دانلود رایگان


تأسيس شركت حسابرسي - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله,دانلودمقاله,دانلودمقاله دانشجویی,دانلود رایگان,دانلود رایگان مقاله,دانلود رایگان مقاله داشجویی,تحقیق,تحقیق دانش آموزی,تحقیق دانشجو

دانلود رایگان تأسيس شركت حسابرسي چكيده مطالب
تأسيس مؤسسه حسابرسي ( با مسئوليت محدود)
براي تأسيس يك مؤسسه حسابرسي مي بايستي ابتدا مفهوم حسابرسي را بدانيم. حسابرس عبارتست از رسيدگي به صورتهاي مالي واحد تجاري توسط حسابداران مستقل است.
دليل بكارگيري مؤسسه حسابرسي براي اظهار نظر در مورد صورتهاي مالي متضاد منافعي است كه ممكن است بين واحد تجاري كه صورتهاي مالي را تهيه مي كند و آن افرادي كه صورتهاي مالي را مورد استفاده قرار مي دهند وجود داشته باشد.
مسئوليتهاي كاركنان حرفه اي موسسات حسابرسي:
شركاء فردي است كه توان مديريت يك گروه حسابرسي را دارا بوده و مي تواند تحت هر شرايطي تصميمات لازم را اتخاذ نمايد.
مديران : مسئوليت يك مدير بررسي كاربرگها و تبادل نظر با اعضاي تيم رسيدگي و صاحبكار درباره مسايل حسابداري كه ممكن است حين رسيدگي پيش آيد. مسئوليت تعيين روشهاي رسيدگي ، مسئول گردآوري اطلاعات لازم براي ارسال صورتحساب براي صاحبكاران و وصول آن مي باشند.
سرپرستان: فردي است كه قادر به برنامه ريزي، نظارت كامل و كنترل كيفي بيش از يك حسابرس و بررسي و اصلاح پيش نويس گزارشات و اتخاذ تصميم در شرايط عادي مي باشد.
كمك حسابرس: فردي است كه فاقد سابقه كار و معلومات موثر در حرفه حسابرسي و يا حسابداري بوده و بدون نظارت و راهنمايي كامل قادر به انجام كار نمي باشد.
يك حسابرس و موسسه حسابداري بايستي اصولي را رعايت كند 1) اصل استقلال و بي طرفي 2) اصل رازداري 3) اصل منع تبليغ 4)اصل افشاء حقايق 5)اصل اهميت
يك شركت حسابرسي مي تواند تحت عنوانهاي مختلف تشيكل شود كه دراين پروژه ما شركت با مسئوليت محدود را انتخاب كرده ايم.
شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دويا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.
خصوصيات شركت عبارتست از :
الف ) حقوق و تعهدات شركت : هر شريك به ميزاني كه سهم الشركه دارد مي تواند سهم الشركه خود را با رعايت شرايط مندرج در مواد (102 و 103 ق ت) به شخص ديگري انتقال دهد و در صورتي كه شركت نصف سرمايه خود را از دست بدهد هر شريك مي تواند از دادگاه تقاضاي انحلال شركت را بنمايد به شرط اينكه محكمه دلايل او را موجه تشخيص داده و ساير شركاء نيز جهت خروج او از شركت حاضر به پرداخت سهم الشركه اي كه در صورت انحلال به او تعلق مي گيرد نباشد و …
ب ) مقررات مالياتي : مطابق بند (د) ماده 105 ق م م مصوب 3/12/1366 جمع درآمد مشمول ماليات شركتهاي سهامي و مختلط سهامي و ساير اشخاص حقوقي از جمله شركت با مسئوليت محدود پس از كسر ماليات به نرخ 10% نسبت به مجموع درآمد كه به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول مي شود بخش بعدي شرايط شركت با مسئوليت محدود كه عبارتست از شرايط ماهوي و شرايط شكلي كه شرايط ماهوي عبارتست از رضايت واهليت، موضوع شركت و ميزان سرمايه، تعداد شركا و نام شركت و مدت آن شرايط شكلي كه شامل 1) لزوم تنظيم شركت نامه و نشر آگهي 2 ) وضعيت قراردادهاي تنظيمي به حساب شركت قبل از تشكيل آن
ثبت شركت حسابرسي ( با مسئوليت محدود) كه مدارك آن عبارتند از : 1) 2 برگ تقاضانامه ثبت شركت با مسئوليت محدود 2) دو برگ شركتنامه 3) دو جلد اساسنامه
4) دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي مؤسسين 5) فتوكپي شناسنامه شركاء و مديران 6) اخذ و ارائه مجوز در صورت نياز


مقدمه
در اين پروژه به طور كلي اهميت نقش كارآفرين در توسعه اقتصادي بررسي مي شود كارآ‏فرين عوامل مختلف توليد را گرد هم مي آورد و با تلاش و كوششهاي خلاقانه، فعاليتهاي خود را به سمت موفقيت سوق مي دهد.
بديهي است كه انگيزه فعاليتهاي كارآ‏فرين، نفع شخصي است ولي ايجاد فضاي مناسب براي كارآفريني در كشورها، منافع ملي را به دنبال دارد.
امروزه در كشورهاي مختلف توجه خاصي به كارآفريني و كارآفرينان مي شود و تقويت كارآفريني و ايجاد بستر مناسب براي توسعه آن، از ابزار پيشرفت اقتصادي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه به شمار مي رود.
در هر كشوري كارآفرينان به صورت بالقوه وجود دارند و بايد تلاش كرد كه توانايي هاي آنها بيشتر شود و مهمتر از همه ، ساختارهاي اقتصادي اجازه دهند كه كارآفرين ابزار وجود كند و توانايي اش را بالفعل درآورد لذا نقش دولتها از هر دو جنبه اهميت دارد.
اميد است لزوم توجه به كارآ‏فريني در كشور بيشتر احساس شود و با اين پروژه و با ياري خداوند سبحان گامي كوچك براي موفقيت دانشجويان عزيز در عرصه شغل بردارد.


فهرست مطالب
شماره ....................................... صفحه
فصل اول
تعريف حسابرسي................................
وضعيت قانوني حرفه حسابرسي ...................
موسسات حسابرسي ..............................
مسئوليتهاي كاركنان حرفه اي ..................
شركا ........................................
مديران ......................................
سرپرستان ....................................
كمك حسابرسان ................................
فصل دوم
اصول و رفتار حرفه اي حسابرسان ...............
اصل استقلال و بي طرفي ........................
اصل رازداري .................................
اصل منع تبليغ................................
اصل افشاء حقايق .............................
اصل اهميت ...................................
فصل سوم
شركت با مسئوليت محدود .......................
خصوصيات شركت ................................
مقررات مالياتي ..............................
شركت با مسئوليت محدود .......................
شرايط ماهوي .................................
موضوع شركت و ميزان سرمايه ...................
تعداد شركا و سهم الشركاء ....................
نام شركت و مدت آن ...........................
شرايط شكلي ..................................
لزوم تنظيم شركت نامه و نشر آگهي .............
وضعيت قراردادهاي تنظيمي به حساب شركت قبل از تشكيل آن
فصل چهارم
ثبت شركت ....................................
مدارك لازم براي ثبت شركت حسابرسي .............
روش و مراحل ثبت شركت ........................
نامه درخواست نام براي شركت ..................
تقاضانامه شركتهاي داخلي .....................
فرم تقاضانامه ثبت شركتهاي داخلي .............
شركتنامه رسمي ...............................
فرم شركتنامه رسمي ...........................
اساسنامه شركت با مسئوليت محدود ..............
صورتجلسه مجمع عمومي .........................
فرم صورتجلسه مجمع عمومي مؤسس شركت با مسئوليت محدود
فصل پنجم
راهنماي ثبتي شركت ( با مسئوليت محدود) .......
روش و مراحل ثبت شركت با مسئوليت محدود .......
فصل ششم
منابع........................................

فصل هفتم
سخني با خوانندگان ...........................
مقاله


دانلودمقاله


دانلودمقاله دانشجویی


دانلود رایگان


دانلود رایگان مقاله


دانلود رایگان مقاله داشجویی


تحقیق


تحقیق دانش آموزی


تحقیق دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


امور مربوط به ثبت شرکت - شرکت حسابداری حسابداران تراز محور

جهت ثبت شرکت باید سن قانونی اعضا بالای 18 سال باشد که اگر از این شرایط سنی
کمتر باشد به عنوان سهامدار معرفی می شود و هیچ سمتی در شرکت ندارد.و از صد ردصد ...

امور مربوط به ثبت شرکت - شرکت حسابداری حسابداران تراز محور

جهت ثبت شرکت باید سن قانونی اعضا بالای 18 سال باشد که اگر از این شرایط سنی
کمتر باشد به عنوان سهامدار معرفی می شود و هیچ سمتی در شرکت ندارد.و از صد ردصد ...

ثبت شرکت | ثبت شرکت ها | ثبت شرکتها | ثبت ونک | پلمپ دفاتر ...

نخستین مرحله از تشکیل این نوع شرکت آماده نمودن اسناد و مدارکی است که برای
دریافت مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی از مرجع ثبت ضرورت دارد . در واقع در این
بخش ...

حسابداری و حسابرسی شرکت در مالزی - صرافی مالزی چین | حواله ارزی

لینک به مطالب سایت آزاد است. حسابداری و حسابرسی شرکت در مالزی. در مالزی هر
شرکتی که به ثبت می رسد ضرورت دارد تا حساب های خود را ثبت کند تا بازرسان
شرکت ...

بررسی موانع تشكیل موسسات حسابرسی بزرگ در ایران

10 دسامبر 2012 ... با مزايای ادغام به عنوان موانع تشكيل موسسات حسابرسی بزرگ در ايران مطرح اند. ...
حسابرسی شركت ها و موسسات دولتی ندارد، مباحث متفاوتی در مورد ...

اصفهان خرید | تحقیق تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني ...

25 مارس 2015 ... تحقیق تأسیس شرکت حسابرسی (پروژه کارآفرینی رشته حسابداری). تعریف
حسابرسی: حسابرسی عبارتست از رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ...

دریافت مجوز برای ثبت شرکت - کیا ثبت

لیست مشاغلی که برای ثبت شرکت نیاز به کسب مجوز دارند؟ ... 23-کلیه خدمات
حسابرسی، بازرس قانونی شرکت، ارزیابی سهام و سهم الشرکه، داوری مالی و مشاوره،
مدیریت ...

ثبت شرکت حسابداری مالی

29 ا کتبر 2016 ... برای ثبت شرکت حسابداری مالی فقط یک شرط وجود دارد: یک نفر که لیسانس
حسابداری داشته باشد بایستی عضو هیئت مدیره باشد. اگر بخواهید ...

درد سرهای تاسیس شرکت ۲ - صفحه شخصی سید علا سبزپوش

بر خلاف انتظار من نوشته قبلی درد سرهای تاسیس شرکت با استقبال مواجه شد
تصمیم گرفتم تا آنجایی که توان دارم باز هم بنویسم البته به نظر من پی گیری
سایتهای ...

مدارك لازم برای ثبت شركت حسابرسی چیه؟ - کلوب

5 مه 2013 ... مدارك لازم برای ثبت شركت حسابرسی چیه؟ اطلاعات بیشتر : من یه شرکت با
مسئولیت محدود دارم ، یه دایی دارم فوق دیپلم حسابداریه ولی چندیس ...

مدارك لازم برای ثبت شركت حسابرسی چیه؟ - کلوب

5 مه 2013 ... مدارك لازم برای ثبت شركت حسابرسی چیه؟ اطلاعات بیشتر : من یه شرکت با
مسئولیت محدود دارم ، یه دایی دارم فوق دیپلم حسابداریه ولی چندیس ...

مدارك لازم برای ثبت شركت حسابرسی چیه؟ - کلوب

5 مه 2013 ... مدارك لازم برای ثبت شركت حسابرسی چیه؟ اطلاعات بیشتر : من یه شرکت با
مسئولیت محدود دارم ، یه دایی دارم فوق دیپلم حسابداریه ولی چندیس ...

اصفهان خرید | تحقیق تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني ...

25 مارس 2015 ... تحقیق تأسیس شرکت حسابرسی (پروژه کارآفرینی رشته حسابداری). تعریف
حسابرسی: حسابرسی عبارتست از رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ...

آرشیو - سازمان تامین اجتماعی

مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی. موسسه حسابرسی تامین اجتماعی در سال ١٣٧٢ به
صورت یک موسسه غیرتجاری تاسیس گردید. شرکت گروه پزشکی حکمت. شرکت گروه
...

اساسنامه سازمان حسابرسی

ماده 1-در اجرای قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب پنجم دی ماه یکهزار و سیصد و ...
مورخ 1392/12/28كه در اداره ثبت شركت‌ها و روزنامه رسمی به ثبت رسیده است، می‌باشد.

همکاری با موسسات خدمات مالی - نوسا

به بهانه بیست و چهارمین سالگرد تاسیس شرکت نرم‌افزار و سخت‌افزار ایران (نوسا)
خدمت جناب ... موسسه حسابرسی لاله گواشیر در سال 1373 تاسیس شده و 14 نفر نیروی
...

تاسیس شرکت حسابرسی

تاسیس شرکت حسابرسی. تاسیس شرکت حسابرسی. تاسیس شرکت حسابرسی.
موضوع : تاسیس شرکت حسابرسی. توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت
می ...

مراحل و شرایط لازم جهت تاسیس شرکت خدمات حسابداری - متا - Page 1 of 2

28 ژوئن 2012 ... Page 1 of 2: با سلام می خواستم بدونم که برای تاسیس شرکت خدمات حسابداری طی چه
مراحل و گرفتن چه مجوزهایی نیاز هست ، جوری که من شنیدم نیاز به ...

موسسه حسابرسی هوشمندیار - موسسه همیاری کوثر

موسسه حسابرسی هوشمندیار. تاسيس شركت: موسسه حسابرسي هوشمنديار در تاريخ
1377/03/18تحت شماره 10345 در اداره ثبت شركتها به مدت نامحدود به ثبت رسيده است
.

مدارك لازم برای ثبت شركت حسابرسی چیه؟ - کلوب

5 مه 2013 ... مدارك لازم برای ثبت شركت حسابرسی چیه؟ اطلاعات بیشتر : من یه شرکت با
مسئولیت محدود دارم ، یه دایی دارم فوق دیپلم حسابداریه ولی چندیس ...

حسابداری و حسابرسی شرکت در مالزی - صرافی مالزی چین | حواله ارزی

لینک به مطالب سایت آزاد است. حسابداری و حسابرسی شرکت در مالزی. در مالزی هر
شرکتی که به ثبت می رسد ضرورت دارد تا حساب های خود را ثبت کند تا بازرسان
شرکت ...

طرح کارآفرینی تأسيس شركت حسابرسي – saeed-shop.ir

طرح-کارآفرینی-تأسيس-شركت-حسابرسي. چكيده مطالب. تأسيس مؤسسه حسابرسي (
با مسئوليت محدود). براي تأسيس يك مؤسسه حسابرسي مي بايستي ابتدا مفهوم ...

امور مربوط به ثبت شرکت - شرکت حسابداری حسابداران تراز محور

جهت ثبت شرکت باید سن قانونی اعضا بالای 18 سال باشد که اگر از این شرایط سنی
کمتر باشد به عنوان سهامدار معرفی می شود و هیچ سمتی در شرکت ندارد.و از صد ردصد ...

سازمان حسابرسی - ذیحساب

سازمان حسابرسی. یکی از سازمان های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران است که
سال ۱۳۶۶ به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی تاسیس شد. این سازمان به عنوان ...

حسابداری و حسابرسی - چگونه شرکت ثبت کنیم

2 مارس 2013 ... در قانون تجارت ایران، وجود هفت نوع شرکت به رسمیت شناخته شده است که افراد، با
توجه به هدفشان از تشکیل شرکت، میزان و روش تقسیم سود، و ...

شرایط تاسیس شرکت حسابرسی وحسابداری - لادین

شرایط ثبت شرکت حسابداری. مدارک لازم جهت پذیرش موسسات غیر تجاری. ۱-تکمیل
دو نسخه تقاضانامه موسسات غیرتجاری ( تهیه از واحد حسابداری). ۳-تکمیل دو نسخه ...

تحقیق درمورد تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني رشته ...

فایل تحقیق درمورد تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني رشته حسابداري) را از
فروشگاه فایل دانلود کنید.جهت دانلود روی 'دریافت فایل' کلیک نمائید. تحقیق ...

حسابداری و حسابرسی شرکت در مالزی - صرافی مالزی چین | حواله ارزی

لینک به مطالب سایت آزاد است. حسابداری و حسابرسی شرکت در مالزی. در مالزی هر
شرکتی که به ثبت می رسد ضرورت دارد تا حساب های خود را ثبت کند تا بازرسان
شرکت ...

نحوه تأسیس یک شرکت حسابداری - وب سایت تخصصی گروه ساروج

11 فوریه 2015 ... نحوه تأسیس یک شرکت حسابداری نحوه ثبت شرکت با مسئولیت محدود 1-پس از
تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکتنامه (مطابق نمونه…,نحوه ...

شرایط ثبت شرکت حسابرسی - ثبت شرکت در کرج

شرایط ثبت شرکت حسابرسی. روش و مراحل ثبت موسسه 1-کامل نمودن فرم تقاضانامه
ثبت موسسه و امضا توسط شرکا. 2-کامل نمودن فرم صورتجلسه موسسین و امضا توسط ...

آیا برای ثبت موسسه حسابداری مالی نیاز به مجوز داریم - ثبت تندیس مهان

15 نوامبر 2015 ... جهت ثبت شرکت با موضوع "حسابداری و امور مالی" نیاز به اخذ مجوز هست. .... شما
میتوانید در زمینه تشکیل شرکت یا موسسه حسابرسی کمک و راهنمای ...

درباره ما - موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی)

افزون بر این موسسه دارای عضویت در انجمن های حسابداران خبره ایران ، حسابرسان ... به
صورت مؤسسه غيرتجاري انتفاعي تأسيس شده و طی شماره ۱۵۸۸۲ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۲ در ...

حسابداری و حسابرسی - چگونه شرکت ثبت کنیم

2 مارس 2013 ... در قانون تجارت ایران، وجود هفت نوع شرکت به رسمیت شناخته شده است که افراد، با
توجه به هدفشان از تشکیل شرکت، میزان و روش تقسیم سود، و ...

برای راه اندازی شرکت حسابداری شما نیاز به سرمایه دارید که حداقل 10 ...

19 آگوست 2017 ... این اولین ضرورت برای راه اندازی یک شرکت حسابداری است: سرمایه، ولی نکته ...
خیلی مهمی را مد نظر قرار دهید که قبل از تاسیس شرکت به آن نیاز دارید.

مدارك لازم برای ثبت شركت حسابرسی چیه؟ - کلوب

5 مه 2013 ... مدارك لازم برای ثبت شركت حسابرسی چیه؟ اطلاعات بیشتر : من یه شرکت با
مسئولیت محدود دارم ، یه دایی دارم فوق دیپلم حسابداریه ولی چندیس ...

شرایط تاسیس شرکت حسابرسی وحسابداری - لادین

شرایط ثبت شرکت حسابداری. مدارک لازم جهت پذیرش موسسات غیر تجاری. ۱-تکمیل
دو نسخه تقاضانامه موسسات غیرتجاری ( تهیه از واحد حسابداری). ۳-تکمیل دو نسخه ...

بخشنامه 90/43463 مورخ 90/2/28 (ضوابط موسسات حسابرسي منتخب ...

18 مه 2011 ... بخشنامه ۹۰/۴۳۴۶۳ مورخ ۹۰/۲/۲۸ (ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک ... بر تاسیس
و شیوه فعالیت موسسه‌های اعتباری غیربانکی مصوب ۳/۱۰/۱۳۷۳ ...

سازمان حسابرسی - ذیحساب

سازمان حسابرسی. یکی از سازمان های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران است که
سال ۱۳۶۶ به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی تاسیس شد. این سازمان به عنوان ...

| ثبت شرکت ، ثبت برند و ثبت اختراع ملاصدرا | 42056-021

ثبت شرکت ملاصدرا با بیش از سه دهه تجربه جزء برترین و قدیمی ترین شرکت های
ثبتی می باشد و در ضمن مرکز تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند و علائم تجاری می
...

همکاری با موسسات خدمات مالی - نوسا

به بهانه بیست و چهارمین سالگرد تاسیس شرکت نرم‌افزار و سخت‌افزار ایران (نوسا)
خدمت جناب ... موسسه حسابرسی لاله گواشیر در سال 1373 تاسیس شده و 14 نفر نیروی
...

ثبت شرکت یا موسسه حسابداری و مالی یاحسابرسی ⋆ موسسه حقوقی ...

عطف به پیچیدگی فعالیتهای تجاری شرکتها و معاملات تجاری آنها از جمله نیازهای
ضروری شرکت ها و افراد انجام امور حسابداری و تخصصی مالی می باشد ، لذا افرادی که ...

پروژه تأسیس شرکت حسابرسی - دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه تأسیس شرکت حسابرسی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می
باشد و دارای ۶۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پروژه ...

موسسه حسابرسی رايمند و همکاران : خدمات حسابرسي ... - Rymand & Co

شرکت خدمات مديريت و حسابرسي رايمندبا تأکيد بر ارائه خدمات مديريت در معناي
وسيع آن بعنوان يک شرکت حرفه اي در سال 1368 تأسيس و شروع بکار کرد. از این
قرار ...

تحقیق درمورد تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني رشته ...

فایل تحقیق درمورد تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني رشته حسابداري) را از
فروشگاه فایل دانلود کنید.جهت دانلود روی 'دریافت فایل' کلیک نمائید. تحقیق ...

جامعه حسابداران رسمی ایران

سه سناتورآمریکا در نامه‌ای که اخیراً به هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام ...
در ســال ۱۳۸۰ تأسیس شــد و درحال حاضر بیش از ۱۵ هزار نفر در مؤسسات حسابرسی ...

آیا برای ثبت موسسه حسابداری مالی نیاز به مجوز داریم - ثبت تندیس مهان

15 نوامبر 2015 ... جهت ثبت شرکت با موضوع "حسابداری و امور مالی" نیاز به اخذ مجوز هست. .... شما
میتوانید در زمینه تشکیل شرکت یا موسسه حسابرسی کمک و راهنمای ...

شرایط ثبت شرکت حسابداری - تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

سلام وعرض ادب شرایط ثبت شرکت حسابداری چه شکلیه؟شرایط خاصی نیازداره؟ ممنونم.

ثبت شرکت در ایتالیا - سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران -میلان

این موسسه عمومی با ثبت شرکت در ایتالیا، وظیفه مهم حفظ و ارائه اطلاعات در مورد همه ....
این است که شعبه باید حساب مالی شرکت مادر و گزارش حسابرسی را نیز تهیه کند.

ثبت شرکت در تهران و ایران - ثبت فردا

ثبت شرکت فردا،مجری ثبت شرکت با مسئولیت محدود،سهامی خاص،تضامنی ، ثبت
موسسه و ثبت برند در تهران و کلیه شهرهای ایران می باشد. 43933 021.

تاسیس شرکت حسابرسی

تاسیس شرکت حسابرسی. تاسیس شرکت حسابرسی. تاسیس شرکت حسابرسی.
موضوع : تاسیس شرکت حسابرسی. توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت
می ...

راهنمای حسابداری و حسابرسی | ثبت شرکت موسسه تدبیرسازان آفریقا

مقدمه. حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند
تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر ...

سازمان حسابرسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سازمان حسابرسی یکی از سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران است که
سال ۱۳۶۶ به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی تاسیس شد. این سازمان به عنوان ...

جدیدترین طرح توجیهی پرورش قارچ

جدیدترین طرح توجیهی پرورش قارچ

پاورپوینت درباره آنالیز روغن 1

پاورپوینت قانون گذاری درس 4 مطالعات هفتم

پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد - word)

دانلود طرح توجيهي بسته بندي پسته

برنامه Ping به زبان ویژوال بیسیک

دانلود طرح توجيهي بسته بندي پسته

تحقیق آماده در مورد برق گرفتگي شهري از ديدگاه پزشكي قانوني

دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع ماکس وبر، جامعه شناس لیبرال.Doc