پردازیم:

وظایف شخص صاحب شرکت - Infopankki

18 جولای 2017 ... زمانی که اقدام به تاسیس شرکت می نمایید، شما دارای وظایفی نظیر به ثبت رساندن ...
در فنلاند بسیاری از شرکتها از خدمات اداره حسابداری و حسابرسی ...

ثبت شرکت در ایتالیا - سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران -میلان

این موسسه عمومی با ثبت شرکت در ایتالیا، وظیفه مهم حفظ و ارائه اطلاعات در مورد همه ....
این است که شعبه باید حساب مالی شرکت مادر و گزارش حسابرسی را نیز تهیه کند.

اهداف شرکت - خدمات مالی و حسابداری تدبیر - ورود به سیستم

موسسه حسابداري و خدمات مالي تدبیر ، با این باور که امروزه در عرصه رقابتی
اقتصادهای جهاني و ملی، استفاده از اطلاعات مربوط و قابل اتکاء مهمترین ابزار تصمیم
گیری ...

ثبت شرکت در تهران و ایران - ثبت فردا

ثبت شرکت فردا،مجری ثبت شرکت با مسئولیت محدود،سهامی خاص،تضامنی ، ثبت
موسسه و ثبت برند در تهران و کلیه شهرهای ایران می باشد. 43933 021.

وانیا نیک تدبیر

در هر بنگاه اقتصادی خدمات حسابرسی میتواند سهامداران را از عملکرد مدیران و اطلاع از
میزان ... رویدادهای تجاری نموده و از ثبت کلیه وقایع و گزارشگیری صحیح آنها مطمئن
گردد ... حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی های خاص شرکتهای کشتیرانی بین
المللی ...

سازمان حسابرسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سازمان حسابرسی یکی از سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران است که
سال ۱۳۶۶ به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی تاسیس شد. این سازمان به عنوان ...

مدارك لازم برای ثبت شركت حسابرسی چیه؟ - کلوب

5 مه 2013 ... مدارك لازم برای ثبت شركت حسابرسی چیه؟ اطلاعات بیشتر : من یه شرکت با
مسئولیت محدود دارم ، یه دایی دارم فوق دیپلم حسابداریه ولی چندیس ...

موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش

مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي نمودگر روش در تاريخ 1380/1/6 تحت شماره 178 در اداره
ثبت شركتهاي شهرستان ساري به ثبت رسيده و از بدو تشكيل جامعه حسابداران رسمي ...

منابع آزمون تأسیس شرکت حمل و نقل - حمل کالا

24 نوامبر 2016 ... برگزاری بیست و دومین دوره آزمون های متقضیان تاسیس شرکت حمل کالا به ... نشر
مركز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسایرسی ...

کوشا منش | www.kooshamanesh.com | صفحه اصلی سایت

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش ( حسابداران رسمی ) در بهمن ماه 1377 تاسیس و
تحت شماره 10832 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیدو ...

اساسنامه سازمان حسابرسی

ماده 1-در اجرای قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب پنجم دی ماه یکهزار و سیصد و ...
مورخ 1392/12/28كه در اداره ثبت شركت‌ها و روزنامه رسمی به ثبت رسیده است، می‌باشد.

قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران - روزنامه رسمی

24 مه 2016 ... این شرکت برای مدت نامحدود تأسیس شده است. .... تبصره هیأت‌مدیره یا دونفر از
اعضای مجمع عمومی یا حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مواقع ...

قانون تشکیل سازمان حسابرسی

قانون تشکیل سازمان حسابرسی. مصوب 5/10/62 با اصلاحیه آن. ماده واحده. دولت مکلف
است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب اساسنامه این قانون ((سازمان حسابرسی )) تاسیس و ...

arshadkonkor - شرایط شرکت در آزمون جامعه حسابداران رسمی

6- داشتن حداقل شش سال سابقه كار تمام وقت حسابرسي بعد از اخذ مدرك تحصيلي
كارشناسي مرتبط ( ليسانس ) كه ... 1- ب ) مدارك مورد نياز جهت شركت در آزمون و ثبت نام
:.

حسابرسی - ثبت شرکت روشا

اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری · روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ·
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز مالکیت معنوی · سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور ...

کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - دستورالعمل کمک ...

دستورالعمل کمک بلاعوض به شرکتهای دانش بنیان. در صورت استفاده از حسابرسان
مالی. شرکت‌های دانش‌بنیان که میزان درآمد کل آنها در سال 93 مندرج در اظهارنامه مالياتي ...

بخشنامه 90/43463 مورخ 90/2/28 (ضوابط موسسات حسابرسي منتخب ...

18 مه 2011 ... بخشنامه ۹۰/۴۳۴۶۳ مورخ ۹۰/۲/۲۸ (ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک ... بر تاسیس
و شیوه فعالیت موسسه‌های اعتباری غیربانکی مصوب ۳/۱۰/۱۳۷۳ ...

پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی

22 جولای 2017 ... پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی. سخن روز: باید به محصولات یا خدماتی که
ارائه می دهید اعتقاد داشته باشید، اگر اعتقاد دارید که محصولتان عالی ...

ثبت شرکت یا موسسه حسابداری و مالی یاحسابرسی ⋆ موسسه حقوقی ...

عطف به پیچیدگی فعالیتهای تجاری شرکتها و معاملات تجاری آنها از جمله نیازهای
ضروری شرکت ها و افراد انجام امور حسابداری و تخصصی مالی می باشد ، لذا افرادی که ...

بخشنامه 90/43463 مورخ 90/2/28 (ضوابط موسسات حسابرسي منتخب ...

18 مه 2011 ... بخشنامه ۹۰/۴۳۴۶۳ مورخ ۹۰/۲/۲۸ (ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک ... بر تاسیس
و شیوه فعالیت موسسه‌های اعتباری غیربانکی مصوب ۳/۱۰/۱۳۷۳ ...

ﺒﺪ دان - بورس اوراق بهادار تهران

ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷ. ﺪه و راﺟ. ﻊ ﺑﻪ. آن. ﻫﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده. 4. ﻇﺮف ﻣﺪت. 30. روز ﻛﺎري ﭘﺲ
از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪارك و اﻃﻼﻋﺎت. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده. ي. 3. ، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷـﺮﻛﺖ. ﺳـﺒﺪﮔﺮدان. ﻳـﺎ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺮﻛﺖ ...

اهداف شرکت - خدمات مالی و حسابداری تدبیر - ورود به سیستم

موسسه حسابداري و خدمات مالي تدبیر ، با این باور که امروزه در عرصه رقابتی
اقتصادهای جهاني و ملی، استفاده از اطلاعات مربوط و قابل اتکاء مهمترین ابزار تصمیم
گیری ...

دانلود فایل ( پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی)

23 آگوست 2017 ... اینک شما با جستجوی (پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی) وارد صفحه فروش
فایل دانلودی :پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی: شده اید.

تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني رشته حسابداري) | پرشین ...

این تحقیق دانشجویی تأسیس شرکت حسابرسی (پروژه کارآفرینی رشته حسابداری)
مشتمل بر ۶۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات ...

جامعه حسابداران رسمی ایران

سه سناتورآمریکا در نامه‌ای که اخیراً به هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام ...
در ســال ۱۳۸۰ تأسیس شــد و درحال حاضر بیش از ۱۵ هزار نفر در مؤسسات حسابرسی ...

هوشیار ممیز :موسسه حسابرسی متولی 11021 شماره ثبت: 1378 / /02 18 ...

م. وسسه حسابرسی. هوشیار ممیز)حسابداران رسمی( در تاریخ. 18. اردیبهشت. ماه. 1378.
در اداره ثبت. شرکت. ها. و. مؤسسات. غیرتجاری. تهران تحت شماره. 11021. به ثبت ...

پروژه تأسیس شرکت حسابرسی - دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه تأسیس شرکت حسابرسی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می
باشد و دارای ۶۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پروژه ...

پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی

22 جولای 2017 ... پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی. سخن روز: باید به محصولات یا خدماتی که
ارائه می دهید اعتقاد داشته باشید، اگر اعتقاد دارید که محصولتان عالی ...

ثبت شرکت حسابداری | ثبت نیک

متقاضیان محترم ثبت شرکت حسابداری ، جهت فعالیت در زمینه های مرتبط با جامعه ی
حسابداران رسمی ، نیازمند اخذ مجوز از جامعه ی حسابداران رسمی ایران می باشند.

درباره ما - موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی)

افزون بر این موسسه دارای عضویت در انجمن های حسابداران خبره ایران ، حسابرسان ... به
صورت مؤسسه غيرتجاري انتفاعي تأسيس شده و طی شماره ۱۵۸۸۲ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۲ در ...

بررسی موانع تشكیل موسسات حسابرسی بزرگ در ایران

10 دسامبر 2012 ... با مزايای ادغام به عنوان موانع تشكيل موسسات حسابرسی بزرگ در ايران مطرح اند. ...
حسابرسی شركت ها و موسسات دولتی ندارد، مباحث متفاوتی در مورد ...

تلفیق نگار | موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی)

در اجرای قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، مؤسسه حسابرسی تلفیق نگار(
حسابداران رسمی) در سال 1391 تاسیس و تحت شماره 31263 در اداره ثبت شرکت ها و ...

بررسی موانع تشكیل موسسات حسابرسی بزرگ در ایران

10 دسامبر 2012 ... با مزايای ادغام به عنوان موانع تشكيل موسسات حسابرسی بزرگ در ايران مطرح اند. ...
حسابرسی شركت ها و موسسات دولتی ندارد، مباحث متفاوتی در مورد ...

تاسیس شرکت حسابداری | آموزش حسابداری|آموزشگاه حسابداری

۱-کلیه امور حسابداری شرکتها:عملیات حسابداری شرکتها ،شامل حسابداری جاری و معوقه
میباشد وافرادی که اقدام به تاسیس شرکت حسابداری مینماید باید نسبت به کل ...

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق - صفحه اصلی

عضو انجمن حسابداران خبره ایران - عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران ... موسسه
حسابرسی کاربرد تحقیق ( حسابداران رسمی ) در تاریخ 1372/12/01 تاسیس و در
تاریخ ...

ثبت شرکت حسابداری - کارا ثبت

حسابداری سیستمی است که در آن فرآیند ارزیابی عملیات مالی شرکت نظیر ثبت
درآمدها و هزینه های شرکت و همچنین تنظیم اظهارنامه مالیاتی و نظارت بر پرداخت صحیح ...

سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال|Codal

نماد, نام شرکت, عنوان اطلاعیه, زمان ارسال, زمان انتشار ... "صورت‌هاي مالي حسابرسي شده
سال مالي منتهي به ۳۰/۱۲/۹۵ " و"واگذاري بخشي از سهام شرکت‌هاي فرعي" ... فافزا, فولاد
افزا سپاهان, آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه (به پیوست) · ۱۳۹۶/۰۶/۰۹
...

تاسیس شرکت حسابداری و حسابرسی

تاسیس شرکت حسابداری و حسابرسی دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه
پرسشنامه کارآموزی تاسیس شرکت حسابداری و حسابرسی دانلود پروژه تأسیس ...

۳ توصیه مهم برای راه اندازی شرکت حسابداری! - ایران حسابدار

تاسیس شرکت حسابداری و انجام مراحل قانونی ان در چند روز و چند هفته امکان پذیر است
و با سرمایه کمی شما میتوانید یک محل کوچک با تجهیزات نسبتاً کمی کار خود را ...

اورژانس های زنان و مامایی

دانلود پاورپوینت مطالعات اجتماعی پایه 6 فصل دوم (تمام فصل)

دانلود پاورپوینت مطالعات اجتماعی پایه 6 فصل دوم (تمام فصل)

حل مشکل ارور 8038 با SP_Flash_Tool ادیت شده تست شده

دانلود پاورپوینت تندیس گرایی

اکسل محاسبات نسبتهای مالی

قالب حرفه ای پایگاه بسیج 1

کارآفرینی و طرح توجیهی رنگرزي پشم با رنگزاهاي طبيعي و رنگزاهاي متال

مقاله درباره نقاشي روي شيشه (ويتراي)

پاورپوینت با موضوع امر به معروف و نهي از منكر