دانلود فایل


تأسيس شركت حسابرسي - دانلود فایلدانلود فایل مقاله,دانلودمقاله,دانلودمقاله دانشجویی,دانلود رایگان,دانلود رایگان مقاله,دانلود رایگان مقاله داشجویی,تحقیق,تحقیق دانش آموزی,تحقیق دانشجو

دانلود فایل تأسيس شركت حسابرسي چكيده مطالب
تأسيس مؤسسه حسابرسي ( با مسئوليت محدود)
براي تأسيس يك مؤسسه حسابرسي مي بايستي ابتدا مفهوم حسابرسي را بدانيم. حسابرس عبارتست از رسيدگي به صورتهاي مالي واحد تجاري توسط حسابداران مستقل است.
دليل بكارگيري مؤسسه حسابرسي براي اظهار نظر در مورد صورتهاي مالي متضاد منافعي است كه ممكن است بين واحد تجاري كه صورتهاي مالي را تهيه مي كند و آن افرادي كه صورتهاي مالي را مورد استفاده قرار مي دهند وجود داشته باشد.
مسئوليتهاي كاركنان حرفه اي موسسات حسابرسي:
شركاء فردي است كه توان مديريت يك گروه حسابرسي را دارا بوده و مي تواند تحت هر شرايطي تصميمات لازم را اتخاذ نمايد.
مديران : مسئوليت يك مدير بررسي كاربرگها و تبادل نظر با اعضاي تيم رسيدگي و صاحبكار درباره مسايل حسابداري كه ممكن است حين رسيدگي پيش آيد. مسئوليت تعيين روشهاي رسيدگي ، مسئول گردآوري اطلاعات لازم براي ارسال صورتحساب براي صاحبكاران و وصول آن مي باشند.
سرپرستان: فردي است كه قادر به برنامه ريزي، نظارت كامل و كنترل كيفي بيش از يك حسابرس و بررسي و اصلاح پيش نويس گزارشات و اتخاذ تصميم در شرايط عادي مي باشد.
كمك حسابرس: فردي است كه فاقد سابقه كار و معلومات موثر در حرفه حسابرسي و يا حسابداري بوده و بدون نظارت و راهنمايي كامل قادر به انجام كار نمي باشد.
يك حسابرس و موسسه حسابداري بايستي اصولي را رعايت كند 1) اصل استقلال و بي طرفي 2) اصل رازداري 3) اصل منع تبليغ 4)اصل افشاء حقايق 5)اصل اهميت
يك شركت حسابرسي مي تواند تحت عنوانهاي مختلف تشيكل شود كه دراين پروژه ما شركت با مسئوليت محدود را انتخاب كرده ايم.
شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دويا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.
خصوصيات شركت عبارتست از :
الف ) حقوق و تعهدات شركت : هر شريك به ميزاني كه سهم الشركه دارد مي تواند سهم الشركه خود را با رعايت شرايط مندرج در مواد (102 و 103 ق ت) به شخص ديگري انتقال دهد و در صورتي كه شركت نصف سرمايه خود را از دست بدهد هر شريك مي تواند از دادگاه تقاضاي انحلال شركت را بنمايد به شرط اينكه محكمه دلايل او را موجه تشخيص داده و ساير شركاء نيز جهت خروج او از شركت حاضر به پرداخت سهم الشركه اي كه در صورت انحلال به او تعلق مي گيرد نباشد و …
ب ) مقررات مالياتي : مطابق بند (د) ماده 105 ق م م مصوب 3/12/1366 جمع درآمد مشمول ماليات شركتهاي سهامي و مختلط سهامي و ساير اشخاص حقوقي از جمله شركت با مسئوليت محدود پس از كسر ماليات به نرخ 10% نسبت به مجموع درآمد كه به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول مي شود بخش بعدي شرايط شركت با مسئوليت محدود كه عبارتست از شرايط ماهوي و شرايط شكلي كه شرايط ماهوي عبارتست از رضايت واهليت، موضوع شركت و ميزان سرمايه، تعداد شركا و نام شركت و مدت آن شرايط شكلي كه شامل 1) لزوم تنظيم شركت نامه و نشر آگهي 2 ) وضعيت قراردادهاي تنظيمي به حساب شركت قبل از تشكيل آن
ثبت شركت حسابرسي ( با مسئوليت محدود) كه مدارك آن عبارتند از : 1) 2 برگ تقاضانامه ثبت شركت با مسئوليت محدود 2) دو برگ شركتنامه 3) دو جلد اساسنامه
4) دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي مؤسسين 5) فتوكپي شناسنامه شركاء و مديران 6) اخذ و ارائه مجوز در صورت نياز


مقدمه
در اين پروژه به طور كلي اهميت نقش كارآفرين در توسعه اقتصادي بررسي مي شود كارآ‏فرين عوامل مختلف توليد را گرد هم مي آورد و با تلاش و كوششهاي خلاقانه، فعاليتهاي خود را به سمت موفقيت سوق مي دهد.
بديهي است كه انگيزه فعاليتهاي كارآ‏فرين، نفع شخصي است ولي ايجاد فضاي مناسب براي كارآفريني در كشورها، منافع ملي را به دنبال دارد.
امروزه در كشورهاي مختلف توجه خاصي به كارآفريني و كارآفرينان مي شود و تقويت كارآفريني و ايجاد بستر مناسب براي توسعه آن، از ابزار پيشرفت اقتصادي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه به شمار مي رود.
در هر كشوري كارآفرينان به صورت بالقوه وجود دارند و بايد تلاش كرد كه توانايي هاي آنها بيشتر شود و مهمتر از همه ، ساختارهاي اقتصادي اجازه دهند كه كارآفرين ابزار وجود كند و توانايي اش را بالفعل درآورد لذا نقش دولتها از هر دو جنبه اهميت دارد.
اميد است لزوم توجه به كارآ‏فريني در كشور بيشتر احساس شود و با اين پروژه و با ياري خداوند سبحان گامي كوچك براي موفقيت دانشجويان عزيز در عرصه شغل بردارد.


فهرست مطالب
شماره ....................................... صفحه
فصل اول
تعريف حسابرسي................................
وضعيت قانوني حرفه حسابرسي ...................
موسسات حسابرسي ..............................
مسئوليتهاي كاركنان حرفه اي ..................
شركا ........................................
مديران ......................................
سرپرستان ....................................
كمك حسابرسان ................................
فصل دوم
اصول و رفتار حرفه اي حسابرسان ...............
اصل استقلال و بي طرفي ........................
اصل رازداري .................................
اصل منع تبليغ................................
اصل افشاء حقايق .............................
اصل اهميت ...................................
فصل سوم
شركت با مسئوليت محدود .......................
خصوصيات شركت ................................
مقررات مالياتي ..............................
شركت با مسئوليت محدود .......................
شرايط ماهوي .................................
موضوع شركت و ميزان سرمايه ...................
تعداد شركا و سهم الشركاء ....................
نام شركت و مدت آن ...........................
شرايط شكلي ..................................
لزوم تنظيم شركت نامه و نشر آگهي .............
وضعيت قراردادهاي تنظيمي به حساب شركت قبل از تشكيل آن
فصل چهارم
ثبت شركت ....................................
مدارك لازم براي ثبت شركت حسابرسي .............
روش و مراحل ثبت شركت ........................
نامه درخواست نام براي شركت ..................
تقاضانامه شركتهاي داخلي .....................
فرم تقاضانامه ثبت شركتهاي داخلي .............
شركتنامه رسمي ...............................
فرم شركتنامه رسمي ...........................
اساسنامه شركت با مسئوليت محدود ..............
صورتجلسه مجمع عمومي .........................
فرم صورتجلسه مجمع عمومي مؤسس شركت با مسئوليت محدود
فصل پنجم
راهنماي ثبتي شركت ( با مسئوليت محدود) .......
روش و مراحل ثبت شركت با مسئوليت محدود .......
فصل ششم
منابع........................................

فصل هفتم
سخني با خوانندگان ...........................
مقاله


دانلودمقاله


دانلودمقاله دانشجویی


دانلود رایگان


دانلود رایگان مقاله


دانلود رایگان مقاله داشجویی


تحقیق


تحقیق دانش آموزی


تحقیق دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه کارآفرینی تاسیس شرکت حسابداری - دانلود رایگان

طرح کارآفرینی تاسیس شرکت حسابداری فهرست مطالب فصل اول تعريف حسابرسي
وضعيت قانوني حرفه حسابرسي موسسات حسابرسي مسئوليتهاي كاركنان حرفه اي

ثبت شرکت حسابداری مالی

29 ا کتبر 2016 ... برای ثبت شرکت حسابداری مالی فقط یک شرط وجود دارد: یک نفر که لیسانس
حسابداری داشته باشد بایستی عضو هیئت مدیره باشد. اگر بخواهید ...

موسسه حسابرسی رايمند و همکاران : خدمات حسابرسي ... - Rymand & Co

شرکت خدمات مديريت و حسابرسي رايمندبا تأکيد بر ارائه خدمات مديريت در معناي
وسيع آن بعنوان يک شرکت حرفه اي در سال 1368 تأسيس و شروع بکار کرد. از این
قرار ...

کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - دستورالعمل کمک ...

دستورالعمل کمک بلاعوض به شرکتهای دانش بنیان. در صورت استفاده از حسابرسان
مالی. شرکت‌های دانش‌بنیان که میزان درآمد کل آنها در سال 93 مندرج در اظهارنامه مالياتي ...

ثبت شرکت | ثبت شرکت ها | ثبت شرکتها | ثبت ونک | پلمپ دفاتر ...

نخستین مرحله از تشکیل این نوع شرکت آماده نمودن اسناد و مدارکی است که برای
دریافت مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی از مرجع ثبت ضرورت دارد . در واقع در این
بخش ...

اصفهان خرید | تحقیق تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني ...

25 مارس 2015 ... تحقیق تأسیس شرکت حسابرسی (پروژه کارآفرینی رشته حسابداری). تعریف
حسابرسی: حسابرسی عبارتست از رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ...

تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني رشته حسابداري) | پرشین ...

این تحقیق دانشجویی تأسیس شرکت حسابرسی (پروژه کارآفرینی رشته حسابداری)
مشتمل بر ۶۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات ...

قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران - روزنامه رسمی

24 مه 2016 ... این شرکت برای مدت نامحدود تأسیس شده است. .... تبصره هیأت‌مدیره یا دونفر از
اعضای مجمع عمومی یا حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مواقع ...

شرایط ثبت شرکت حسابرسی - ثبت شرکت در کرج

شرایط ثبت شرکت حسابرسی. روش و مراحل ثبت موسسه 1-کامل نمودن فرم تقاضانامه
ثبت موسسه و امضا توسط شرکا. 2-کامل نمودن فرم صورتجلسه موسسین و امضا توسط ...

برای راه اندازی شرکت حسابداری شما نیاز به سرمایه دارید که حداقل 10 ...

19 آگوست 2017 ... این اولین ضرورت برای راه اندازی یک شرکت حسابداری است: سرمایه، ولی نکته ...
خیلی مهمی را مد نظر قرار دهید که قبل از تاسیس شرکت به آن نیاز دارید.

ﺒﺪ دان - بورس اوراق بهادار تهران

ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷ. ﺪه و راﺟ. ﻊ ﺑﻪ. آن. ﻫﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده. 4. ﻇﺮف ﻣﺪت. 30. روز ﻛﺎري ﭘﺲ
از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪارك و اﻃﻼﻋﺎت. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده. ي. 3. ، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷـﺮﻛﺖ. ﺳـﺒﺪﮔﺮدان. ﻳـﺎ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺮﻛﺖ ...

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق - صفحه اصلی

عضو انجمن حسابداران خبره ایران - عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران ... موسسه
حسابرسی کاربرد تحقیق ( حسابداران رسمی ) در تاریخ 1372/12/01 تاسیس و در
تاریخ ...

قانون شرکت‌های تعاونی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

6 ژوئن 1971 ... ‌تبصره - در مورد شرکت‌های تعاونی روستایی انتشار آگهی ثبت شرکت و ..... از شرکت
حسابرسی کرده‌اند و تقدیم گزارش لازم در این باره به مجمع عمومی.

دریافت مجوز برای ثبت شرکت - کیا ثبت

لیست مشاغلی که برای ثبت شرکت نیاز به کسب مجوز دارند؟ ... 23-کلیه خدمات
حسابرسی، بازرس قانونی شرکت، ارزیابی سهام و سهم الشرکه، داوری مالی و مشاوره،
مدیریت ...

تلفیق نگار | موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی)

در اجرای قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، مؤسسه حسابرسی تلفیق نگار(
حسابداران رسمی) در سال 1391 تاسیس و تحت شماره 31263 در اداره ثبت شرکت ها و ...

قانون شرکت‌های تعاونی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

6 ژوئن 1971 ... ‌تبصره - در مورد شرکت‌های تعاونی روستایی انتشار آگهی ثبت شرکت و ..... از شرکت
حسابرسی کرده‌اند و تقدیم گزارش لازم در این باره به مجمع عمومی.

قانون شرکت‌های تعاونی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

6 ژوئن 1971 ... ‌تبصره - در مورد شرکت‌های تعاونی روستایی انتشار آگهی ثبت شرکت و ..... از شرکت
حسابرسی کرده‌اند و تقدیم گزارش لازم در این باره به مجمع عمومی.

موسسه حسابرسی آزموده کاران

موسسه حسابرسان داخلی ایران. سایت · sieسازمان حسابرسی · سازمان حسابرسی کشور.
وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور. سایت · siteدسولن محاسبات کشور ...

دانلود فایل ( پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی)

23 آگوست 2017 ... اینک شما با جستجوی (پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی) وارد صفحه فروش
فایل دانلودی :پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی: شده اید.

تلفیق نگار | موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی)

در اجرای قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، مؤسسه حسابرسی تلفیق نگار(
حسابداران رسمی) در سال 1391 تاسیس و تحت شماره 31263 در اداره ثبت شرکت ها و ...

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت حسابداری | ثبتیکال

لذا نام های درخواستی مربوط به حسابرسی و یا بازرس قانونی با موضوع فعالیت (ارائه
ی خدمات ... در ذیل به شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت این شرکت ها می پردازیم:

تحقیق درمورد تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني رشته ...

8 جولای 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت.
تعداد صفحات: 83. فصل اول : حسابرسي. تعريف حسابرسي: ...

مراحل و شرایط لازم جهت تاسیس شرکت خدمات حسابداری - متا - Page 2 of 2

Page 2 of 2: نقل قول از: ok30n در ۲۵ تیر ۱۳۹۱ - ۲۳:۱۹:۱۱ قطعا شما نیاز به دانش و
تجربه حسابداری برای انجام اینکار دارید ، من از لحاظ مراحل قانونی عرض کردم خدمتت.

تاسیس شرکت حسابداری | آموزش حسابداری|آموزشگاه حسابداری

۱-کلیه امور حسابداری شرکتها:عملیات حسابداری شرکتها ،شامل حسابداری جاری و معوقه
میباشد وافرادی که اقدام به تاسیس شرکت حسابداری مینماید باید نسبت به کل ...

درباره ما - موسسه حسابرسی بهمند

مؤسسه حسابرسی بهمند در آذرماه سال ۱۳۵۸ توسط مرحوم اصغر هشی تأسیس و تحت شماره
۲۰۳۵ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است.

مراحل و شرایط لازم جهت تاسیس شرکت خدمات حسابداری - متا - Page 1 of 2

28 ژوئن 2012 ... Page 1 of 2: با سلام می خواستم بدونم که برای تاسیس شرکت خدمات حسابداری طی چه
مراحل و گرفتن چه مجوزهایی نیاز هست ، جوری که من شنیدم نیاز به ...

منابع آزمون تأسیس شرکت حمل و نقل - حمل کالا

24 نوامبر 2016 ... برگزاری بیست و دومین دوره آزمون های متقضیان تاسیس شرکت حمل کالا به ... نشر
مركز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسایرسی ...

کوشا منش | www.kooshamanesh.com | صفحه اصلی سایت

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش ( حسابداران رسمی ) در بهمن ماه 1377 تاسیس و
تحت شماره 10832 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیدو ...

تاریخچه | موسسه حسابرسی، شرکت حسابرسی، حسابداری، مشاوره مالیات

1- موسسه حسابرسی آزمون پرداز، تاریخ تاسیس سال 1381. 2- موسسه حسابرسی و
خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود، تاریخ تاسیس 1371. 3- موسسه حسابرسی پایش
گستر ...

حسابداری و حسابرسی شرکت در مالزی - صرافی مالزی چین | حواله ارزی

لینک به مطالب سایت آزاد است. حسابداری و حسابرسی شرکت در مالزی. در مالزی هر
شرکتی که به ثبت می رسد ضرورت دارد تا حساب های خود را ثبت کند تا بازرسان
شرکت ...

تحقیق درمورد تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني رشته ...

فایل تحقیق درمورد تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني رشته حسابداري) را از
فروشگاه فایل دانلود کنید.جهت دانلود روی 'دریافت فایل' کلیک نمائید. تحقیق ...

آیا برای ثبت موسسه حسابداری مالی نیاز به مجوز داریم - ثبت تندیس مهان

15 نوامبر 2015 ... جهت ثبت شرکت با موضوع "حسابداری و امور مالی" نیاز به اخذ مجوز هست. .... شما
میتوانید در زمینه تشکیل شرکت یا موسسه حسابرسی کمک و راهنمای ...

موسسه حسابرسی هوشمندیار - موسسه همیاری کوثر

موسسه حسابرسی هوشمندیار. تاسيس شركت: موسسه حسابرسي هوشمنديار در تاريخ
1377/03/18تحت شماره 10345 در اداره ثبت شركتها به مدت نامحدود به ثبت رسيده است
.

راهنمای حسابداری و حسابرسی | ثبت شرکت موسسه تدبیرسازان آفریقا

مقدمه. حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند
تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر ...

ثبت شرکت حسابداری مالی

29 ا کتبر 2016 ... برای ثبت شرکت حسابداری مالی فقط یک شرط وجود دارد: یک نفر که لیسانس
حسابداری داشته باشد بایستی عضو هیئت مدیره باشد. اگر بخواهید ...

تاسیس شرکت حسابداری | آموزش حسابداری|آموزشگاه حسابداری

۱-کلیه امور حسابداری شرکتها:عملیات حسابداری شرکتها ،شامل حسابداری جاری و معوقه
میباشد وافرادی که اقدام به تاسیس شرکت حسابداری مینماید باید نسبت به کل ...

موسسه حسابرسی آزموده کاران

موسسه حسابرسان داخلی ایران. سایت · sieسازمان حسابرسی · سازمان حسابرسی کشور.
وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور. سایت · siteدسولن محاسبات کشور ...

حسابرسان، حقوقدانان و حسابداران | WITT

حسابرسی تاسیس شرکتهای سها می، حسابرسی ویژه. حسابرسی طبق قوانین ساختمان
سازی. ارزیابی شرکت. مشاوره اقتصادی و حسابرسی. تجزیه و تحلیل ترازنامه.

موسسه حسابرسی آزموده کاران

موسسه حسابرسان داخلی ایران. سایت · sieسازمان حسابرسی · سازمان حسابرسی کشور.
وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور. سایت · siteدسولن محاسبات کشور ...

دانلود فایل ( پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی)

23 آگوست 2017 ... اینک شما با جستجوی (پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی) وارد صفحه فروش
فایل دانلودی :پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی: شده اید.

تحقیق درمورد تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني رشته ...

فایل تحقیق درمورد تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني رشته حسابداري) را از
فروشگاه فایل دانلود کنید.جهت دانلود روی 'دریافت فایل' کلیک نمائید. تحقیق ...

سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال|Codal

نماد, نام شرکت, عنوان اطلاعیه, زمان ارسال, زمان انتشار ... "صورت‌هاي مالي حسابرسي شده
سال مالي منتهي به ۳۰/۱۲/۹۵ " و"واگذاري بخشي از سهام شرکت‌هاي فرعي" ... فافزا, فولاد
افزا سپاهان, آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه (به پیوست) · ۱۳۹۶/۰۶/۰۹
...

تحقیق درمورد تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني رشته ...

فایل تحقیق درمورد تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني رشته حسابداري) را از
فروشگاه فایل دانلود کنید.جهت دانلود روی 'دریافت فایل' کلیک نمائید. تحقیق ...

شرایط تاسیس شرکت حسابرسی وحسابداری - لادین

شرایط ثبت شرکت حسابداری. مدارک لازم جهت پذیرش موسسات غیر تجاری. ۱-تکمیل
دو نسخه تقاضانامه موسسات غیرتجاری ( تهیه از واحد حسابداری). ۳-تکمیل دو نسخه ...

آرشیو - سازمان تامین اجتماعی

مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی. موسسه حسابرسی تامین اجتماعی در سال ١٣٧٢ به
صورت یک موسسه غیرتجاری تاسیس گردید. شرکت گروه پزشکی حکمت. شرکت گروه
...

راهنمای حسابداری و حسابرسی | ثبت شرکت موسسه تدبیرسازان آفریقا

مقدمه. حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند
تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر ...

دریافت مجوز برای ثبت شرکت - کیا ثبت

لیست مشاغلی که برای ثبت شرکت نیاز به کسب مجوز دارند؟ ... 23-کلیه خدمات
حسابرسی، بازرس قانونی شرکت، ارزیابی سهام و سهم الشرکه، داوری مالی و مشاوره،
مدیریت ...

پروژه کارآفرینی تاسیس شرکت حسابداری - دانلود رایگان

طرح کارآفرینی تاسیس شرکت حسابداری فهرست مطالب فصل اول تعريف حسابرسي
وضعيت قانوني حرفه حسابرسي موسسات حسابرسي مسئوليتهاي كاركنان حرفه اي

حسابرسی - ثبت شرکت روشا

اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری · روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ·
پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز مالکیت معنوی · سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور ...

ثبت شرکت - HCA موسسه خدمات حسابداری هور

ثبت شرکت سهامی خاص : ثبت شرکت ها به صورت سهامی عام دشواری های داشت که برای
ثبت شرکت هایی با شرکا کمتر و فعالیت ساده تر به ثبت شرکت های سهامی خاص ...

امور مربوط به ثبت شرکت - شرکت حسابداری حسابداران تراز محور

جهت ثبت شرکت باید سن قانونی اعضا بالای 18 سال باشد که اگر از این شرایط سنی
کمتر باشد به عنوان سهامدار معرفی می شود و هیچ سمتی در شرکت ندارد.و از صد ردصد ...

امور مربوط به ثبت شرکت - شرکت حسابداری حسابداران تراز محور

جهت ثبت شرکت باید سن قانونی اعضا بالای 18 سال باشد که اگر از این شرایط سنی
کمتر باشد به عنوان سهامدار معرفی می شود و هیچ سمتی در شرکت ندارد.و از صد ردصد ...

حسابداری و حسابرسی شرکت در مالزی - صرافی مالزی چین | حواله ارزی

لینک به مطالب سایت آزاد است. حسابداری و حسابرسی شرکت در مالزی. در مالزی هر
شرکتی که به ثبت می رسد ضرورت دارد تا حساب های خود را ثبت کند تا بازرسان
شرکت ...

اساسنامه سازمان حسابرسی

ماده 1-در اجرای قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب پنجم دی ماه یکهزار و سیصد و ...
مورخ 1392/12/28كه در اداره ثبت شركت‌ها و روزنامه رسمی به ثبت رسیده است، می‌باشد.

حسابداری و حسابرسی - چگونه شرکت ثبت کنیم

2 مارس 2013 ... در قانون تجارت ایران، وجود هفت نوع شرکت به رسمیت شناخته شده است که افراد، با
توجه به هدفشان از تشکیل شرکت، میزان و روش تقسیم سود، و ...

برای راه اندازی شرکت حسابداری شما نیاز به سرمایه دارید که حداقل 10 ...

19 آگوست 2017 ... این اولین ضرورت برای راه اندازی یک شرکت حسابداری است: سرمایه، ولی نکته ...
خیلی مهمی را مد نظر قرار دهید که قبل از تاسیس شرکت به آن نیاز دارید.

موسسه حسابرسی هوشمندیار - موسسه همیاری کوثر

موسسه حسابرسی هوشمندیار. تاسيس شركت: موسسه حسابرسي هوشمنديار در تاريخ
1377/03/18تحت شماره 10345 در اداره ثبت شركتها به مدت نامحدود به ثبت رسيده است
.

کوشا منش | www.kooshamanesh.com | صفحه اصلی سایت

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش ( حسابداران رسمی ) در بهمن ماه 1377 تاسیس و
تحت شماره 10832 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیدو ...

تاریخچه | موسسه حسابرسی، شرکت حسابرسی، حسابداری، مشاوره مالیات

1- موسسه حسابرسی آزمون پرداز، تاریخ تاسیس سال 1381. 2- موسسه حسابرسی و
خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود، تاریخ تاسیس 1371. 3- موسسه حسابرسی پایش
گستر ...

آیا برای ثبت موسسه حسابداری مالی نیاز به مجوز داریم - ثبت تندیس مهان

15 نوامبر 2015 ... جهت ثبت شرکت با موضوع "حسابداری و امور مالی" نیاز به اخذ مجوز هست. .... شما
میتوانید در زمینه تشکیل شرکت یا موسسه حسابرسی کمک و راهنمای ...

اصفهان خرید | تحقیق تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني ...

25 مارس 2015 ... تحقیق تأسیس شرکت حسابرسی (پروژه کارآفرینی رشته حسابداری). تعریف
حسابرسی: حسابرسی عبارتست از رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ...

پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی

22 جولای 2017 ... پروژه بررسی تأسیس شركت حسابرسی. سخن روز: باید به محصولات یا خدماتی که
ارائه می دهید اعتقاد داشته باشید، اگر اعتقاد دارید که محصولتان عالی ...

بررسی موانع تشكیل موسسات حسابرسی بزرگ در ایران

10 دسامبر 2012 ... با مزايای ادغام به عنوان موانع تشكيل موسسات حسابرسی بزرگ در ايران مطرح اند. ...
حسابرسی شركت ها و موسسات دولتی ندارد، مباحث متفاوتی در مورد ...

سازمان حسابرسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سازمان حسابرسی یکی از سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران است که
سال ۱۳۶۶ به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی تاسیس شد. این سازمان به عنوان ...

موسسه - اداره کل ثبت شرکتها

برای مشاهدۀ مدارک لازم جهت پذیرش ثبت تاسیس موسسات غیر تجاری روی این لینک
کلیک کنید · برای ورود به سایت جهت پذیرش تاسیس موسسه غیر تجاری روی این ...

ثبت شرکت یا موسسه حسابداری و مالی یاحسابرسی ⋆ موسسه حقوقی ...

عطف به پیچیدگی فعالیتهای تجاری شرکتها و معاملات تجاری آنها از جمله نیازهای
ضروری شرکت ها و افراد انجام امور حسابداری و تخصصی مالی می باشد ، لذا افرادی که ...

حسابداری و حسابرسی شرکت در مالزی - صرافی مالزی چین | حواله ارزی

لینک به مطالب سایت آزاد است. حسابداری و حسابرسی شرکت در مالزی. در مالزی هر
شرکتی که به ثبت می رسد ضرورت دارد تا حساب های خود را ثبت کند تا بازرسان
شرکت ...

درباره ما - موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی)

افزون بر این موسسه دارای عضویت در انجمن های حسابداران خبره ایران ، حسابرسان ... به
صورت مؤسسه غيرتجاري انتفاعي تأسيس شده و طی شماره ۱۵۸۸۲ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۲ در ...

جامعه حسابداران رسمی ایران

سه سناتورآمریکا در نامه‌ای که اخیراً به هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام ...
در ســال ۱۳۸۰ تأسیس شــد و درحال حاضر بیش از ۱۵ هزار نفر در مؤسسات حسابرسی ...

وظایف شخص صاحب شرکت - Infopankki

18 جولای 2017 ... زمانی که اقدام به تاسیس شرکت می نمایید، شما دارای وظایفی نظیر به ثبت رساندن ...
در فنلاند بسیاری از شرکتها از خدمات اداره حسابداری و حسابرسی ...

تحقیق درمورد تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني رشته ...

فایل تحقیق درمورد تأسيس شركت حسابرسي (پروژه كارآفريني رشته حسابداري) را از
فروشگاه فایل دانلود کنید.جهت دانلود روی 'دریافت فایل' کلیک نمائید. تحقیق ...

پاورپوینت من مسئول هستم درس2مطالعات هفتم

جدیدترین طرح توجیهی جمع آوری شير

طرح توجیهی تولید پودر کربنات کلسیم میکرونیزه

طرح لایه باز خرازی 9

فیلم آموزش رسم نمودار نیروی انسانی در اکسل

فایل فلش تبلت Tablet CCIT-A736G-A33

پاورپوینت جمعیت ایران درس13 مطالعات هفتم

فایل فلش تبلت Tablet CCIT-A736G-A33

پروژه تجزیه تحلیل و مكانيزه سازي سيستم داروخانه

دانلود پاورپوینت پدیده ریز گردها (گرد و غبار) در ایران - 22 اسلاید